Kicking Stat Highlights

FGM FGA FG% LNG XPM XPA XP% PTS
Season Totals 11
(#9)
12
(#10)
91.7%
(#13)
54
(#10)
16
(#10)
17
(#12)
94.1%
(#24)
49
(#8)
Per Game 2.20
(#9)
2.40
(#10)
3.20
(#7)
3.40
(#7)
9.80
(#5)

Player Rankings Summary

Season Totals Per Game
Stat Value Qualified Rank Value Qualified Rank
Games 5 (#731) 5 (#731)
Games Started 0 (#1058) 0.00 (#1058)
QB Wins 0 (#36) 0.00 (#36)
QB Lossed 0 (#37) 0.00 (#37)
QB Ties 0 (#3) 0.00 (#3)
QB Win % -- --
FG Made 11 (#9) 2.20 (#9)
FG Attempted 12 (#10) 2.40 (#10)
Field Goal % 91.7% (#13) 91.7% (#13)
Longest FG 54 (#10) 54 (#10)
FG Yards 0 (#1) 0.00 (#1)
Xtra Pts Made 16 (#10) 3.20 (#7)
Xtra Pts Attempted 17 (#12) 3.40 (#7)
Xtra Pt % 94.1% (#24) 94.1% (#24)
FG Made, 0-19 0 (#3) 0.00 (#3)
FG Attempted, 0-19 0 (#3) 0.00 (#3)
Field Goal %, 0-19 -- (#3) -- (#3)
FG Made, 20-29 5 (#2) 1.00 (#2)
FG Attempted, 20-29 5 (#2) 1.00 (#2)
Field Goal %, 20-29 100.0% (#1) 100.0% (#1)
FG Made, 30-39 2 (#22) 0.40 (#25)
FG Attempted, 30-39 2 (#23) 0.40 (#26)
Field Goal %, 30-39 100.0% (#1) 100.0% (#1)
FG Made, 40-49 1 (#24) 0.20 (#25)
FG Attempted, 40-49 2 (#19) 0.40 (#23)
Field Goal %, 40-49 50.0% (#29) 50.0% (#29)
FG Made, 50+ 3 (#4) 0.60 (#5)
FG Attempted, 50+ 3 (#5) 0.60 (#6)
Field Goal %, 50+ 100.0% (#1) 100.0% (#1)
Points, Kicking 49 (#8) 9.80 (#5)