Receiving Stat Highlights

Season Team G REC YDS Y/C LNG TD TRG FUM
NYG -- -- -- -- -- -- -- --
2019 NYG 10 57 576 10.1 36 3 83 0
2018 NYG 16 66 872 13.2 58 4 107 1
2017 NYG 11 59 731 12.4 77 2 84 1
2016 NYG 17 69 746 10.8 32 8 114 0

Rushing Stat Highlights

Season Team G ATT YDS Y/A LNG TD REC YDS Y/C LNG TD TRG FUM
NYG -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2019 NYG 10 6 72 12.0 23 0 57 576 10.1 36 3 83 0
2018 NYG 16 3 33 11.0 27 0 66 872 13.2 58 4 107 1
2017 NYG 11 4 4 1.0 12 0 59 731 12.4 77 2 84 1
2016 NYG 17 3 31 10.3 22 0 69 746 10.8 32 8 114 0

Scoring Stat Highlights

Season Team G PTS TD FG 2P XP
NYG -- -- -- -- -- --
2019 NYG 10 20 3 0 1 0
2018 NYG 16 26 4 0 1 0
2017 NYG 11 12 2 0 0 0
2016 NYG 17 48 8 0 0 0

* Please note that our player stats only go back to the year 2003.