Washington at Miami: Travel Analysis

Wednesday Jan 22, 2020 7:30 pm - Miami, FL
Odds: Miami by 10.5, Total Points: 229.5

Distance Traveled Analysis

Washington will travel 925 miles to Miami.
Results of the four closest travel distances:

Dist Opponent Score Date
925 Miami L 112-103 Fri 12/6 8:00p
932 Minnesota W 137-116 Fri 11/15 8:00p
762 Memphis L 128-111 Sat 12/14 8:00p
758 Orlando L 123-89 Wed 1/8 7:00p

Miami is playing at home.

Dist Opponent Score Date
0 Sacramento W 118-113 Mon 1/20 5:00p
0 San Antonio W 106-100 Wed 1/15 7:30p
0 Portland W 122-111 Sun 1/5 6:00p
0 Toronto W 84-76 Thu 1/2 7:30p