Okla City at Miami : Common Opponents

Thursday Jun 21, 2012 9:00 pm - Miami, FL
Odds: Miami by 3.5, Total Points: 194

Common Opponents (2016-2017 Season)

Okla City Results Miami Results
Opponent (Rank) Date H/A/N Result Date H/A/N Result
Philadelphia (27) 03/22 Home W by 25
Philadelphia (27) 10/26 Away W by 6
Philadelphia (27) 03/01 Home W by 27
Philadelphia (27) 02/11 Away L by 8
Philadelphia (27) 02/04 Home W by 23
Philadelphia (27) 11/21 Away L by 7
Minnesota (17) 01/13 Away L by 10
Minnesota (17) 12/25 Home W by 12
Minnesota (17) 11/05 Home W by 20
Minnesota (17) 03/17 Home W by 18
Minnesota (17) 02/06 Away W by 2
Orlando (26) 11/13 Home L by 2
Orlando (26) 03/03 Away L by 11
Orlando (26) 02/13 Home L by 9
Orlando (26) 12/20 Home L by 6
Orlando (26) 10/26 Away W by 12
Indiana (19) 02/06 Away L by 3
Indiana (19) 11/20 Home L by 4
Indiana (19) 03/12 Away L by 4
Indiana (19) 02/25 Home W by 18
Indiana (19) 12/14 Home W by 6
Sacramento (25) 03/18 Home W by 16
Sacramento (25) 01/15 Away W by 4
Sacramento (25) 11/23 Away L by 15
Sacramento (25) 01/04 Away W by 5
Sacramento (25) 11/01 Home W by 12
Denver (13) 01/07 Home W by 15
Denver (13) 11/25 Away W by 3
Denver (13) 11/30 Away W by 8
New York (24) 02/15 Home W by 11
New York (24) 11/28 Away W by 9
New York (24) 12/06 Home L by 11
Washington (11) 02/13 Away L by 22
Washington (11) 11/30 Home W by 11
Washington (11) 12/12 Home W by 11
Washington (11) 11/19 Away W by 3
New Orleans (22) 02/26 Home W by 8
New Orleans (22) 01/25 Away W by 9
New Orleans (22) 12/21 Away W by 11
New Orleans (22) 12/04 Home W by 9
New Orleans (22) 03/15 Home W by 8
New Orleans (22) 12/23 Away L by 4
Atlanta (18) 12/19 Home L by 2
Atlanta (18) 12/05 Away W by 3
Atlanta (18) 02/24 Away W by 18
Atlanta (18) 02/01 Home W by 23
Atlanta (18) 12/07 Away L by 8
Atlanta (18) 11/15 Home L by 3
Phoenix (28) 03/03 Away L by 7
Phoenix (28) 12/17 Home W by 13
Phoenix (28) 10/28 Home W by 3
Phoenix (28) 03/21 Home W by 15
Phoenix (28) 01/03 Away L by 9
LA Clippers (4) 01/16 Away L by 22
LA Clippers (4) 12/31 Home W by 26
LA Clippers (4) 11/11 Home L by 2
LA Clippers (4) 11/02 Away W by 2
LA Clippers (4) 01/08 Away L by 12
LA Clippers (4) 12/16 Home L by 4
Golden State (1) 03/20 Home L by 16
Golden State (1) 02/11 Home L by 16
Golden State (1) 01/18 Away L by 21
Golden State (1) 11/03 Away L by 26
Golden State (1) 01/23 Home W by 3
Golden State (1) 01/10 Away L by 12
Toronto (6) 03/16 Away W by 21
Toronto (6) 11/09 Home L by 10
Toronto (6) 03/23 Home L by 17
Toronto (6) 03/11 Home W by 15
Toronto (6) 11/04 Away L by 9
Detroit (20) 11/26 Home W by 18
Detroit (20) 11/14 Away L by 16
Detroit (20) 01/28 Home W by 13
Detroit (20) 01/01 Home L by 9
Detroit (20) 11/23 Away L by 23
Houston (3) 01/05 Away L by 2
Houston (3) 12/09 Home L by 3
Houston (3) 11/16 Home W by 2
Houston (3) 02/15 Away W by 8
Houston (3) 01/17 Home W by 6
Brooklyn (30) 03/14 Away W by 18
Brooklyn (30) 11/18 Home W by 19
Brooklyn (30) 02/10 Away W by 9
Brooklyn (30) 01/30 Home W by 8
Brooklyn (30) 01/25 Away W by 3
LA Lakers (29) 02/24 Home W by 17
LA Lakers (29) 11/22 Away L by 2
LA Lakers (29) 10/30 Home W by 17
LA Lakers (29) 01/06 Away L by 27
LA Lakers (29) 12/22 Home W by 8
Boston (8) 12/23 Away W by 5
Boston (8) 12/11 Home W by 3
Boston (8) 12/30 Away L by 3
Boston (8) 12/18 Home L by 10
Boston (8) 11/28 Home L by 8
Portland (16) 03/07 Home L by 5
Portland (16) 03/02 Away L by 5
Portland (16) 02/05 Home W by 6
Portland (16) 12/13 Away L by 19
Portland (16) 03/19 Home L by 11
Portland (16) 12/03 Away L by 7
Utah (7) 03/11 Home W by 8
Utah (7) 02/28 Home W by 3
Utah (7) 01/23 Away W by 2
Utah (7) 12/14 Away L by 20
Utah (7) 12/01 Away W by 1
Utah (7) 11/12 Home L by 11
Memphis (10) 02/03 Home W by 12
Memphis (10) 01/11 Home W by 8
Memphis (10) 12/29 Away L by 34
Memphis (10) 11/26 Home L by 3
Memphis (10) 11/25 Away W by 9
Milwaukee (15) 01/02 Away L by 4
Milwaukee (15) 02/08 Away W by 18
Milwaukee (15) 01/21 Home W by 12
Milwaukee (15) 01/13 Away L by 8
Milwaukee (15) 11/17 Home W by 23
Charlotte (12) 01/04 Away L by 11
Charlotte (12) 03/08 Home W by 7
Charlotte (12) 12/29 Away L by 9
Charlotte (12) 10/28 Home L by 6
Chicago (21) 02/01 Home L by 28
Chicago (21) 01/09 Away W by 15
Chicago (21) 01/27 Away W by 12
Chicago (21) 12/10 Away L by 5
Chicago (21) 11/10 Home L by 3
Dallas (23) 03/05 Away L by 15
Dallas (23) 01/26 Home W by 11
Dallas (23) 02/27 Away L by 7
Dallas (23) 01/19 Home W by 4
Cleveland (5) 02/09 Home W by 9
Cleveland (5) 01/29 Away L by 16
Cleveland (5) 03/06 Away W by 8
Cleveland (5) 03/04 Home W by 28
Cleveland (5) 12/09 Away L by 30
San Antonio (2) 03/09 Home W by 10
San Antonio (2) 01/31 Away L by 14
San Antonio (2) 11/14 Away L by 4
San Antonio (2) 10/30 Home L by 7