San Antonio at Houston : Common Opponents

Thursday Dec 29, 2011 8:00 pm - Houston, TX
Odds: San Antonio by 3, Total Points: 197.5

Common Opponents (2017-2018 Season)

San Antonio Results Houston Results
Opponent (Rank) Date H/A/N Result Date H/A/N Result
Minnesota (9) 03/17 Home W by 16
Minnesota (9) 11/15 Away L by 12
Minnesota (9) 10/18 Home W by 8
Minnesota (9) 04/18 Home W by 20
Minnesota (9) 04/15 Home W by 3
Minnesota (9) 03/18 Away W by 9
Minnesota (9) 02/23 Home W by 18
Minnesota (9) 02/13 Away W by 18
Minnesota (9) 01/18 Home W by 18
Chicago (29) 11/11 Home W by 39
Chicago (29) 10/21 Away W by 10
Chicago (29) 03/27 Home W by 32
Chicago (29) 01/08 Away W by 9
Toronto (3) 01/19 Away L by 3
Toronto (3) 10/23 Home W by 4
Toronto (3) 03/09 Away L by 3
Toronto (3) 11/14 Home L by 16
Indiana (15) 01/21 Home L by 8
Indiana (15) 10/29 Away L by 3
Indiana (15) 11/29 Home W by 21
Indiana (15) 11/12 Away W by 23
Boston (6) 12/08 Home W by 3
Boston (6) 10/30 Away L by 14
Boston (6) 03/03 Home W by 3
Boston (6) 12/28 Away L by 1
Golden State (2) 04/19 Home L by 13
Golden State (2) 04/16 Away L by 15
Golden State (2) 04/14 Away L by 21
Golden State (2) 03/19 Home W by 14
Golden State (2) 03/08 Away L by 3
Golden State (2) 02/10 Away L by 17
Golden State (2) 11/02 Home L by 20
Golden State (2) 01/20 Home W by 8
Golden State (2) 01/04 Home L by 10
Golden State (2) 10/17 Away W by 1
Charlotte (18) 11/25 Away W by 20
Charlotte (18) 11/03 Home W by 7
Charlotte (18) 12/13 Home W by 12
Charlotte (18) 10/27 Away W by 16
Phoenix (30) 02/07 Away W by 48
Phoenix (30) 01/05 Home W by 14
Phoenix (30) 12/09 Away W by 3
Phoenix (30) 11/05 Home W by 17
Phoenix (30) 03/30 Home W by 1
Phoenix (30) 01/28 Home W by 11
Phoenix (30) 01/12 Away W by 17
Phoenix (30) 11/16 Away W by 26
LA Clippers (16) 04/03 Away L by 3
LA Clippers (16) 12/18 Home W by 18
LA Clippers (16) 11/07 Home W by 13
LA Clippers (16) 03/15 Home W by 5
LA Clippers (16) 02/28 Away W by 13
LA Clippers (16) 01/15 Away L by 11
LA Clippers (16) 12/22 Home L by 10
Milwaukee (19) 03/25 Away L by 3
Milwaukee (19) 11/10 Home L by 7
Milwaukee (19) 03/07 Away W by 11
Milwaukee (19) 12/16 Home W by 4
Dallas (22) 12/16 Home W by 2
Dallas (22) 12/12 Away L by 6
Dallas (22) 11/27 Home W by 7
Dallas (22) 11/14 Away W by 6
Dallas (22) 03/11 Away W by 23
Dallas (22) 02/11 Home W by 7
Dallas (22) 01/24 Away W by 7
Dallas (22) 10/21 Home W by 16
Okla City (7) 03/29 Home W by 4
Okla City (7) 03/10 Away L by 10
Okla City (7) 12/03 Away L by 3
Okla City (7) 11/17 Home W by 3
Okla City (7) 04/07 Home L by 6
Okla City (7) 03/06 Away W by 10
Okla City (7) 12/25 Away L by 5
Atlanta (27) 01/15 Away L by 3
Atlanta (27) 11/20 Home W by 11
Atlanta (27) 03/25 Home W by 19
Atlanta (27) 11/03 Away W by 15
New Orleans (11) 04/11 Away L by 24
New Orleans (11) 03/15 Home W by 5
New Orleans (11) 02/28 Home L by 5
New Orleans (11) 11/22 Away L by 17
New Orleans (11) 03/24 Home W by 23
New Orleans (11) 03/17 Away W by 6
New Orleans (11) 01/26 Away L by 2
New Orleans (11) 12/11 Home W by 7
Memphis (26) 03/05 Home W by 2
Memphis (26) 01/24 Away W by 23
Memphis (26) 12/01 Away W by 16
Memphis (26) 11/29 Home W by 9
Memphis (26) 11/18 Away W by 22
Memphis (26) 11/11 Home W by 15
Memphis (26) 10/28 Away L by 14
Memphis (26) 10/23 Home L by 8
Detroit (20) 12/30 Away L by 14
Detroit (20) 12/04 Home W by 3
Detroit (20) 03/22 Home W by 4
Detroit (20) 01/06 Away L by 7
Miami (17) 12/06 Home W by 12
Miami (17) 10/25 Away W by 17
Miami (17) 02/07 Away W by 8
Miami (17) 01/22 Home W by 9
Portland (10) 04/07 Home W by 11
Portland (10) 01/07 Away L by 1
Portland (10) 12/20 Away W by 2
Portland (10) 04/05 Home W by 2
Portland (10) 03/20 Away W by 4
Portland (10) 01/10 Home W by 9
Portland (10) 12/09 Away W by 7
Utah (5) 03/23 Home W by 4
Utah (5) 02/12 Away L by 2
Utah (5) 02/03 Home L by 9
Utah (5) 12/21 Away L by 11
Utah (5) 02/26 Away W by 11
Utah (5) 12/18 Home W by 21
Utah (5) 12/07 Away W by 11
Utah (5) 11/05 Home W by 27
Sacramento (28) 04/09 Home W by 13
Sacramento (28) 01/28 Home W by 15
Sacramento (28) 01/08 Away W by 7
Sacramento (28) 12/23 Away W by 9
Sacramento (28) 04/11 Away L by 13
Sacramento (28) 02/14 Home W by 9
Sacramento (28) 10/18 Away W by 5
Brooklyn (24) 01/17 Away W by 5
Brooklyn (24) 12/26 Home W by 12
Brooklyn (24) 02/06 Away W by 10
Brooklyn (24) 11/27 Home W by 14
New York (23) 01/02 Away W by 9
New York (23) 12/28 Home W by 12
New York (23) 11/25 Home W by 15
New York (23) 11/01 Away W by 22
Philadelphia (4) 01/26 Home L by 19
Philadelphia (4) 01/03 Away L by 6
Philadelphia (4) 10/30 Home L by 8
Philadelphia (4) 10/25 Away W by 1
LA Lakers (21) 04/04 Away L by 10
LA Lakers (21) 03/03 Home L by 4
LA Lakers (21) 01/11 Away L by 12
LA Lakers (21) 04/10 Away W by 6
LA Lakers (21) 12/31 Home W by 6
LA Lakers (21) 12/20 Home L by 6
LA Lakers (21) 12/03 Away W by 23
Denver (12) 02/23 Away L by 3
Denver (12) 02/13 Away L by 8
Denver (12) 01/30 Home W by 2
Denver (12) 01/13 Home W by 32
Denver (12) 02/25 Away W by 5
Denver (12) 02/09 Home W by 26
Denver (12) 11/22 Home W by 30
Cleveland (13) 02/25 Away W by 16
Cleveland (13) 01/23 Home W by 12
Cleveland (13) 02/03 Away W by 32
Cleveland (13) 11/09 Home W by 4
Orlando (25) 03/13 Home W by 36
Orlando (25) 10/27 Away L by 27
Orlando (25) 01/30 Home W by 7
Orlando (25) 01/03 Away W by 18
Washington (14) 03/27 Away L by 10
Washington (14) 03/21 Home W by 8
Washington (14) 04/03 Home W by 16
Washington (14) 12/29 Away L by 18