San Antonio at Houston : Common Opponents

Thursday Dec 29, 2011 8:00 pm - Houston, TX
Odds: San Antonio by 3, Total Points: 197.5

Common Opponents (2015-2016 Season)

San Antonio Results Houston Results
Opponent (Rank) Date H/A/N Result Date H/A/N Result
Okla City (3) 05/12 Away L by 14
Okla City (3) 05/10 Home L by 4
Okla City (3) 05/08 Away L by 14
Okla City (3) 05/06 Away W by 4
Okla City (3) 05/02 Home L by 1
Okla City (3) 04/30 Home W by 32
Okla City (3) 04/12 Home W by 4
Okla City (3) 03/26 Away L by 19
Okla City (3) 03/12 Home W by 8
Okla City (3) 10/28 Away L by 6
Okla City (3) 04/03 Home W by 8
Okla City (3) 03/22 Away L by 4
Okla City (3) 01/29 Away L by 8
Okla City (3) 11/02 Home W by 5
Brooklyn (28) 01/11 Away W by 27
Brooklyn (28) 10/30 Home W by 27
Brooklyn (28) 12/08 Away L by 5
Brooklyn (28) 11/11 Home L by 8
Boston (8) 12/05 Home W by 3
Boston (8) 11/01 Away W by 8
Boston (8) 03/11 Away W by 4
Boston (8) 11/16 Home L by 16
New York (22) 01/08 Home W by 1
New York (22) 11/02 Away W by 10
New York (22) 11/29 Away W by 5
New York (22) 11/21 Home L by 5
Washington (16) 12/16 Home W by 19
Washington (16) 11/04 Away L by 3
Washington (16) 01/30 Home L by 1
Washington (16) 12/09 Away W by 6
Charlotte (12) 03/21 Away L by 3
Charlotte (12) 11/07 Home W by 20
Charlotte (12) 03/12 Away L by 16
Charlotte (12) 12/21 Home W by 7
Sacramento (21) 03/05 Home W by 10
Sacramento (21) 02/24 Away W by 16
Sacramento (21) 11/09 Away W by 18
Sacramento (21) 04/13 Home W by 35
Sacramento (21) 12/15 Away L by 10
Sacramento (21) 12/05 Home W by 7
Sacramento (21) 11/06 Away W by 6
Portland (13) 03/17 Home W by 8
Portland (13) 11/16 Home W by 13
Portland (13) 11/11 Away W by 12
Portland (13) 02/25 Away W by 14
Portland (13) 02/10 Away L by 13
Portland (13) 02/06 Home L by 17
Portland (13) 11/18 Home W by 5
Denver (24) 04/08 Away L by 4
Denver (24) 12/26 Home W by 15
Denver (24) 11/27 Away W by 11
Denver (24) 11/18 Home W by 11
Denver (24) 12/14 Away L by 6
Denver (24) 11/13 Away L by 9
Denver (24) 10/28 Home L by 20
Memphis (19) 04/24 Away W by 21
Memphis (19) 04/22 Away W by 9
Memphis (19) 04/19 Home W by 26
Memphis (19) 04/17 Home W by 32
Memphis (19) 03/28 Away W by 14
Memphis (19) 03/25 Home W by 6
Memphis (19) 12/03 Away W by 20
Memphis (19) 11/21 Home W by 10
Memphis (19) 03/14 Home W by 49
Memphis (19) 01/12 Away W by 16
Memphis (19) 11/25 Home L by 9
Memphis (19) 11/20 Away L by 12
Phoenix (27) 02/21 Away W by 7
Phoenix (27) 01/21 Away W by 28
Phoenix (27) 12/30 Home W by 33
Phoenix (27) 11/23 Home W by 14
Phoenix (27) 04/07 Home L by 9
Phoenix (27) 02/19 Away W by 16
Phoenix (27) 02/04 Away W by 6
Philadelphia (30) 12/07 Away W by 51
Philadelphia (30) 11/14 Home W by 9
Philadelphia (30) 03/09 Away W by 14
Philadelphia (30) 11/27 Home W by 2
Dallas (17) 04/13 Away W by 5
Dallas (17) 02/05 Away W by 26
Dallas (17) 01/17 Home W by 29
Dallas (17) 11/25 Home W by 5
Dallas (17) 04/06 Away L by 2
Dallas (17) 01/24 Home W by 11
Dallas (17) 12/04 Away W by 4
Dallas (17) 11/14 Home L by 12
Atlanta (6) 12/12 Away W by 25
Atlanta (6) 11/28 Home W by 20
Atlanta (6) 03/19 Away L by 12
Atlanta (6) 12/29 Home L by 6
Chicago (18) 03/10 Home W by 8
Chicago (18) 11/30 Away L by 3
Chicago (18) 03/31 Home L by 3
Chicago (18) 03/05 Away L by 8
Milwaukee (25) 01/04 Away W by 25
Milwaukee (25) 12/02 Home W by 25
Milwaukee (25) 02/29 Away L by 7
Milwaukee (25) 01/22 Home W by 4
LA Lakers (29) 02/19 Away W by 6
LA Lakers (29) 02/06 Home W by 4
LA Lakers (29) 01/22 Away W by 13
LA Lakers (29) 12/11 Home W by 22
LA Lakers (29) 04/10 Home W by 20
LA Lakers (29) 01/17 Away W by 17
LA Lakers (29) 12/17 Away W by 20
LA Lakers (29) 12/12 Home W by 29
Utah (11) 04/05 Away W by 2
Utah (11) 02/25 Away W by 18
Utah (11) 01/06 Home W by 25
Utah (11) 12/14 Home W by 37
Utah (11) 03/23 Home L by 2
Utah (11) 02/23 Away L by 3
Utah (11) 01/07 Home W by 9
Utah (11) 01/04 Away W by 2
Toronto (7) 04/02 Home W by 7
Toronto (7) 12/09 Away L by 3
Toronto (7) 03/25 Home W by 3
Toronto (7) 03/06 Away W by 6
LA Clippers (5) 03/15 Home W by 21
LA Clippers (5) 02/18 Away L by 19
LA Clippers (5) 12/18 Home W by 8
LA Clippers (5) 03/16 Home L by 16
LA Clippers (5) 01/18 Away L by 8
LA Clippers (5) 12/19 Home W by 10
LA Clippers (5) 11/07 Away W by 4
Indiana (10) 03/07 Away L by 8
Indiana (10) 12/21 Home W by 14
Indiana (10) 03/27 Away L by 3
Indiana (10) 01/10 Home W by 4
Minnesota (26) 03/08 Away W by 25
Minnesota (26) 12/28 Home W by 6
Minnesota (26) 12/23 Away W by 25
Minnesota (26) 04/11 Away W by 24
Minnesota (26) 03/18 Home W by 5
Minnesota (26) 01/13 Home W by 3
Detroit (15) 03/02 Home W by 16
Detroit (15) 01/12 Away W by 10
Detroit (15) 01/20 Home L by 9
Detroit (15) 11/30 Away L by 11
Cleveland (4) 01/30 Away L by 14
Cleveland (4) 01/14 Home W by 4
Cleveland (4) 03/29 Away W by 6
Cleveland (4) 01/15 Home L by 14
New Orleans (23) 03/30 Home W by 8
New Orleans (23) 03/03 Away W by 8
New Orleans (23) 02/03 Home W by 13
New Orleans (23) 11/20 Away L by 14
New Orleans (23) 03/02 Home W by 5
New Orleans (23) 01/25 Away W by 1
New Orleans (23) 12/26 Away L by 2
New Orleans (23) 12/02 Home W by 7
Golden State (2) 04/10 Home L by 6
Golden State (2) 04/07 Away L by 11
Golden State (2) 03/19 Home W by 8
Golden State (2) 01/25 Away L by 30
Golden State (2) 04/27 Away L by 33
Golden State (2) 04/24 Home L by 27
Golden State (2) 04/21 Home W by 1
Golden State (2) 04/18 Away L by 9
Golden State (2) 04/16 Away L by 26
Golden State (2) 02/09 Away L by 13
Golden State (2) 12/31 Home L by 4
Golden State (2) 10/30 Home L by 20
Orlando (20) 02/10 Away W by 2
Orlando (20) 02/01 Home W by 15
Orlando (20) 12/23 Away L by 3
Orlando (20) 11/04 Home W by 5
Miami (9) 03/23 Home W by 24
Miami (9) 02/09 Away W by 18
Miami (9) 02/02 Home W by 13
Miami (9) 11/01 Away L by 20