San Antonio at Houston : Common Opponents

Thursday Dec 29, 2011 8:00 pm - Houston, TX
Odds: San Antonio by 3, Total Points: 197.5

Common Opponents (2015-2016 Season)

San Antonio Results Houston Results
Opponent (Rank) Date H/A/N Result Date H/A/N Result
Okla City (3) 10/28 Away L by 6
Okla City (3) 01/29 Away L by 8
Okla City (3) 11/02 Home W by 5
Brooklyn (28) 01/11 Away W by 27
Brooklyn (28) 10/30 Home W by 27
Brooklyn (28) 12/08 Away L by 5
Brooklyn (28) 11/11 Home L by 8
Boston (7) 12/05 Home W by 3
Boston (7) 11/01 Away W by 8
Boston (7) 11/16 Home L by 16
New York (23) 01/08 Home W by 1
New York (23) 11/02 Away W by 10
New York (23) 11/29 Away W by 5
New York (23) 11/21 Home L by 5
Washington (19) 12/16 Home W by 19
Washington (19) 11/04 Away L by 3
Washington (19) 01/30 Home L by 1
Washington (19) 12/09 Away W by 6
Charlotte (14) 11/07 Home W by 20
Charlotte (14) 12/21 Home W by 7
Sacramento (20) 11/09 Away W by 18
Sacramento (20) 12/15 Away L by 10
Sacramento (20) 12/05 Home W by 7
Sacramento (20) 11/06 Away W by 6
Portland (18) 11/16 Home W by 13
Portland (18) 11/11 Away W by 12
Portland (18) 02/06 Home L by 17
Portland (18) 11/18 Home W by 5
Denver (24) 12/26 Home W by 15
Denver (24) 11/27 Away W by 11
Denver (24) 11/18 Home W by 11
Denver (24) 12/14 Away L by 6
Denver (24) 11/13 Away L by 9
Denver (24) 10/28 Home L by 20
Memphis (15) 12/03 Away W by 20
Memphis (15) 11/21 Home W by 10
Memphis (15) 01/12 Away W by 16
Memphis (15) 11/25 Home L by 9
Memphis (15) 11/20 Away L by 12
Phoenix (27) 01/21 Away W by 28
Phoenix (27) 12/30 Home W by 33
Phoenix (27) 11/23 Home W by 14
Phoenix (27) 02/04 Away W by 6
Philadelphia (30) 12/07 Away W by 51
Philadelphia (30) 11/14 Home W by 9
Philadelphia (30) 11/27 Home W by 2
Dallas (16) 02/05 Away W by 26
Dallas (16) 01/17 Home W by 29
Dallas (16) 11/25 Home W by 5
Dallas (16) 01/24 Home W by 11
Dallas (16) 12/04 Away W by 4
Dallas (16) 11/14 Home L by 12
Atlanta (9) 12/12 Away W by 25
Atlanta (9) 11/28 Home W by 20
Atlanta (9) 12/29 Home L by 6
Milwaukee (25) 01/04 Away W by 25
Milwaukee (25) 12/02 Home W by 25
Milwaukee (25) 01/22 Home W by 4
LA Lakers (29) 02/06 Home W by 4
LA Lakers (29) 01/22 Away W by 13
LA Lakers (29) 12/11 Home W by 22
LA Lakers (29) 01/17 Away W by 17
LA Lakers (29) 12/17 Away W by 20
LA Lakers (29) 12/12 Home W by 29
Utah (10) 01/06 Home W by 25
Utah (10) 12/14 Home W by 37
Utah (10) 01/07 Home W by 9
Utah (10) 01/04 Away W by 2
LA Clippers (6) 12/18 Home W by 8
LA Clippers (6) 01/18 Away L by 8
LA Clippers (6) 12/19 Home W by 10
LA Clippers (6) 11/07 Away W by 4
Indiana (8) 12/21 Home W by 14
Indiana (8) 01/10 Home W by 4
Minnesota (26) 12/28 Home W by 6
Minnesota (26) 12/23 Away W by 25
Minnesota (26) 01/13 Home W by 3
Detroit (11) 01/12 Away W by 10
Detroit (11) 01/20 Home L by 9
Detroit (11) 11/30 Away L by 11
Cleveland (4) 01/30 Away L by 14
Cleveland (4) 01/14 Home W by 4
Cleveland (4) 01/15 Home L by 14
New Orleans (22) 02/03 Home W by 13
New Orleans (22) 11/20 Away L by 14
New Orleans (22) 01/25 Away W by 1
New Orleans (22) 12/26 Away L by 2
New Orleans (22) 12/02 Home W by 7
Golden State (1) 01/25 Away L by 30
Golden State (1) 12/31 Home L by 4
Golden State (1) 10/30 Home L by 20
Orlando (21) 02/01 Home W by 15
Orlando (21) 12/23 Away L by 3
Orlando (21) 11/04 Home W by 5