San Antonio at Houston : Common Opponents

Thursday Dec 29, 2011 8:00 pm - Houston, TX
Odds: San Antonio by 3, Total Points: 197.5

Common Opponents (2015-2016 Season)

San Antonio Results Houston Results
Opponent (Rank) Date H/A/N Result Date H/A/N Result
Okla City (4) 10/28 Away L by 6
Okla City (4) 11/02 Home W by 5
Brooklyn (28) 10/30 Home W by 27
Brooklyn (28) 11/11 Home L by 8
Boston (7) 11/01 Away W by 8
Boston (7) 11/16 Home L by 16
New York (23) 11/02 Away W by 10
New York (23) 11/21 Home L by 5
Sacramento (24) 11/09 Away W by 18
Sacramento (24) 11/06 Away W by 6
Portland (20) 11/16 Home W by 13
Portland (20) 11/11 Away W by 12
Portland (20) 11/18 Home W by 5
Denver (26) 11/27 Away W by 11
Denver (26) 11/18 Home W by 11
Denver (26) 11/13 Away L by 9
Denver (26) 10/28 Home L by 20
Memphis (14) 11/21 Home W by 10
Memphis (14) 11/25 Home L by 9
Memphis (14) 11/20 Away L by 12
Philadelphia (30) 11/14 Home W by 9
Philadelphia (30) 11/27 Home W by 2
Dallas (16) 11/25 Home W by 5
Dallas (16) 11/14 Home L by 12