San Antonio at Houston : Common Opponents

Thursday Dec 29, 2011 8:00 pm - Houston, TX
Odds: San Antonio by 3, Total Points: 197.5

Common Opponents (2016-2017 Season)

San Antonio Results Houston Results
Opponent (Rank) Date H/A/N Result Date H/A/N Result
Detroit (21) 02/10 Away W by 11
Detroit (21) 11/11 Home W by 10
Detroit (21) 04/07 Home L by 5
Detroit (21) 11/21 Away W by 3
Miami (12) 11/14 Home W by 4
Miami (12) 10/30 Away W by 7
Miami (12) 02/15 Home L by 8
Miami (12) 01/17 Away L by 6
Sacramento (24) 03/19 Home W by 16
Sacramento (24) 03/08 Home W by 10
Sacramento (24) 11/16 Away W by 5
Sacramento (24) 10/27 Away W by 8
Sacramento (24) 04/09 Away W by 7
Sacramento (24) 01/31 Home W by 22
Sacramento (24) 12/14 Home W by 34
Sacramento (24) 11/25 Away W by 13
LA Lakers (29) 04/05 Home L by 7
LA Lakers (29) 02/26 Away W by 21
LA Lakers (29) 01/12 Home W by 40
LA Lakers (29) 11/18 Away W by 9
LA Lakers (29) 03/15 Home W by 39
LA Lakers (29) 12/07 Home W by 39
LA Lakers (29) 10/26 Away L by 6
Dallas (23) 04/07 Away W by 13
Dallas (23) 01/29 Home L by 4
Dallas (23) 11/30 Away W by 7
Dallas (23) 11/21 Home W by 5
Dallas (23) 12/27 Away W by 16
Dallas (23) 12/10 Home W by 22
Dallas (23) 10/30 Home W by 1
Dallas (23) 10/28 Away W by 8
Charlotte (14) 01/07 Home W by 17
Charlotte (14) 11/23 Away W by 5
Charlotte (14) 02/09 Away W by 12
Charlotte (14) 01/10 Home W by 7
Boston (8) 12/14 Home W by 7
Boston (8) 11/25 Away W by 6
Boston (8) 01/25 Away L by 11
Boston (8) 12/05 Home W by 1
Washington (9) 12/02 Home W by 2
Washington (9) 11/26 Away W by 12
Washington (9) 01/02 Home W by 10
Washington (9) 11/07 Away W by 8
Orlando (27) 02/15 Away W by 28
Orlando (27) 11/29 Home L by 12
Orlando (27) 02/07 Home W by 24
Orlando (27) 01/06 Away W by 7
Milwaukee (18) 01/10 Home L by 2
Milwaukee (18) 12/05 Away W by 1
Milwaukee (18) 01/23 Away L by 13
Milwaukee (18) 01/18 Home W by 19
Minnesota (20) 03/21 Away W by 7
Minnesota (20) 03/04 Home W by 7
Minnesota (20) 01/17 Home W by 8
Minnesota (20) 12/06 Away W by 14
Minnesota (20) 04/12 Home W by 5
Minnesota (20) 02/25 Home W by 12
Minnesota (20) 01/11 Away L by 14
Minnesota (20) 12/17 Away W by 2
Chicago (17) 12/25 Home W by 19
Chicago (17) 12/08 Away L by 4
Chicago (17) 03/10 Away W by 21
Chicago (17) 02/03 Home W by 4
Brooklyn (30) 01/23 Away W by 26
Brooklyn (30) 12/10 Home W by 29
Brooklyn (30) 01/15 Away W by 25
Brooklyn (30) 12/12 Home W by 4
Phoenix (26) 01/14 Neu L by 3
Phoenix (26) 12/28 Home W by 21
Phoenix (26) 12/15 Away W by 15
Phoenix (26) 04/02 Away W by 7
Phoenix (26) 02/11 Home W by 31
Phoenix (26) 12/26 Home W by 16
Phoenix (26) 12/21 Away W by 14
New Orleans (22) 03/03 Away W by 3
New Orleans (22) 01/27 Away L by 16
New Orleans (22) 12/18 Home W by 13
New Orleans (22) 10/29 Home W by 19
New Orleans (22) 03/24 Home W by 10
New Orleans (22) 03/17 Away L by 16
New Orleans (22) 02/23 Away W by 30
New Orleans (22) 12/16 Home W by 22
LA Clippers (4) 04/08 Home L by 11
LA Clippers (4) 02/24 Away W by 8
LA Clippers (4) 12/22 Away L by 5
LA Clippers (4) 11/05 Home L by 24
LA Clippers (4) 04/10 Away L by 29
LA Clippers (4) 03/01 Away W by 19
LA Clippers (4) 12/30 Home W by 24
Portland (15) 04/10 Away L by 1
Portland (15) 03/15 Home L by 4
Portland (15) 12/30 Home W by 16
Portland (15) 12/23 Away W by 20
Portland (15) 03/30 Away L by 10
Portland (15) 11/27 Away W by 16
Portland (15) 11/17 Home W by 17
Atlanta (19) 03/13 Home W by 8
Atlanta (19) 01/01 Away L by 2
Atlanta (19) 02/02 Home L by 5
Atlanta (19) 11/05 Away L by 15
Toronto (7) 01/24 Away W by 2
Toronto (7) 01/03 Home W by 28
Toronto (7) 01/08 Away W by 7
Toronto (7) 11/23 Home L by 13
Denver (13) 02/04 Home W by 24
Denver (13) 01/19 Home W by 14
Denver (13) 01/05 Away W by 28
Denver (13) 04/05 Home W by 6
Denver (13) 03/20 Home W by 1
Denver (13) 03/18 Away W by 4
Denver (13) 12/02 Away W by 18
Cleveland (5) 03/27 Home W by 29
Cleveland (5) 01/21 Away W by 3
Cleveland (5) 03/12 Home W by 5
Cleveland (5) 11/01 Away L by 8
Golden State (1) 05/20 Home L by 12
Golden State (1) 05/16 Away L by 36
Golden State (1) 05/14 Away L by 2
Golden State (1) 03/29 Home L by 12
Golden State (1) 03/11 Home W by 22
Golden State (1) 10/25 Away W by 29
Golden State (1) 03/31 Away L by 9
Golden State (1) 03/28 Home L by 7
Golden State (1) 01/20 Home L by 17
Golden State (1) 12/01 Away W by 5
Utah (6) 04/12 Away L by 4
Utah (6) 04/02 Home W by 6
Utah (6) 11/04 Away W by 14
Utah (6) 11/01 Home L by 15
Utah (6) 03/08 Home L by 7
Utah (6) 11/29 Away L by 19
Utah (6) 11/19 Home W by 9
Okla City (10) 03/31 Away W by 5
Okla City (10) 03/09 Away L by 10
Okla City (10) 01/31 Home W by 14
Okla City (10) 04/25 Home W by 6
Okla City (10) 04/23 Away W by 4
Okla City (10) 04/21 Away L by 2
Okla City (10) 04/19 Home W by 4
Okla City (10) 04/16 Home W by 31
Okla City (10) 03/26 Home W by 12
Okla City (10) 01/05 Home W by 2
Okla City (10) 12/09 Away W by 3
Okla City (10) 11/16 Away L by 2
Philadelphia (28) 02/08 Away W by 8
Philadelphia (28) 02/02 Home W by 16
Philadelphia (28) 01/27 Away W by 5
Philadelphia (28) 11/14 Home W by 27
Memphis (11) 04/27 Away W by 7
Memphis (11) 04/25 Home W by 13
Memphis (11) 04/22 Away L by 2
Memphis (11) 04/20 Away L by 11
Memphis (11) 04/17 Home W by 14
Memphis (11) 04/15 Home W by 29
Memphis (11) 04/04 Home W by 6
Memphis (11) 03/23 Home W by 7
Memphis (11) 03/18 Away L by 8
Memphis (11) 02/06 Away L by 15
Memphis (11) 03/04 Home W by 15
Memphis (11) 01/21 Away W by 24
Memphis (11) 01/13 Home L by 5
Memphis (11) 12/23 Away L by 6
New York (25) 03/25 Home W by 8
New York (25) 02/12 Away L by 4
New York (25) 12/31 Home W by 7
New York (25) 11/02 Away W by 19
Indiana (16) 03/01 Home W by 1
Indiana (16) 02/13 Away W by 4
Indiana (16) 02/27 Home L by 9
Indiana (16) 01/29 Away L by 19