Atlanta at Houston: Common Opponents

Saturday Nov 30, 2019 8:00 pm - Houston, TX
Odds: Houston by 14, Total Points: 238

Common Opponents (2020-2021 Season)

Atlanta Results Houston Results
Opponent (Rank) Date H/A/N Result Date H/A/N Result
Portland (12) 01/16 Away L by 6
Portland (12) 12/26 Away L by 2