Philadelphia at Miami

  Saturday Jan 21, 2012 - 7:30 pm - Miami, FL | Odds: Miami by 6.5, Total Points: 193 | Team Pages: PHI | MIA