NY Yankees at Atlanta : Power Ratings

Monday Jun 11, 2012 7:10 pm - Atlanta, GA
Odds: New York by 1.5, Total Points: 9

Team Power Ratings

Rating NYY adv ATL
Predictive 0.12 (#17) -1.28 (#30)
Last 10 Games -2.46 (#30) -2.15 (#29)
Away Games -1.60 (#27) -0.56 (#24)
Home Games -0.58 (#17) -2.64 (#28)
Division Games -1.82 (#27) -1.33 (#24)
Non-Division Games -0.60 (#20) -1.98 (#28)
Schedule Strength (Past) 0.32 (#6) 0.31 (#8)
Schedule Strength (Future) 0.28 (#1) -0.29 (#28)
Luck Rating -2.58 (#27) -2.74 (#28)
Consistency Rating 4.32 (#22) 3.50 (#5)

NY Yankees Yankees Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.12 #17 #5
Home Rating -0.58 #17 #5
Away Rating -1.60 #27 #5
Home Advantage 1.32 #4 #1
Strength Of Schedule 0.32 #6 #4
Future SOS 0.28 #1 #1
Season SOS 0.29 #1 #1
SOS - Basic 0.32 #6 #4
In-Div SOS 0.56 #3 #1
Non-Div SOS 0.18 #11 #3
Last 5 Rating -2.77 #28 #5
Last 10 Rating -2.46 #30 #5
In-Div Rating -1.82 #27 #5
Non-Div Rating -0.60 #20 #4
Luck Rating -2.58 #27 #5
Consistency Rating 4.32 #22 #1
Vs. 1-5 Rating -2.10 #26 #5
Vs. 6-10 Rating -0.90 #22 #4
Vs. 11-16 Rating -1.00 #20 #4
Vs. 17-22 Rating 0.22 #15 #5
Vs. 23-30 Rating -- #19 #2

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.28 #30 #5
Home Rating -2.64 #28 #5
Away Rating -0.56 #24 #5
Home Advantage -1.79 #22 #3
Strength Of Schedule 0.31 #8 #1
Future SOS -0.29 #28 #3
Season SOS -0.20 #21 #2
SOS - Basic 0.32 #7 #1
In-Div SOS 0.21 #15 #2
Non-Div SOS 0.42 #2 #1
Last 5 Rating -0.90 #21 #5
Last 10 Rating -2.15 #29 #5
In-Div Rating -1.33 #24 #4
Non-Div Rating -1.98 #28 #5
Luck Rating -2.74 #28 #5
Consistency Rating 3.50 #5 #5
Vs. 1-5 Rating -1.57 #24 #5
Vs. 6-10 Rating -3.02 #29 #5
Vs. 11-16 Rating -2.08 #25 #5
Vs. 17-22 Rating -- #22 #2
Vs. 23-30 Rating 1.81 #4 #1