NY Yankees at Atlanta : Power Ratings

Monday Jun 11, 2012 7:10 pm - Atlanta, GA
Odds: New York by 1.5, Total Points: 9

Team Power Ratings

Rating NYY adv ATL
Predictive 0.99 (#2) 0.01 (#15)
Last 10 Games 0.72 (#7) 0.29 (#12)
Away Games 1.51 (#5) 1.55 (#4)
Home Games 1.74 (#1) 0.81 (#5)
Division Games 0.48 (#12) 1.93 (#4)
Non-Division Games 2.53 (#1) -0.03 (#13)
Schedule Strength (Past) -0.02 (#17) -0.01 (#16)
Schedule Strength (Future) -0.14 (#28) 0.02 (#16)
Luck Rating 3.53 (#5) 4.90 (#1)
Consistency Rating 4.84 (#25) 4.73 (#23)

NY Yankees Yankees Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.99 #2 #1
Home Rating 1.74 #1 #1
Away Rating 1.51 #5 #1
Home Advantage 0.53 #7 #2
Strength Of Schedule -0.02 #17 #4
Future SOS -0.14 #28 #5
Season SOS -0.11 #27 #5
SOS - Basic -0.04 #17 #4
In-Div SOS -0.06 #19 #4
Non-Div SOS 0.01 #13 #1
Last 5 Rating 2.59 #2 #1
Last 10 Rating 0.72 #7 #2
In-Div Rating 0.48 #12 #2
Non-Div Rating 2.53 #1 #1
Luck Rating 3.53 #5 #2
Consistency Rating 4.84 #25 #1
Vs. 1-5 Rating 0.92 #6 #2
Vs. 6-10 Rating 3.60 #2 #2
Vs. 11-16 Rating -- #15 #1
Vs. 17-22 Rating 2.41 #5 #2
Vs. 23-30 Rating 0.27 #16 #3

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.01 #15 #3
Home Rating 0.81 #5 #2
Away Rating 1.55 #4 #1
Home Advantage -0.44 #16 #3
Strength Of Schedule -0.01 #16 #3
Future SOS 0.02 #16 #4
Season SOS 0.01 #16 #3
SOS - Basic -0.01 #16 #3
In-Div SOS -0.13 #23 #3
Non-Div SOS 0.20 #8 #2
Last 5 Rating 0.21 #15 #2
Last 10 Rating 0.29 #12 #2
In-Div Rating 1.93 #4 #1
Non-Div Rating -0.03 #13 #3
Luck Rating 4.90 #1 #1
Consistency Rating 4.73 #23 #4
Vs. 1-5 Rating 1.48 #2 #1
Vs. 6-10 Rating 1.13 #9 #3
Vs. 11-16 Rating 0.68 #8 #1
Vs. 17-22 Rating 3.72 #2 #1
Vs. 23-30 Rating 0.30 #14 #4