NY Yankees at Atlanta : Power Ratings

Monday Jun 11, 2012 7:10 pm - Atlanta, GA
Odds: New York by 1.5, Total Points: 9

Team Power Ratings

Rating NYY adv ATL
Predictive 0.24 (#13) -1.29 (#29)
Last 10 Games 1.58 (#4) -0.67 (#20)
Away Games -0.36 (#23) -0.74 (#25)
Home Games 0.08 (#9) -2.23 (#30)
Division Games -0.13 (#17) -0.91 (#25)
Non-Division Games -0.14 (#18) -2.01 (#30)
Schedule Strength (Past) 0.28 (#3) -0.05 (#18)
Schedule Strength (Future) 0.31 (#2) -0.27 (#26)
Luck Rating -0.80 (#20) -4.30 (#29)
Consistency Rating 4.30 (#24) 3.63 (#4)

NY Yankees Yankees Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.24 #13 #5
Home Rating 0.08 #9 #3
Away Rating -0.36 #23 #5
Home Advantage 0.74 #4 #2
Strength Of Schedule 0.28 #3 #2
Future SOS 0.31 #2 #2
Season SOS 0.30 #2 #2
SOS - Basic 0.28 #3 #2
In-Div SOS 0.62 #1 #1
Non-Div SOS 0.04 #17 #4
Last 5 Rating 0.21 #13 #3
Last 10 Rating 1.58 #4 #1
In-Div Rating -0.13 #17 #5
Non-Div Rating -0.14 #18 #4
Luck Rating -0.80 #20 #4
Consistency Rating 4.30 #24 #1
Vs. 1-5 Rating -0.66 #19 #5
Vs. 6-10 Rating -1.00 #25 #5
Vs. 11-16 Rating 2.11 #4 #1
Vs. 17-22 Rating -0.55 #19 #5
Vs. 23-30 Rating -- #19 #4

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.29 #29 #5
Home Rating -2.23 #30 #5
Away Rating -0.74 #25 #5
Home Advantage -1.19 #19 #2
Strength Of Schedule -0.05 #18 #1
Future SOS -0.27 #26 #2
Season SOS -0.20 #22 #1
SOS - Basic -0.02 #18 #1
In-Div SOS -0.27 #23 #1
Non-Div SOS 0.16 #7 #2
Last 5 Rating -0.78 #22 #4
Last 10 Rating -0.67 #20 #2
In-Div Rating -0.91 #25 #4
Non-Div Rating -2.01 #30 #5
Luck Rating -4.30 #29 #5
Consistency Rating 3.63 #4 #4
Vs. 1-5 Rating -1.33 #25 #5
Vs. 6-10 Rating -0.73 #20 #3
Vs. 11-16 Rating -2.89 #30 #5
Vs. 17-22 Rating -2.80 #30 #5
Vs. 23-30 Rating -0.17 #22 #3