NY Yankees at Atlanta : Power Ratings

Monday Jun 11, 2012 7:10 pm - Atlanta, GA
Odds: New York by 1.5, Total Points: 9

Team Power Ratings

Rating NYY adv ATL
Predictive 0.27 (#12) -1.07 (#29)
Last 10 Games 0.15 (#15) 1.38 (#6)
Away Games 0.02 (#18) -0.67 (#28)
Home Games 0.32 (#8) -1.39 (#27)
Division Games 0.20 (#14) -0.48 (#22)
Non-Division Games 0.15 (#14) -1.55 (#30)
Schedule Strength (Past) 0.31 (#1) -0.22 (#24)
Schedule Strength (Future) 0.08 (#15) -0.01 (#17)
Luck Rating 3.68 (#6) -0.39 (#14)
Consistency Rating 4.07 (#7) 3.82 (#2)

NY Yankees Yankees Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.27 #12 #4
Home Rating 0.32 #8 #4
Away Rating 0.02 #18 #5
Home Advantage 0.60 #4 #1
Strength Of Schedule 0.31 #1 #1
Future SOS 0.08 #15 #5
Season SOS 0.31 #3 #3
SOS - Basic 0.31 #1 #1
In-Div SOS 0.60 #2 #2
Non-Div SOS 0.06 #12 #2
Last 5 Rating 1.32 #10 #2
Last 10 Rating 0.15 #15 #4
In-Div Rating 0.20 #14 #5
Non-Div Rating 0.15 #14 #4
Luck Rating 3.68 #6 #2
Consistency Rating 4.07 #7 #5
Vs. 1-5 Rating 0.19 #15 #4
Vs. 6-10 Rating 0.78 #8 #4
Vs. 11-16 Rating 0.24 #15 #4
Vs. 17-22 Rating -0.28 #20 #5
Vs. 23-30 Rating -0.87 #25 #5

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.07 #29 #4
Home Rating -1.39 #27 #4
Away Rating -0.67 #28 #4
Home Advantage -0.38 #21 #4
Strength Of Schedule -0.22 #24 #2
Future SOS -0.01 #17 #2
Season SOS -0.22 #24 #2
SOS - Basic -0.21 #23 #2
In-Div SOS -0.34 #24 #2
Non-Div SOS -0.11 #18 #3
Last 5 Rating 0.60 #12 #2
Last 10 Rating 1.38 #6 #2
In-Div Rating -0.48 #22 #3
Non-Div Rating -1.55 #30 #5
Luck Rating -0.39 #14 #5
Consistency Rating 3.82 #2 #5
Vs. 1-5 Rating -1.94 #28 #5
Vs. 6-10 Rating -1.19 #27 #4
Vs. 11-16 Rating -1.46 #29 #5
Vs. 17-22 Rating -1.10 #27 #4
Vs. 23-30 Rating -0.71 #22 #3