NY Yankees at Atlanta : Power Ratings

Monday Jun 11, 2012 7:10 pm - Atlanta, GA
Odds: New York by 1.5, Total Points: 9

Team Power Ratings

Rating NYY adv ATL
Predictive 0.61 (#4) -0.43 (#27)
Last 10 Games 2.40 (#2) -0.66 (#22)
Away Games 1.07 (#8) -0.54 (#23)
Home Games 2.81 (#1) -0.67 (#22)
Division Games 1.99 (#1) -1.39 (#28)
Non-Division Games 1.77 (#3) 0.72 (#9)
Schedule Strength (Past) 0.09 (#7) -0.11 (#22)
Schedule Strength (Future) 0.10 (#8) -0.00 (#15)
Luck Rating 2.43 (#4) -0.84 (#23)
Consistency Rating 3.48 (#7) 3.59 (#10)

NY Yankees Yankees Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.61 #4 #1
Home Rating 2.81 #1 #1
Away Rating 1.07 #8 #1
Home Advantage 2.04 #5 #1
Strength Of Schedule 0.09 #7 #4
Future SOS 0.10 #8 #5
Season SOS 0.10 #7 #5
SOS - Basic 0.09 #7 #4
In-Div SOS 0.32 #2 #2
Non-Div SOS -0.23 #21 #4
Last 5 Rating 2.93 #3 #1
Last 10 Rating 2.40 #2 #1
In-Div Rating 1.99 #1 #1
Non-Div Rating 1.77 #3 #1
Luck Rating 2.43 #4 #2
Consistency Rating 3.48 #7 #2
Vs. 1-5 Rating -- #9 #1
Vs. 6-10 Rating 2.22 #3 #1
Vs. 11-16 Rating 1.87 #4 #2
Vs. 17-22 Rating 1.50 #5 #2
Vs. 23-30 Rating -- #15 #1

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.43 #27 #5
Home Rating -0.67 #22 #3
Away Rating -0.54 #23 #5
Home Advantage 0.18 #17 #2
Strength Of Schedule -0.11 #22 #3
Future SOS -0.00 #15 #1
Season SOS -0.02 #17 #1
SOS - Basic -0.11 #22 #3
In-Div SOS 0.23 #4 #1
Non-Div SOS -0.65 #30 #5
Last 5 Rating 1.36 #10 #2
Last 10 Rating -0.66 #22 #3
In-Div Rating -1.39 #28 #5
Non-Div Rating 0.72 #9 #2
Luck Rating -0.84 #23 #4
Consistency Rating 3.59 #10 #5
Vs. 1-5 Rating -4.02 #29 #5
Vs. 6-10 Rating -- #18 #1
Vs. 11-16 Rating 0.37 #13 #3
Vs. 17-22 Rating -1.20 #27 #4
Vs. 23-30 Rating 0.16 #11 #1