NY Yankees at Atlanta : Power Ratings

Monday Jun 11, 2012 7:10 pm - Atlanta, GA
Odds: New York by 1.5, Total Points: 9

Team Power Ratings

Rating NYY adv ATL
Predictive 0.5 (#3) -1.0 (#29)
Last 10 Games 1.4 (#7) -5.6 (#30)
Away Games 1.1 (#3) -1.1 (#29)
Home Games 0.4 (#10) -1.4 (#30)
Division Games 0.7 (#5) -0.9 (#26)
Non-Division Games 0.8 (#5) -1.4 (#29)
Schedule Strength (Past) 0.1 (#7) -0.1 (#24)
Schedule Strength (Future) 0.2 (#4) -0.0 (#20)
Luck Rating 3.0 (#8) -1.1 (#18)
Consistency Rating 4.9 (#30) 4.0 (#12)

NY Yankees Yankees Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.5 #3 #2
Home Rating 0.4 #10 #3
Away Rating 1.1 #3 #2
Home Advantage -0.4 #25 #4
Strength Of Schedule 0.1 #7 #3
Future SOS 0.2 #4 #4
Season SOS 0.1 #4 #4
SOS - Basic 0.1 #7 #3
In-Div SOS 0.3 #4 #4
Non-Div SOS -0.0 #16 #1
Last 5 Rating 4.3 #1 #1
Last 10 Rating 1.4 #7 #2
In-Div Rating 0.7 #5 #2
Non-Div Rating 0.8 #5 #2
Luck Rating 3.0 #8 #1
Consistency Rating 4.9 #30 #1
Vs. 1-5 Rating -1.1 #26 #5
Vs. 6-10 Rating 0.5 #10 #2
Vs. 11-16 Rating 0.5 #10 #3
Vs. 17-22 Rating 1.3 #2 #2
Vs. 23-30 Rating 2.1 #1 #1

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.0 #29 #4
Home Rating -1.4 #30 #5
Away Rating -1.1 #29 #4
Home Advantage -0.0 #18 #5
Strength Of Schedule -0.1 #24 #2
Future SOS -0.0 #20 #1
Season SOS -0.1 #23 #2
SOS - Basic -0.1 #22 #2
In-Div SOS -0.3 #27 #2
Non-Div SOS 0.0 #15 #5
Last 5 Rating -6.3 #30 #5
Last 10 Rating -5.6 #30 #5
In-Div Rating -0.9 #26 #4
Non-Div Rating -1.4 #29 #4
Luck Rating -1.1 #18 #3
Consistency Rating 4.0 #12 #4
Vs. 1-5 Rating -1.6 #30 #5
Vs. 6-10 Rating -1.5 #28 #5
Vs. 11-16 Rating -1.3 #27 #4
Vs. 17-22 Rating -0.9 #25 #4
Vs. 23-30 Rating -1.1 #29 #4