NY Yankees at Atlanta : Power Ratings

Monday Jun 11, 2012 7:10 pm - Atlanta, GA
Odds: New York by 1.5, Total Points: 9

Team Power Ratings

Rating NYY adv ATL
Predictive 0.4 (#5) -1.0 (#29)
Last 10 Games -2.1 (#29) 0.7 (#10)
Away Games 1.0 (#2) -1.2 (#29)
Home Games 0.1 (#11) -1.3 (#30)
Division Games 0.3 (#12) -1.2 (#30)
Non-Division Games 0.8 (#4) -1.3 (#29)
Schedule Strength (Past) 0.2 (#3) -0.1 (#21)
Schedule Strength (Future) 0.4 (#5) -1.0 (#29)
Luck Rating 1.8 (#9) 0.7 (#13)
Consistency Rating 4.7 (#29) 4.1 (#11)

NY Yankees Yankees Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.4 #5 #2
Home Rating 0.1 #11 #4
Away Rating 1.0 #2 #2
Home Advantage -0.6 #28 #4
Strength Of Schedule 0.2 #3 #3
Future SOS 0.4 #5 #2
Season SOS 0.2 #3 #3
SOS - Basic 0.2 #3 #3
In-Div SOS 0.4 #4 #4
Non-Div SOS -0.0 #16 #1
Last 5 Rating -2.3 #27 #5
Last 10 Rating -2.1 #29 #5
In-Div Rating 0.3 #12 #4
Non-Div Rating 0.8 #4 #2
Luck Rating 1.8 #9 #1
Consistency Rating 4.7 #29 #1
Vs. 1-5 Rating -0.6 #17 #5
Vs. 6-10 Rating -0.5 #22 #5
Vs. 11-16 Rating 1.1 #6 #2
Vs. 17-22 Rating 0.8 #7 #2
Vs. 23-30 Rating 1.9 #4 #1

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.0 #29 #4
Home Rating -1.3 #30 #5
Away Rating -1.2 #29 #4
Home Advantage 0.2 #11 #2
Strength Of Schedule -0.1 #21 #2
Future SOS -1.0 #29 #4
Season SOS -0.1 #21 #2
SOS - Basic -0.1 #20 #2
In-Div SOS -0.3 #27 #2
Non-Div SOS 0.0 #14 #4
Last 5 Rating 2.3 #4 #1
Last 10 Rating 0.7 #10 #3
In-Div Rating -1.2 #30 #5
Non-Div Rating -1.3 #29 #4
Luck Rating 0.7 #13 #2
Consistency Rating 4.1 #11 #4
Vs. 1-5 Rating -1.1 #23 #2
Vs. 6-10 Rating -2.1 #30 #5
Vs. 11-16 Rating -0.8 #26 #4
Vs. 17-22 Rating 0.3 #11 #2
Vs. 23-30 Rating -1.2 #27 #4