NY Yankees at Atlanta : Power Ratings

Monday Jun 11, 2012 7:10 pm - Atlanta, GA
Odds: New York by 1.5, Total Points: 9

Team Power Ratings

Rating NYY adv ATL
Predictive 0.77 (#3) -0.53 (#26)
Last 10 Games -1.76 (#26) 0.26 (#13)
Away Games 0.87 (#4) 0.28 (#14)
Home Games 1.68 (#3) -1.49 (#26)
Division Games 2.49 (#1) -0.86 (#25)
Non-Division Games 0.31 (#11) -0.48 (#21)
Schedule Strength (Past) 0.01 (#15) -0.25 (#29)
Schedule Strength (Future) 0.13 (#8) 0.06 (#14)
Luck Rating -2.03 (#22) 1.04 (#11)
Consistency Rating 4.33 (#16) 4.65 (#23)

NY Yankees Yankees Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.77 #3 #1
Home Rating 1.68 #3 #1
Away Rating 0.87 #4 #1
Home Advantage 1.10 #6 #1
Strength Of Schedule 0.01 #15 #4
Future SOS 0.13 #8 #5
Season SOS 0.07 #12 #5
SOS - Basic 0.00 #15 #4
In-Div SOS 0.07 #10 #4
Non-Div SOS -0.04 #17 #3
Last 5 Rating -1.35 #24 #5
Last 10 Rating -1.76 #26 #5
In-Div Rating 2.49 #1 #1
Non-Div Rating 0.31 #11 #3
Luck Rating -2.03 #22 #5
Consistency Rating 4.33 #16 #1
Vs. 1-5 Rating 0.09 #12 #2
Vs. 6-10 Rating 1.68 #3 #1
Vs. 11-16 Rating 1.06 #5 #3
Vs. 17-22 Rating 2.16 #3 #1
Vs. 23-30 Rating 0.09 #17 #4

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.53 #26 #4
Home Rating -1.49 #26 #4
Away Rating 0.28 #14 #2
Home Advantage -1.47 #27 #5
Strength Of Schedule -0.25 #29 #4
Future SOS 0.06 #14 #1
Season SOS -0.09 #20 #2
SOS - Basic -0.25 #28 #4
In-Div SOS -0.17 #22 #2
Non-Div SOS -0.33 #30 #5
Last 5 Rating -0.71 #20 #4
Last 10 Rating 0.26 #13 #2
In-Div Rating -0.86 #25 #5
Non-Div Rating -0.48 #21 #2
Luck Rating 1.04 #11 #1
Consistency Rating 4.65 #23 #3
Vs. 1-5 Rating 0.01 #13 #3
Vs. 6-10 Rating -- #12 #1
Vs. 11-16 Rating -1.48 #29 #4
Vs. 17-22 Rating -1.23 #23 #3
Vs. 23-30 Rating 0.25 #12 #3