NY Yankees at Atlanta : Power Ratings

Monday Jun 11, 2012 7:10 pm - Atlanta, GA
Odds: New York by 1.5, Total Points: 9

Team Power Ratings

Rating NYY adv ATL
Predictive 0.22 (#13) -1.28 (#30)
Last 10 Games 0.36 (#11) -2.53 (#29)
Away Games 0.11 (#18) -0.82 (#28)
Home Games 0.03 (#13) -1.88 (#30)
Division Games -0.16 (#16) -0.91 (#25)
Non-Division Games 0.21 (#12) -1.65 (#30)
Schedule Strength (Past) 0.25 (#3) -0.17 (#20)
Schedule Strength (Future) 0.48 (#2) -0.26 (#27)
Luck Rating 2.29 (#7) -3.98 (#26)
Consistency Rating 4.05 (#11) 3.75 (#3)

NY Yankees Yankees Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.22 #13 #4
Home Rating 0.03 #13 #4
Away Rating 0.11 #18 #5
Home Advantage 0.22 #10 #3
Strength Of Schedule 0.25 #3 #2
Future SOS 0.48 #2 #2
Season SOS 0.30 #2 #2
SOS - Basic 0.25 #3 #2
In-Div SOS 0.60 #1 #1
Non-Div SOS 0.05 #13 #3
Last 5 Rating 2.38 #1 #1
Last 10 Rating 0.36 #11 #4
In-Div Rating -0.16 #16 #5
Non-Div Rating 0.21 #12 #4
Luck Rating 2.29 #7 #2
Consistency Rating 4.05 #11 #5
Vs. 1-5 Rating -0.12 #16 #5
Vs. 6-10 Rating 1.17 #6 #1
Vs. 11-16 Rating -0.64 #26 #5
Vs. 17-22 Rating 0.72 #8 #2
Vs. 23-30 Rating -1.21 #27 #5

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.28 #30 #5
Home Rating -1.88 #30 #5
Away Rating -0.82 #28 #5
Home Advantage -0.73 #27 #5
Strength Of Schedule -0.17 #20 #1
Future SOS -0.26 #27 #2
Season SOS -0.19 #21 #1
SOS - Basic -0.16 #19 #1
In-Div SOS -0.30 #23 #1
Non-Div SOS -0.09 #18 #3
Last 5 Rating -0.23 #17 #2
Last 10 Rating -2.53 #29 #5
In-Div Rating -0.91 #25 #4
Non-Div Rating -1.65 #30 #5
Luck Rating -3.98 #26 #5
Consistency Rating 3.75 #3 #5
Vs. 1-5 Rating -1.75 #27 #4
Vs. 6-10 Rating -1.02 #24 #4
Vs. 11-16 Rating -1.06 #28 #5
Vs. 17-22 Rating 0.02 #15 #2
Vs. 23-30 Rating -2.29 #29 #5