NY Yankees at Atlanta : Power Ratings

Monday Jun 11, 2012 7:10 pm - Atlanta, GA
Odds: New York by 1.5, Total Points: 9

Team Power Ratings

Rating NYY adv ATL
Predictive 1.02 (#3) -0.58 (#26)
Last 10 Games 2.41 (#2) -1.61 (#24)
Away Games 1.00 (#5) 0.03 (#16)
Home Games 1.65 (#1) -1.36 (#30)
Division Games 1.70 (#2) -0.63 (#25)
Non-Division Games 1.04 (#5) -0.69 (#25)
Schedule Strength (Past) 0.13 (#7) -0.12 (#27)
Schedule Strength (Future) 1.36 (#1) -0.58 (#26)
Luck Rating -3.99 (#26) -1.75 (#19)
Consistency Rating 4.18 (#7) 4.70 (#23)

NY Yankees Yankees Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 1.02 #3 #1
Home Rating 1.65 #1 #1
Away Rating 1.00 #5 #2
Home Advantage 0.93 #4 #1
Strength Of Schedule 0.13 #7 #4
Future SOS 1.36 #1 #1
Season SOS 0.13 #5 #4
SOS - Basic 0.12 #8 #4
In-Div SOS 0.09 #10 #5
Non-Div SOS 0.15 #7 #1
Last 5 Rating 2.40 #4 #2
Last 10 Rating 2.41 #2 #1
In-Div Rating 1.70 #2 #1
Non-Div Rating 1.04 #5 #2
Luck Rating -3.99 #26 #5
Consistency Rating 4.18 #7 #4
Vs. 1-5 Rating 1.39 #4 #1
Vs. 6-10 Rating 2.85 #2 #1
Vs. 11-16 Rating 0.84 #5 #2
Vs. 17-22 Rating 1.41 #5 #1
Vs. 23-30 Rating 1.66 #2 #1

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.58 #26 #4
Home Rating -1.36 #30 #5
Away Rating 0.03 #16 #2
Home Advantage -1.10 #30 #5
Strength Of Schedule -0.12 #27 #3
Future SOS -0.58 #26 #4
Season SOS -0.12 #27 #3
SOS - Basic -0.11 #25 #3
In-Div SOS -0.24 #25 #2
Non-Div SOS -0.01 #19 #5
Last 5 Rating -3.71 #28 #5
Last 10 Rating -1.61 #24 #5
In-Div Rating -0.63 #25 #4
Non-Div Rating -0.69 #25 #3
Luck Rating -1.75 #19 #3
Consistency Rating 4.70 #23 #2
Vs. 1-5 Rating -0.81 #19 #3
Vs. 6-10 Rating -0.15 #16 #2
Vs. 11-16 Rating -0.58 #22 #3
Vs. 17-22 Rating -0.84 #25 #4
Vs. 23-30 Rating -0.96 #28 #4