NY Yankees at Atlanta : Power Ratings

Monday Jun 11, 2012 7:10 pm - Atlanta, GA
Odds: New York by 1.5, Total Points: 9

Team Power Ratings

Rating NYY adv ATL
Predictive 0.71 (#5) -0.57 (#27)
Last 10 Games 0.24 (#17) -1.76 (#26)
Away Games 0.96 (#6) 0.01 (#19)
Home Games 1.02 (#2) -1.43 (#30)
Division Games 1.64 (#1) -0.65 (#26)
Non-Division Games 0.51 (#7) -0.68 (#24)
Schedule Strength (Past) 0.05 (#10) -0.06 (#21)
Schedule Strength (Future) 0.05 (#12) -0.10 (#23)
Luck Rating -3.24 (#24) -0.12 (#16)
Consistency Rating 4.13 (#8) 4.87 (#28)

NY Yankees Yankees Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.71 #5 #2
Home Rating 1.02 #2 #1
Away Rating 0.96 #6 #2
Home Advantage 0.36 #11 #2
Strength Of Schedule 0.05 #10 #4
Future SOS 0.05 #12 #5
Season SOS 0.05 #10 #4
SOS - Basic 0.05 #10 #4
In-Div SOS 0.12 #10 #5
Non-Div SOS 0.00 #17 #4
Last 5 Rating 0.78 #11 #2
Last 10 Rating 0.24 #17 #4
In-Div Rating 1.64 #1 #1
Non-Div Rating 0.51 #7 #2
Luck Rating -3.24 #24 #5
Consistency Rating 4.13 #8 #3
Vs. 1-5 Rating 1.36 #5 #1
Vs. 6-10 Rating 1.11 #4 #2
Vs. 11-16 Rating 1.44 #2 #1
Vs. 17-22 Rating 0.59 #10 #2
Vs. 23-30 Rating 0.37 #12 #3

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.57 #27 #4
Home Rating -1.43 #30 #5
Away Rating 0.01 #19 #4
Home Advantage -1.14 #27 #4
Strength Of Schedule -0.06 #21 #3
Future SOS -0.10 #23 #3
Season SOS -0.07 #22 #2
SOS - Basic -0.05 #21 #3
In-Div SOS -0.15 #22 #2
Non-Div SOS -0.00 #18 #4
Last 5 Rating -2.42 #27 #4
Last 10 Rating -1.76 #26 #4
In-Div Rating -0.65 #26 #5
Non-Div Rating -0.68 #24 #3
Luck Rating -0.12 #16 #3
Consistency Rating 4.87 #28 #2
Vs. 1-5 Rating -0.63 #18 #3
Vs. 6-10 Rating -0.12 #15 #2
Vs. 11-16 Rating -0.69 #24 #4
Vs. 17-22 Rating -1.23 #28 #4
Vs. 23-30 Rating -0.65 #25 #4