Washington at Atlanta : Power Ratings

Friday Sep 14, 2012 7:35 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 7

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.35 (#10) -1.31 (#29)
Last 10 Games 0.17 (#13) -1.38 (#26)
Away Games 2.24 (#3) -0.73 (#25)
Home Games -0.74 (#20) -2.33 (#30)
Division Games 0.29 (#11) -1.05 (#26)
Non-Division Games 1.39 (#4) -2.02 (#30)
Schedule Strength (Past) -0.27 (#24) -0.06 (#18)
Schedule Strength (Future) -0.40 (#30) -0.26 (#26)
Luck Rating 1.46 (#9) -4.60 (#29)
Consistency Rating 4.08 (#15) 3.64 (#4)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.35 #10 #1
Home Rating -0.74 #20 #1
Away Rating 2.24 #3 #1
Home Advantage -2.68 #29 #5
Strength Of Schedule -0.27 #24 #3
Future SOS -0.40 #30 #5
Season SOS -0.36 #30 #5
SOS - Basic -0.28 #25 #4
In-Div SOS -0.64 #29 #4
Non-Div SOS 0.29 #4 #1
Last 5 Rating -0.51 #18 #2
Last 10 Rating 0.17 #13 #1
In-Div Rating 0.29 #11 #1
Non-Div Rating 1.39 #4 #1
Luck Rating 1.46 #9 #3
Consistency Rating 4.08 #15 #2
Vs. 1-5 Rating -0.71 #20 #4
Vs. 6-10 Rating -- #13 #2
Vs. 11-16 Rating 2.58 #1 #1
Vs. 17-22 Rating 0.87 #8 #2
Vs. 23-30 Rating 0.21 #14 #1

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.31 #29 #5
Home Rating -2.33 #30 #5
Away Rating -0.73 #25 #5
Home Advantage -1.30 #19 #2
Strength Of Schedule -0.06 #18 #1
Future SOS -0.26 #26 #2
Season SOS -0.20 #21 #1
SOS - Basic -0.03 #18 #1
In-Div SOS -0.27 #22 #1
Non-Div SOS 0.16 #9 #2
Last 5 Rating -1.29 #23 #4
Last 10 Rating -1.38 #26 #5
In-Div Rating -1.05 #26 #4
Non-Div Rating -2.02 #30 #5
Luck Rating -4.60 #29 #5
Consistency Rating 3.64 #4 #4
Vs. 1-5 Rating -1.32 #25 #5
Vs. 6-10 Rating -0.68 #19 #3
Vs. 11-16 Rating -2.94 #29 #4
Vs. 17-22 Rating -2.85 #30 #5
Vs. 23-30 Rating -0.47 #22 #3