Washington at Atlanta : Power Ratings

Friday Sep 14, 2012 7:35 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 7

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.52 (#7) 0.13 (#12)
Last 10 Games 0.06 (#14) -0.28 (#17)
Away Games 0.81 (#9) 1.22 (#5)
Home Games 0.07 (#13) 0.09 (#12)
Division Games 0.49 (#10) 1.43 (#1)
Non-Division Games 0.40 (#11) -0.02 (#14)
Schedule Strength (Past) -0.06 (#23) -0.01 (#18)
Schedule Strength (Future) -0.48 (#26) 0.20 (#12)
Luck Rating -8.75 (#28) 7.81 (#5)
Consistency Rating 4.54 (#25) 4.22 (#11)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.52 #7 #1
Home Rating 0.07 #13 #3
Away Rating 0.81 #9 #2
Home Advantage -0.44 #21 #3
Strength Of Schedule -0.06 #23 #5
Future SOS -0.48 #26 #4
Season SOS -0.07 #23 #5
SOS - Basic -0.06 #23 #5
In-Div SOS -0.24 #25 #5
Non-Div SOS 0.10 #11 #5
Last 5 Rating 0.16 #17 #3
Last 10 Rating 0.06 #14 #2
In-Div Rating 0.49 #10 #2
Non-Div Rating 0.40 #11 #1
Luck Rating -8.75 #28 #5
Consistency Rating 4.54 #25 #4
Vs. 1-5 Rating 0.01 #12 #3
Vs. 6-10 Rating -0.09 #18 #2
Vs. 11-16 Rating -0.17 #15 #2
Vs. 17-22 Rating 1.08 #7 #2
Vs. 23-30 Rating 0.54 #12 #2

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.13 #12 #2
Home Rating 0.09 #12 #2
Away Rating 1.22 #5 #1
Home Advantage -0.83 #26 #5
Strength Of Schedule -0.01 #18 #4
Future SOS 0.20 #12 #2
Season SOS -0.00 #18 #4
SOS - Basic -0.01 #18 #4
In-Div SOS -0.23 #24 #4
Non-Div SOS 0.17 #3 #1
Last 5 Rating 2.26 #7 #1
Last 10 Rating -0.28 #17 #4
In-Div Rating 1.43 #1 #1
Non-Div Rating -0.02 #14 #3
Luck Rating 7.81 #5 #1
Consistency Rating 4.22 #11 #5
Vs. 1-5 Rating -0.49 #20 #4
Vs. 6-10 Rating 0.74 #9 #1
Vs. 11-16 Rating 0.17 #10 #1
Vs. 17-22 Rating 1.29 #2 #1
Vs. 23-30 Rating 0.56 #11 #1