Washington at Atlanta : Power Ratings

Friday Sep 14, 2012 7:35 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 7

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.63 (#4) -0.52 (#26)
Last 10 Games -0.18 (#22) 0.51 (#12)
Away Games 0.52 (#11) 0.19 (#16)
Home Games 1.50 (#2) -1.71 (#28)
Division Games 0.50 (#10) -1.09 (#26)
Non-Division Games 1.69 (#2) -0.35 (#22)
Schedule Strength (Past) -0.22 (#27) -0.13 (#25)
Schedule Strength (Future) -0.23 (#30) -0.08 (#20)
Luck Rating 1.80 (#8) -0.35 (#15)
Consistency Rating 5.14 (#30) 4.37 (#19)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.63 #4 #1
Home Rating 1.50 #2 #1
Away Rating 0.52 #11 #1
Home Advantage 1.27 #4 #1
Strength Of Schedule -0.22 #27 #4
Future SOS -0.23 #30 #5
Season SOS -0.23 #30 #5
SOS - Basic -0.22 #27 #4
In-Div SOS -0.42 #30 #5
Non-Div SOS 0.08 #12 #3
Last 5 Rating 1.33 #8 #1
Last 10 Rating -0.18 #22 #2
In-Div Rating 0.50 #10 #1
Non-Div Rating 1.69 #2 #1
Luck Rating 1.80 #8 #1
Consistency Rating 5.14 #30 #1
Vs. 1-5 Rating -- #13 #2
Vs. 6-10 Rating -0.09 #14 #2
Vs. 11-16 Rating 2.52 #1 #1
Vs. 17-22 Rating 2.24 #3 #1
Vs. 23-30 Rating -0.26 #20 #4

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.52 #26 #3
Home Rating -1.71 #28 #4
Away Rating 0.19 #16 #2
Home Advantage -1.60 #29 #5
Strength Of Schedule -0.13 #25 #3
Future SOS -0.08 #20 #2
Season SOS -0.09 #23 #3
SOS - Basic -0.13 #25 #3
In-Div SOS -0.04 #17 #2
Non-Div SOS -0.22 #26 #4
Last 5 Rating -0.38 #19 #3
Last 10 Rating 0.51 #12 #1
In-Div Rating -1.09 #26 #5
Non-Div Rating -0.35 #22 #2
Luck Rating -0.35 #15 #2
Consistency Rating 4.37 #19 #3
Vs. 1-5 Rating -1.33 #22 #3
Vs. 6-10 Rating -- #13 #1
Vs. 11-16 Rating -1.52 #27 #3
Vs. 17-22 Rating -0.63 #20 #3
Vs. 23-30 Rating 0.03 #17 #2