Washington at Atlanta : Power Ratings

Friday Sep 14, 2012 7:35 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 7

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.61 (#6) -0.55 (#26)
Last 10 Games -1.60 (#22) -0.06 (#16)
Away Games 1.01 (#5) 0.22 (#14)
Home Games 0.42 (#6) -1.45 (#30)
Division Games 0.26 (#9) -0.53 (#23)
Non-Division Games 1.07 (#5) -0.70 (#24)
Schedule Strength (Past) -0.25 (#30) -0.12 (#26)
Schedule Strength (Future) -0.41 (#28) -0.24 (#24)
Luck Rating 3.08 (#8) -0.81 (#19)
Consistency Rating 4.86 (#26) 4.76 (#21)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.61 #6 #1
Home Rating 0.42 #6 #1
Away Rating 1.01 #5 #1
Home Advantage -0.29 #25 #4
Strength Of Schedule -0.25 #30 #5
Future SOS -0.41 #28 #5
Season SOS -0.26 #30 #5
SOS - Basic -0.26 #30 #5
In-Div SOS -0.58 #30 #5
Non-Div SOS 0.02 #14 #2
Last 5 Rating -1.02 #22 #3
Last 10 Rating -1.60 #22 #3
In-Div Rating 0.26 #9 #1
Non-Div Rating 1.07 #5 #1
Luck Rating 3.08 #8 #1
Consistency Rating 4.86 #26 #1
Vs. 1-5 Rating 0.63 #8 #1
Vs. 6-10 Rating 0.80 #6 #1
Vs. 11-16 Rating 0.96 #5 #1
Vs. 17-22 Rating 1.11 #6 #1
Vs. 23-30 Rating 0.44 #12 #2

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.55 #26 #4
Home Rating -1.45 #30 #5
Away Rating 0.22 #14 #2
Home Advantage -1.37 #30 #5
Strength Of Schedule -0.12 #26 #3
Future SOS -0.24 #24 #3
Season SOS -0.13 #26 #4
SOS - Basic -0.11 #24 #3
In-Div SOS -0.26 #28 #4
Non-Div SOS -0.02 #18 #4
Last 5 Rating -0.90 #20 #2
Last 10 Rating -0.06 #16 #2
In-Div Rating -0.53 #23 #4
Non-Div Rating -0.70 #24 #3
Luck Rating -0.81 #19 #3
Consistency Rating 4.76 #21 #3
Vs. 1-5 Rating -0.93 #22 #3
Vs. 6-10 Rating 0.01 #16 #2
Vs. 11-16 Rating -0.49 #19 #3
Vs. 17-22 Rating -0.60 #20 #4
Vs. 23-30 Rating -1.10 #28 #4