Washington at Atlanta : Power Ratings

Friday Sep 14, 2012 7:35 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 7

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.3 (#7) -1.1 (#29)
Last 10 Games 1.9 (#5) -6.4 (#30)
Away Games 0.1 (#17) -1.2 (#29)
Home Games 0.2 (#13) -1.4 (#30)
Division Games 0.2 (#15) -1.1 (#30)
Non-Division Games 0.1 (#15) -1.4 (#29)
Schedule Strength (Past) -0.2 (#29) -0.1 (#22)
Schedule Strength (Future) -0.5 (#30) -0.0 (#20)
Luck Rating -4.6 (#27) -0.6 (#18)
Consistency Rating 4.2 (#18) 4.1 (#16)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.3 #7 #1
Home Rating 0.2 #13 #2
Away Rating 0.1 #17 #2
Home Advantage 0.4 #10 #2
Strength Of Schedule -0.2 #29 #4
Future SOS -0.5 #30 #5
Season SOS -0.2 #30 #5
SOS - Basic -0.2 #29 #4
In-Div SOS -0.6 #30 #5
Non-Div SOS 0.1 #11 #2
Last 5 Rating 2.6 #5 #1
Last 10 Rating 1.9 #5 #1
In-Div Rating 0.2 #15 #2
Non-Div Rating 0.1 #15 #1
Luck Rating -4.6 #27 #4
Consistency Rating 4.2 #18 #2
Vs. 1-5 Rating -0.9 #22 #2
Vs. 6-10 Rating 0.9 #6 #1
Vs. 11-16 Rating -0.1 #17 #1
Vs. 17-22 Rating 1.1 #4 #1
Vs. 23-30 Rating 0.1 #17 #2

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.1 #29 #4
Home Rating -1.4 #30 #5
Away Rating -1.2 #29 #4
Home Advantage 0.1 #17 #4
Strength Of Schedule -0.1 #22 #2
Future SOS -0.0 #20 #1
Season SOS -0.1 #23 #2
SOS - Basic -0.1 #21 #2
In-Div SOS -0.3 #27 #2
Non-Div SOS 0.0 #15 #5
Last 5 Rating -8.6 #30 #5
Last 10 Rating -6.4 #30 #5
In-Div Rating -1.1 #30 #5
Non-Div Rating -1.4 #29 #4
Luck Rating -0.6 #18 #3
Consistency Rating 4.1 #16 #3
Vs. 1-5 Rating -1.6 #29 #5
Vs. 6-10 Rating -1.9 #30 #5
Vs. 11-16 Rating -1.3 #27 #4
Vs. 17-22 Rating -0.9 #25 #4
Vs. 23-30 Rating -1.1 #29 #4