Washington at Atlanta : Power Ratings

Friday Sep 14, 2012 7:35 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 7

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.36 (#11) -1.27 (#29)
Last 10 Games -1.03 (#23) 1.29 (#7)
Away Games 1.23 (#4) -0.72 (#25)
Home Games -0.21 (#14) -1.97 (#29)
Division Games 0.59 (#8) -0.52 (#20)
Non-Division Games 0.65 (#9) -2.07 (#30)
Schedule Strength (Past) -0.28 (#27) -0.11 (#20)
Schedule Strength (Future) -0.43 (#30) -0.30 (#27)
Luck Rating 1.25 (#8) -3.15 (#27)
Consistency Rating 3.85 (#9) 3.69 (#3)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.36 #11 #1
Home Rating -0.21 #14 #1
Away Rating 1.23 #4 #1
Home Advantage -1.13 #25 #4
Strength Of Schedule -0.28 #27 #3
Future SOS -0.43 #30 #5
Season SOS -0.36 #30 #5
SOS - Basic -0.30 #28 #4
In-Div SOS -0.77 #29 #4
Non-Div SOS 0.17 #4 #1
Last 5 Rating -0.89 #19 #5
Last 10 Rating -1.03 #23 #3
In-Div Rating 0.59 #8 #1
Non-Div Rating 0.65 #9 #1
Luck Rating 1.25 #8 #3
Consistency Rating 3.85 #9 #3
Vs. 1-5 Rating 0.37 #14 #3
Vs. 6-10 Rating 1.97 #2 #2
Vs. 11-16 Rating 2.43 #2 #1
Vs. 17-22 Rating 0.22 #10 #1
Vs. 23-30 Rating 0.14 #17 #1

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.27 #29 #4
Home Rating -1.97 #29 #4
Away Rating -0.72 #25 #4
Home Advantage -0.95 #20 #1
Strength Of Schedule -0.11 #20 #1
Future SOS -0.30 #27 #3
Season SOS -0.21 #25 #2
SOS - Basic -0.10 #17 #1
In-Div SOS -0.26 #25 #2
Non-Div SOS 0.00 #16 #2
Last 5 Rating -0.67 #17 #3
Last 10 Rating 1.29 #7 #1
In-Div Rating -0.52 #20 #3
Non-Div Rating -2.07 #30 #5
Luck Rating -3.15 #27 #5
Consistency Rating 3.69 #3 #5
Vs. 1-5 Rating -2.10 #28 #5
Vs. 6-10 Rating -3.46 #30 #5
Vs. 11-16 Rating -1.05 #27 #4
Vs. 17-22 Rating -0.79 #23 #4
Vs. 23-30 Rating -1.44 #28 #5