Washington at Atlanta : Power Ratings

Friday Sep 14, 2012 7:35 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 7

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.56 (#8) 0.05 (#14)
Last 10 Games -1.79 (#28) 0.24 (#12)
Away Games 1.00 (#11) 1.34 (#7)
Home Games -0.05 (#14) 0.48 (#7)
Division Games -0.79 (#22) 1.62 (#3)
Non-Division Games 1.04 (#7) 0.07 (#12)
Schedule Strength (Past) -0.02 (#20) -0.01 (#19)
Schedule Strength (Future) -0.13 (#27) 0.00 (#16)
Luck Rating -1.17 (#20) 5.54 (#3)
Consistency Rating 3.84 (#6) 4.65 (#28)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.56 #8 #1
Home Rating -0.05 #14 #3
Away Rating 1.00 #11 #2
Home Advantage -0.75 #20 #4
Strength Of Schedule -0.02 #20 #5
Future SOS -0.13 #27 #5
Season SOS -0.08 #23 #5
SOS - Basic -0.03 #20 #5
In-Div SOS -0.13 #21 #3
Non-Div SOS 0.03 #12 #5
Last 5 Rating -2.79 #28 #4
Last 10 Rating -1.79 #28 #5
In-Div Rating -0.79 #22 #4
Non-Div Rating 1.04 #7 #1
Luck Rating -1.17 #20 #4
Consistency Rating 3.84 #6 #5
Vs. 1-5 Rating -0.37 #14 #3
Vs. 6-10 Rating 1.47 #5 #1
Vs. 11-16 Rating -0.53 #21 #3
Vs. 17-22 Rating 0.67 #10 #3
Vs. 23-30 Rating 1.74 #6 #2

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.05 #14 #2
Home Rating 0.48 #7 #2
Away Rating 1.34 #7 #1
Home Advantage -0.56 #18 #3
Strength Of Schedule -0.01 #19 #4
Future SOS 0.00 #16 #2
Season SOS -0.00 #17 #3
SOS - Basic -0.01 #18 #4
In-Div SOS -0.18 #25 #5
Non-Div SOS 0.19 #3 #2
Last 5 Rating 0.93 #12 #2
Last 10 Rating 0.24 #12 #2
In-Div Rating 1.62 #3 #1
Non-Div Rating 0.07 #12 #3
Luck Rating 5.54 #3 #1
Consistency Rating 4.65 #28 #3
Vs. 1-5 Rating 0.68 #6 #2
Vs. 6-10 Rating 1.34 #7 #2
Vs. 11-16 Rating 0.64 #9 #1
Vs. 17-22 Rating 2.30 #2 #1
Vs. 23-30 Rating -0.01 #17 #3