Washington at Atlanta : Power Ratings

Friday Sep 14, 2012 7:35 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 7

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.52 (#5) -1.28 (#30)
Last 10 Games -0.97 (#23) -2.53 (#29)
Away Games 1.26 (#4) -0.82 (#28)
Home Games 0.24 (#10) -1.88 (#30)
Division Games 0.96 (#4) -0.91 (#25)
Non-Division Games 0.64 (#6) -1.65 (#30)
Schedule Strength (Past) -0.29 (#29) -0.17 (#20)
Schedule Strength (Future) -0.69 (#30) -0.26 (#27)
Luck Rating 0.11 (#17) -3.98 (#26)
Consistency Rating 4.00 (#8) 3.75 (#3)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.52 #5 #1
Home Rating 0.24 #10 #1
Away Rating 1.26 #4 #1
Home Advantage -0.72 #26 #4
Strength Of Schedule -0.29 #29 #5
Future SOS -0.69 #30 #5
Season SOS -0.38 #30 #5
SOS - Basic -0.30 #29 #5
In-Div SOS -0.69 #30 #5
Non-Div SOS -0.02 #16 #1
Last 5 Rating -1.92 #25 #4
Last 10 Rating -0.97 #23 #2
In-Div Rating 0.96 #4 #1
Non-Div Rating 0.64 #6 #1
Luck Rating 0.11 #17 #3
Consistency Rating 4.00 #8 #2
Vs. 1-5 Rating 0.70 #9 #1
Vs. 6-10 Rating -0.90 #21 #3
Vs. 11-16 Rating 1.59 #1 #1
Vs. 17-22 Rating 1.34 #2 #1
Vs. 23-30 Rating 0.56 #11 #1

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.28 #30 #5
Home Rating -1.88 #30 #5
Away Rating -0.82 #28 #5
Home Advantage -0.73 #27 #5
Strength Of Schedule -0.17 #20 #1
Future SOS -0.26 #27 #2
Season SOS -0.19 #21 #1
SOS - Basic -0.16 #19 #1
In-Div SOS -0.30 #23 #1
Non-Div SOS -0.09 #18 #3
Last 5 Rating -0.23 #17 #2
Last 10 Rating -2.53 #29 #5
In-Div Rating -0.91 #25 #4
Non-Div Rating -1.65 #30 #5
Luck Rating -3.98 #26 #5
Consistency Rating 3.75 #3 #5
Vs. 1-5 Rating -1.75 #27 #4
Vs. 6-10 Rating -1.02 #24 #4
Vs. 11-16 Rating -1.06 #28 #5
Vs. 17-22 Rating 0.02 #15 #2
Vs. 23-30 Rating -2.29 #29 #5