Washington at Atlanta : Power Ratings

Friday Sep 14, 2012 7:35 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 7

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.50 (#6) -1.36 (#30)
Last 10 Games 0.11 (#14) -2.49 (#29)
Away Games 1.31 (#3) -1.08 (#29)
Home Games 0.28 (#7) -1.89 (#30)
Division Games 1.01 (#4) -0.61 (#23)
Non-Division Games 0.61 (#7) -2.09 (#30)
Schedule Strength (Past) -0.30 (#28) -0.16 (#21)
Schedule Strength (Future) -0.49 (#30) -0.24 (#24)
Luck Rating 0.73 (#12) -4.49 (#27)
Consistency Rating 3.95 (#8) 3.72 (#3)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.50 #6 #1
Home Rating 0.28 #7 #1
Away Rating 1.31 #3 #1
Home Advantage -0.73 #22 #4
Strength Of Schedule -0.30 #28 #4
Future SOS -0.49 #30 #5
Season SOS -0.37 #30 #5
SOS - Basic -0.31 #28 #4
In-Div SOS -0.59 #30 #5
Non-Div SOS -0.08 #18 #3
Last 5 Rating -0.69 #19 #3
Last 10 Rating 0.11 #14 #2
In-Div Rating 1.01 #4 #1
Non-Div Rating 0.61 #7 #1
Luck Rating 0.73 #12 #3
Consistency Rating 3.95 #8 #3
Vs. 1-5 Rating 0.50 #13 #3
Vs. 6-10 Rating 0.84 #6 #1
Vs. 11-16 Rating 1.98 #3 #1
Vs. 17-22 Rating 1.45 #4 #1
Vs. 23-30 Rating 0.14 #17 #1

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.36 #30 #5
Home Rating -1.89 #30 #5
Away Rating -1.08 #29 #5
Home Advantage -0.47 #19 #3
Strength Of Schedule -0.16 #21 #1
Future SOS -0.24 #24 #3
Season SOS -0.19 #21 #1
SOS - Basic -0.14 #21 #1
In-Div SOS -0.28 #23 #1
Non-Div SOS -0.08 #17 #2
Last 5 Rating -2.52 #27 #4
Last 10 Rating -2.49 #29 #5
In-Div Rating -0.61 #23 #3
Non-Div Rating -2.09 #30 #5
Luck Rating -4.49 #27 #5
Consistency Rating 3.72 #3 #5
Vs. 1-5 Rating -2.08 #29 #5
Vs. 6-10 Rating -2.18 #30 #5
Vs. 11-16 Rating -0.29 #22 #4
Vs. 17-22 Rating -0.20 #19 #4
Vs. 23-30 Rating -2.48 #29 #5