Washington at Atlanta : Power Ratings

Friday Sep 14, 2012 7:35 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 7

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.44 (#7) -1.11 (#29)
Last 10 Games -1.01 (#21) 1.14 (#8)
Away Games 1.10 (#4) -0.66 (#28)
Home Games 0.06 (#14) -1.51 (#27)
Division Games 0.71 (#6) -0.61 (#24)
Non-Division Games 0.50 (#7) -1.52 (#30)
Schedule Strength (Past) -0.35 (#30) -0.19 (#24)
Schedule Strength (Future) -0.84 (#29) -0.42 (#23)
Luck Rating 1.51 (#11) -0.26 (#14)
Consistency Rating 3.95 (#5) 3.77 (#2)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.44 #7 #1
Home Rating 0.06 #14 #1
Away Rating 1.10 #4 #1
Home Advantage -0.74 #27 #5
Strength Of Schedule -0.35 #30 #5
Future SOS -0.84 #29 #4
Season SOS -0.36 #30 #5
SOS - Basic -0.36 #30 #5
In-Div SOS -0.68 #30 #5
Non-Div SOS -0.07 #16 #1
Last 5 Rating -0.60 #18 #3
Last 10 Rating -1.01 #21 #3
In-Div Rating 0.71 #6 #1
Non-Div Rating 0.50 #7 #1
Luck Rating 1.51 #11 #3
Consistency Rating 3.95 #5 #3
Vs. 1-5 Rating 0.65 #10 #2
Vs. 6-10 Rating -0.52 #19 #2
Vs. 11-16 Rating 1.28 #3 #1
Vs. 17-22 Rating 1.45 #3 #1
Vs. 23-30 Rating 0.26 #15 #1

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.11 #29 #4
Home Rating -1.51 #27 #4
Away Rating -0.66 #28 #4
Home Advantage -0.52 #23 #4
Strength Of Schedule -0.19 #24 #2
Future SOS -0.42 #23 #3
Season SOS -0.20 #23 #2
SOS - Basic -0.18 #22 #2
In-Div SOS -0.29 #24 #2
Non-Div SOS -0.11 #19 #3
Last 5 Rating 0.47 #14 #2
Last 10 Rating 1.14 #8 #1
In-Div Rating -0.61 #24 #3
Non-Div Rating -1.52 #30 #5
Luck Rating -0.26 #14 #4
Consistency Rating 3.77 #2 #5
Vs. 1-5 Rating -1.93 #28 #5
Vs. 6-10 Rating -1.05 #24 #3
Vs. 11-16 Rating -1.48 #29 #5
Vs. 17-22 Rating -1.11 #27 #4
Vs. 23-30 Rating -0.87 #25 #3