Washington at Atlanta : Power Ratings

Friday Sep 14, 2012 7:35 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 7

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.72 (#4) -0.43 (#24)
Last 10 Games 2.63 (#1) 1.23 (#6)
Away Games 1.28 (#3) 0.61 (#10)
Home Games 0.57 (#7) -1.55 (#30)
Division Games 0.34 (#8) -0.38 (#24)
Non-Division Games 1.43 (#3) -0.51 (#21)
Schedule Strength (Past) -0.19 (#30) -0.08 (#22)
Schedule Strength (Future) -0.21 (#27) -0.04 (#22)
Luck Rating 1.95 (#9) 1.83 (#10)
Consistency Rating 5.11 (#29) 4.90 (#25)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.72 #4 #1
Home Rating 0.57 #7 #1
Away Rating 1.28 #3 #1
Home Advantage -0.41 #21 #1
Strength Of Schedule -0.19 #30 #5
Future SOS -0.21 #27 #5
Season SOS -0.20 #30 #5
SOS - Basic -0.20 #30 #5
In-Div SOS -0.40 #30 #5
Non-Div SOS -0.02 #19 #3
Last 5 Rating 0.16 #16 #4
Last 10 Rating 2.63 #1 #1
In-Div Rating 0.34 #8 #1
Non-Div Rating 1.43 #3 #1
Luck Rating 1.95 #9 #1
Consistency Rating 5.11 #29 #1
Vs. 1-5 Rating 2.12 #2 #1
Vs. 6-10 Rating 1.33 #5 #1
Vs. 11-16 Rating 0.99 #2 #1
Vs. 17-22 Rating 1.53 #5 #1
Vs. 23-30 Rating 0.34 #9 #3

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.43 #24 #4
Home Rating -1.55 #30 #5
Away Rating 0.61 #10 #2
Home Advantage -1.86 #29 #5
Strength Of Schedule -0.08 #22 #3
Future SOS -0.04 #22 #2
Season SOS -0.06 #20 #3
SOS - Basic -0.07 #22 #3
In-Div SOS -0.01 #14 #2
Non-Div SOS -0.12 #26 #5
Last 5 Rating 1.37 #8 #2
Last 10 Rating 1.23 #6 #3
In-Div Rating -0.38 #24 #4
Non-Div Rating -0.51 #21 #3
Luck Rating 1.83 #10 #2
Consistency Rating 4.90 #25 #3
Vs. 1-5 Rating 0.56 #8 #3
Vs. 6-10 Rating -0.09 #15 #3
Vs. 11-16 Rating -1.12 #28 #4
Vs. 17-22 Rating -1.35 #27 #5
Vs. 23-30 Rating -0.01 #17 #4