Washington at Atlanta : Power Ratings

Friday Sep 14, 2012 7:35 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 7

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.22 (#15) -1.31 (#30)
Last 10 Games -0.10 (#17) -2.49 (#29)
Away Games 1.74 (#4) -0.70 (#23)
Home Games -0.32 (#14) -2.65 (#28)
Division Games 0.16 (#15) -1.25 (#25)
Non-Division Games 2.51 (#2) -2.40 (#29)
Schedule Strength (Past) -0.76 (#30) 0.23 (#11)
Schedule Strength (Future) -0.27 (#26) -0.27 (#25)
Luck Rating 2.34 (#5) -3.12 (#28)
Consistency Rating 3.62 (#9) 3.56 (#8)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.22 #15 #2
Home Rating -0.32 #14 #2
Away Rating 1.74 #4 #2
Home Advantage -1.76 #22 #3
Strength Of Schedule -0.76 #30 #5
Future SOS -0.27 #26 #3
Season SOS -0.34 #29 #4
SOS - Basic -0.77 #30 #5
In-Div SOS -0.95 #29 #4
Non-Div SOS -0.09 #18 #4
Last 5 Rating -0.84 #17 #4
Last 10 Rating -0.10 #17 #4
In-Div Rating 0.16 #15 #2
Non-Div Rating 2.51 #2 #2
Luck Rating 2.34 #5 #2
Consistency Rating 3.62 #9 #4
Vs. 1-5 Rating -- #14 #3
Vs. 6-10 Rating -- #13 #2
Vs. 11-16 Rating 3.58 #2 #1
Vs. 17-22 Rating 1.79 #5 #2
Vs. 23-30 Rating 0.16 #9 #3

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.31 #30 #5
Home Rating -2.65 #28 #5
Away Rating -0.70 #23 #5
Home Advantage -1.64 #19 #2
Strength Of Schedule 0.23 #11 #1
Future SOS -0.27 #25 #2
Season SOS -0.20 #19 #1
SOS - Basic 0.24 #11 #1
In-Div SOS 0.16 #16 #2
Non-Div SOS 0.31 #6 #1
Last 5 Rating -2.43 #27 #5
Last 10 Rating -2.49 #29 #5
In-Div Rating -1.25 #25 #4
Non-Div Rating -2.40 #29 #5
Luck Rating -3.12 #28 #5
Consistency Rating 3.56 #8 #5
Vs. 1-5 Rating -2.43 #26 #5
Vs. 6-10 Rating -3.21 #29 #5
Vs. 11-16 Rating -2.11 #26 #5
Vs. 17-22 Rating -- #19 #3
Vs. 23-30 Rating 1.89 #4 #1