Washington at Atlanta : Power Ratings

Friday Jun 29, 2012 7:35 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 9

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.55 (#7) 0.10 (#13)
Last 10 Games 0.84 (#9) 1.10 (#6)
Away Games 0.67 (#12) 1.08 (#7)
Home Games 0.30 (#7) 0.30 (#9)
Division Games 0.46 (#12) 1.56 (#2)
Non-Division Games 0.51 (#9) -0.13 (#15)
Schedule Strength (Past) -0.06 (#24) -0.02 (#19)
Schedule Strength (Future) -0.12 (#26) 0.04 (#13)
Luck Rating -7.43 (#28) 5.61 (#6)
Consistency Rating 4.50 (#25) 4.43 (#22)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.55 #7 #1
Home Rating 0.30 #7 #1
Away Rating 0.67 #12 #2
Home Advantage -0.06 #14 #3
Strength Of Schedule -0.06 #24 #5
Future SOS -0.12 #26 #5
Season SOS -0.08 #23 #5
SOS - Basic -0.07 #24 #5
In-Div SOS -0.31 #25 #5
Non-Div SOS 0.11 #8 #4
Last 5 Rating -0.01 #14 #2
Last 10 Rating 0.84 #9 #3
In-Div Rating 0.46 #12 #2
Non-Div Rating 0.51 #9 #1
Luck Rating -7.43 #28 #5
Consistency Rating 4.50 #25 #4
Vs. 1-5 Rating -0.97 #22 #5
Vs. 6-10 Rating 1.03 #6 #2
Vs. 11-16 Rating -0.11 #13 #1
Vs. 17-22 Rating 0.77 #8 #2
Vs. 23-30 Rating 1.06 #7 #1

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.10 #13 #2
Home Rating 0.30 #9 #3
Away Rating 1.08 #7 #1
Home Advantage -0.49 #20 #4
Strength Of Schedule -0.02 #19 #4
Future SOS 0.04 #13 #3
Season SOS -0.00 #18 #3
SOS - Basic -0.02 #19 #4
In-Div SOS -0.21 #23 #3
Non-Div SOS 0.16 #3 #2
Last 5 Rating -1.33 #23 #3
Last 10 Rating 1.10 #6 #2
In-Div Rating 1.56 #2 #1
Non-Div Rating -0.13 #15 #3
Luck Rating 5.61 #6 #2
Consistency Rating 4.43 #22 #5
Vs. 1-5 Rating -0.63 #20 #4
Vs. 6-10 Rating 1.40 #3 #1
Vs. 11-16 Rating -1.05 #24 #3
Vs. 17-22 Rating 1.69 #2 #1
Vs. 23-30 Rating 0.58 #10 #2