Washington at Atlanta : Power Ratings

Friday Jun 29, 2012 7:35 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 9

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.65 (#6) 0.02 (#14)
Last 10 Games 1.13 (#7) 0.45 (#12)
Away Games 1.36 (#9) 1.72 (#5)
Home Games 0.30 (#9) 0.82 (#5)
Division Games -0.65 (#21) 2.12 (#4)
Non-Division Games 1.51 (#7) -0.01 (#12)
Schedule Strength (Past) 0.07 (#9) -0.01 (#16)
Schedule Strength (Future) -0.12 (#27) 0.04 (#13)
Luck Rating -0.59 (#18) 4.85 (#1)
Consistency Rating 4.01 (#8) 4.78 (#24)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.65 #6 #1
Home Rating 0.30 #9 #3
Away Rating 1.36 #9 #2
Home Advantage -0.77 #18 #5
Strength Of Schedule 0.07 #9 #2
Future SOS -0.12 #27 #5
Season SOS -0.06 #21 #5
SOS - Basic 0.07 #10 #2
In-Div SOS -0.05 #20 #3
Non-Div SOS 0.13 #9 #3
Last 5 Rating 0.48 #11 #1
Last 10 Rating 1.13 #7 #1
In-Div Rating -0.65 #21 #4
Non-Div Rating 1.51 #7 #2
Luck Rating -0.59 #18 #5
Consistency Rating 4.01 #8 #5
Vs. 1-5 Rating -1.05 #20 #4
Vs. 6-10 Rating 1.33 #6 #1
Vs. 11-16 Rating 0.08 #10 #2
Vs. 17-22 Rating 1.45 #9 #3
Vs. 23-30 Rating 3.00 #2 #1

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.02 #14 #2
Home Rating 0.82 #5 #2
Away Rating 1.72 #5 #1
Home Advantage -0.60 #17 #4
Strength Of Schedule -0.01 #16 #4
Future SOS 0.04 #13 #4
Season SOS 0.02 #15 #3
SOS - Basic -0.02 #16 #4
In-Div SOS -0.16 #25 #5
Non-Div SOS 0.23 #5 #2
Last 5 Rating 0.48 #12 #2
Last 10 Rating 0.45 #12 #3
In-Div Rating 2.12 #4 #1
Non-Div Rating -0.01 #12 #3
Luck Rating 4.85 #1 #1
Consistency Rating 4.78 #24 #4
Vs. 1-5 Rating 1.53 #2 #1
Vs. 6-10 Rating 1.15 #9 #3
Vs. 11-16 Rating 1.62 #2 #1
Vs. 17-22 Rating 2.57 #4 #2
Vs. 23-30 Rating 0.27 #17 #5