Washington at Atlanta : Power Ratings

Sunday May 27, 2012 8:05 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 6.5

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.45 (#7) -1.11 (#29)
Last 10 Games 0.23 (#15) 0.85 (#9)
Away Games 1.02 (#5) -0.65 (#27)
Home Games 0.20 (#10) -1.53 (#28)
Division Games 0.70 (#6) -0.59 (#24)
Non-Division Games 0.55 (#7) -1.52 (#30)
Schedule Strength (Past) -0.35 (#30) -0.19 (#21)
Schedule Strength (Future) -0.72 (#29) -0.61 (#27)
Luck Rating 0.60 (#12) -0.35 (#17)
Consistency Rating 3.86 (#5) 3.79 (#3)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.45 #7 #1
Home Rating 0.20 #10 #1
Away Rating 1.02 #5 #1
Home Advantage -0.52 #23 #4
Strength Of Schedule -0.35 #30 #5
Future SOS -0.72 #29 #4
Season SOS -0.37 #30 #5
SOS - Basic -0.36 #30 #5
In-Div SOS -0.68 #30 #5
Non-Div SOS -0.06 #16 #1
Last 5 Rating -0.61 #20 #3
Last 10 Rating 0.23 #15 #2
In-Div Rating 0.70 #6 #1
Non-Div Rating 0.55 #7 #1
Luck Rating 0.60 #12 #4
Consistency Rating 3.86 #5 #3
Vs. 1-5 Rating 0.65 #9 #2
Vs. 6-10 Rating -0.77 #23 #2
Vs. 11-16 Rating 0.81 #7 #1
Vs. 17-22 Rating 1.43 #3 #1
Vs. 23-30 Rating 0.40 #12 #1

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.11 #29 #4
Home Rating -1.53 #28 #5
Away Rating -0.65 #27 #4
Home Advantage -0.54 #24 #5
Strength Of Schedule -0.19 #21 #1
Future SOS -0.61 #27 #3
Season SOS -0.21 #24 #2
SOS - Basic -0.18 #20 #1
In-Div SOS -0.27 #22 #1
Non-Div SOS -0.11 #21 #3
Last 5 Rating 2.10 #4 #1
Last 10 Rating 0.85 #9 #1
In-Div Rating -0.59 #24 #3
Non-Div Rating -1.52 #30 #5
Luck Rating -0.35 #17 #5
Consistency Rating 3.79 #3 #4
Vs. 1-5 Rating -1.93 #28 #5
Vs. 6-10 Rating -1.05 #25 #3
Vs. 11-16 Rating -2.12 #29 #5
Vs. 17-22 Rating -0.90 #28 #4
Vs. 23-30 Rating -0.85 #24 #3