coin-dollar notification2 facebook2 twitter2

Washington at Atlanta

  Sunday May 27, 2012 - 8:05 pm - Atlanta, GA | Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 6.5 | Team Pages: WAS | ATL

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.5 (#3) -0.5 (#27)
Last 10 Games 1.6 (#4) -0.6 (#20)
Away Games 0.5 (#11) -0.2 (#20)
Home Games 0.0 (#12) -0.9 (#25)
Division Games -0.2 (#21) -0.2 (#19)
Non-Division Games 1.2 (#6) -1.0 (#25)
Schedule Strength (Past) -0.3 (#30) -0.2 (#28)
Schedule Strength (Future) -0.2 (#30) -0.0 (#21)
Luck Rating 0.7 (#13) 1.0 (#10)
Consistency Rating 4.3 (#18) 4.4 (#21)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank League Range
Predictive Rating 0.5 #3 #1 -1.0
0.8
Home Rating 0.0 #12 #2 -2.0
1.6
Away Rating 0.5 #11 #1 -1.6
1.8
Home Advantage -0.2 #16 #3 -1.8
2.1
Strength Of Schedule -0.3 #30 #5 -0.3
0.2
Future SOS -0.2 #30 #5 -0.2
0.1
Season SOS -0.2 #30 #5 -0.2
0.1
SOS - Basic -0.3 #30 #5 -0.3
0.2
In-Div SOS -0.6 #30 #5 -0.6
0.3
Non-Div SOS 0.2 #1 #1 -0.4
0.2
Last 5 Rating -1.2 #24 #4 -4.1
4.1
Last 10 Rating 1.6 #4 #1 -3.0
1.9
In-Div Rating -0.2 #21 #4 -1.4
1.4
Non-Div Rating 1.2 #6 #1 -1.9
2.8
Luck Rating 0.7 #13 #3 -7.4
5.8
Consistency Rating 4.3 #18 #2 3.0
5.1
Vs. 1-5 Rating -1.0 #24 #3 -3.7
1.6
Vs. 6-10 Rating 1.4 #6 #2 -3.1
2.3
Vs. 11-16 Rating 0.4 #11 #1 -3.2
3.5
Vs. 17-22 Rating 1.0 #7 #1 -3.6
2.5
Vs. 23-30 Rating -0.1 #20 #3 -2.7
2.7

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank League Range
Predictive Rating -0.5 #27 #4 -1.0
0.8
Home Rating -0.9 #25 #4 -2.0
1.6
Away Rating -0.2 #20 #3 -1.6
1.8
Home Advantage -0.5 #22 #4 -1.8
2.1
Strength Of Schedule -0.2 #28 #4 -0.3
0.2
Future SOS -0.0 #21 #1 -0.2
0.1
Season SOS -0.1 #24 #2 -0.2
0.1
SOS - Basic -0.2 #28 #4 -0.3
0.2
In-Div SOS -0.2 #26 #2 -0.6
0.3
Non-Div SOS -0.2 #26 #5 -0.4
0.2
Last 5 Rating -4.1 #29 #5 -4.1
4.1
Last 10 Rating -0.6 #20 #2 -3.0
1.9
In-Div Rating -0.2 #19 #3 -1.4
1.4
Non-Div Rating -1.0 #25 #4 -1.9
2.8
Luck Rating 1.0 #10 #2 -7.4
5.8
Consistency Rating 4.4 #21 #1 3.0
5.1
Vs. 1-5 Rating -2.7 #29 #5 -3.7
1.6
Vs. 6-10 Rating 1.6 #4 #1 -3.1
2.3
Vs. 11-16 Rating -0.7 #27 #5 -3.2
3.5
Vs. 17-22 Rating -1.2 #23 #4 -3.6
2.5
Vs. 23-30 Rating 0.1 #16 #2 -2.7
2.7