Washington at Atlanta : Power Ratings

Sunday May 27, 2012 8:05 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 6.5

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.68 (#4) -0.53 (#26)
Last 10 Games 1.94 (#3) 0.26 (#13)
Away Games 1.10 (#2) 0.28 (#14)
Home Games 0.74 (#4) -1.49 (#26)
Division Games 0.47 (#9) -0.86 (#25)
Non-Division Games 1.34 (#3) -0.48 (#21)
Schedule Strength (Past) -0.26 (#30) -0.25 (#29)
Schedule Strength (Future) -0.22 (#29) 0.06 (#14)
Luck Rating 0.51 (#13) 1.04 (#11)
Consistency Rating 5.09 (#28) 4.65 (#23)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.68 #4 #1
Home Rating 0.74 #4 #1
Away Rating 1.10 #2 #1
Home Advantage -0.06 #17 #1
Strength Of Schedule -0.26 #30 #5
Future SOS -0.22 #29 #5
Season SOS -0.24 #30 #5
SOS - Basic -0.27 #30 #5
In-Div SOS -0.44 #30 #5
Non-Div SOS -0.10 #24 #4
Last 5 Rating 2.64 #3 #1
Last 10 Rating 1.94 #3 #1
In-Div Rating 0.47 #9 #1
Non-Div Rating 1.34 #3 #1
Luck Rating 0.51 #13 #2
Consistency Rating 5.09 #28 #1
Vs. 1-5 Rating 2.06 #3 #1
Vs. 6-10 Rating -0.63 #22 #3
Vs. 11-16 Rating 3.63 #1 #1
Vs. 17-22 Rating 1.36 #6 #1
Vs. 23-30 Rating 0.08 #18 #4

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.53 #26 #4
Home Rating -1.49 #26 #4
Away Rating 0.28 #14 #2
Home Advantage -1.47 #27 #5
Strength Of Schedule -0.25 #29 #4
Future SOS 0.06 #14 #1
Season SOS -0.09 #20 #2
SOS - Basic -0.25 #28 #4
In-Div SOS -0.17 #22 #2
Non-Div SOS -0.33 #30 #5
Last 5 Rating -0.71 #20 #4
Last 10 Rating 0.26 #13 #2
In-Div Rating -0.86 #25 #5
Non-Div Rating -0.48 #21 #2
Luck Rating 1.04 #11 #1
Consistency Rating 4.65 #23 #3
Vs. 1-5 Rating 0.01 #13 #3
Vs. 6-10 Rating -- #12 #1
Vs. 11-16 Rating -1.48 #29 #4
Vs. 17-22 Rating -1.23 #23 #3
Vs. 23-30 Rating 0.25 #12 #3