Washington at Atlanta : Power Ratings

Sunday May 27, 2012 8:05 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 6.5

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.53 (#6) -1.34 (#30)
Last 10 Games 0.27 (#13) -1.83 (#28)
Away Games 1.37 (#2) -1.01 (#29)
Home Games 0.29 (#7) -1.89 (#30)
Division Games 1.00 (#4) -0.69 (#25)
Non-Division Games 0.71 (#6) -2.00 (#30)
Schedule Strength (Past) -0.28 (#28) -0.18 (#21)
Schedule Strength (Future) -0.54 (#30) -0.19 (#22)
Luck Rating 1.47 (#7) -3.98 (#26)
Consistency Rating 3.92 (#8) 3.68 (#2)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.53 #6 #1
Home Rating 0.29 #7 #1
Away Rating 1.37 #2 #1
Home Advantage -0.79 #23 #4
Strength Of Schedule -0.28 #28 #4
Future SOS -0.54 #30 #5
Season SOS -0.37 #30 #5
SOS - Basic -0.29 #28 #4
In-Div SOS -0.60 #30 #5
Non-Div SOS -0.04 #16 #2
Last 5 Rating 1.04 #9 #1
Last 10 Rating 0.27 #13 #1
In-Div Rating 1.00 #4 #1
Non-Div Rating 0.71 #6 #1
Luck Rating 1.47 #7 #3
Consistency Rating 3.92 #8 #3
Vs. 1-5 Rating 0.59 #12 #3
Vs. 6-10 Rating 0.86 #6 #1
Vs. 11-16 Rating 2.23 #3 #1
Vs. 17-22 Rating 1.43 #4 #1
Vs. 23-30 Rating 0.15 #16 #1

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.34 #30 #5
Home Rating -1.89 #30 #5
Away Rating -1.01 #29 #5
Home Advantage -0.53 #20 #3
Strength Of Schedule -0.18 #21 #1
Future SOS -0.19 #22 #2
Season SOS -0.18 #22 #1
SOS - Basic -0.16 #21 #1
In-Div SOS -0.35 #24 #2
Non-Div SOS -0.06 #17 #3
Last 5 Rating -1.04 #23 #3
Last 10 Rating -1.83 #28 #5
In-Div Rating -0.69 #25 #4
Non-Div Rating -2.00 #30 #5
Luck Rating -3.98 #26 #5
Consistency Rating 3.68 #2 #5
Vs. 1-5 Rating -2.03 #29 #5
Vs. 6-10 Rating -2.16 #30 #5
Vs. 11-16 Rating -0.33 #22 #4
Vs. 17-22 Rating -0.22 #20 #4
Vs. 23-30 Rating -2.31 #29 #5