Washington at Atlanta : Power Ratings

Sunday May 27, 2012 8:05 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 6.5

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.50 (#8) -0.11 (#19)
Last 10 Games -0.39 (#16) 0.92 (#12)
Away Games 0.40 (#14) 1.29 (#9)
Home Games -1.00 (#21) 2.26 (#3)
Division Games -0.99 (#22) 1.77 (#6)
Non-Division Games 0.69 (#11) 2.19 (#8)
Schedule Strength (Past) 0.02 (#15) 0.17 (#8)
Schedule Strength (Future) -0.09 (#28) -0.00 (#18)
Luck Rating -1.48 (#21) 2.56 (#5)
Consistency Rating 4.07 (#11) 4.76 (#24)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.50 #8 #1
Home Rating -1.00 #21 #4
Away Rating 0.40 #14 #3
Home Advantage -1.10 #21 #5
Strength Of Schedule 0.02 #15 #3
Future SOS -0.09 #28 #5
Season SOS -0.08 #24 #5
SOS - Basic 0.02 #15 #3
In-Div SOS 0.01 #14 #3
Non-Div SOS 0.03 #14 #3
Last 5 Rating 0.37 #15 #3
Last 10 Rating -0.39 #16 #3
In-Div Rating -0.99 #22 #4
Non-Div Rating 0.69 #11 #3
Luck Rating -1.48 #21 #4
Consistency Rating 4.07 #11 #4
Vs. 1-5 Rating 0.75 #8 #2
Vs. 6-10 Rating -- #13 #3
Vs. 11-16 Rating -1.15 #22 #3
Vs. 17-22 Rating -0.61 #20 #3
Vs. 23-30 Rating 2.68 #7 #2

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.11 #19 #4
Home Rating 2.26 #3 #2
Away Rating 1.29 #9 #1
Home Advantage 1.27 #9 #3
Strength Of Schedule 0.17 #8 #2
Future SOS -0.00 #18 #3
Season SOS 0.02 #15 #2
SOS - Basic 0.17 #8 #2
In-Div SOS 0.04 #13 #2
Non-Div SOS 0.58 #3 #1
Last 5 Rating 1.17 #12 #2
Last 10 Rating 0.92 #12 #2
In-Div Rating 1.77 #6 #1
Non-Div Rating 2.19 #8 #2
Luck Rating 2.56 #5 #3
Consistency Rating 4.76 #24 #3
Vs. 1-5 Rating 1.05 #6 #1
Vs. 6-10 Rating 1.00 #6 #2
Vs. 11-16 Rating 2.56 #4 #1
Vs. 17-22 Rating 2.34 #2 #1
Vs. 23-30 Rating -- #17 #4