Washington at Atlanta : Power Ratings

Sunday May 27, 2012 8:05 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 6.5

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.41 (#8) -1.28 (#30)
Last 10 Games 1.51 (#5) -1.60 (#26)
Away Games 2.53 (#3) -0.68 (#24)
Home Games -0.33 (#14) -2.62 (#28)
Division Games 0.16 (#13) -1.34 (#26)
Non-Division Games 3.46 (#1) -1.97 (#29)
Schedule Strength (Past) -0.58 (#29) 0.37 (#2)
Schedule Strength (Future) -0.29 (#28) -0.30 (#30)
Luck Rating 2.95 (#3) -2.28 (#27)
Consistency Rating 4.03 (#14) 3.71 (#6)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.41 #8 #1
Home Rating -0.33 #14 #2
Away Rating 2.53 #3 #1
Home Advantage -2.56 #26 #5
Strength Of Schedule -0.58 #29 #4
Future SOS -0.29 #28 #3
Season SOS -0.34 #29 #4
SOS - Basic -0.59 #29 #4
In-Div SOS -0.94 #29 #4
Non-Div SOS 0.13 #12 #2
Last 5 Rating 4.89 #1 #1
Last 10 Rating 1.51 #5 #1
In-Div Rating 0.16 #13 #2
Non-Div Rating 3.46 #1 #1
Luck Rating 2.95 #3 #2
Consistency Rating 4.03 #14 #3
Vs. 1-5 Rating -- #12 #3
Vs. 6-10 Rating -- #7 #2
Vs. 11-16 Rating 4.21 #1 #1
Vs. 17-22 Rating 3.08 #2 #1
Vs. 23-30 Rating 0.16 #8 #3

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.28 #30 #5
Home Rating -2.62 #28 #5
Away Rating -0.68 #24 #5
Home Advantage -1.64 #22 #3
Strength Of Schedule 0.37 #2 #1
Future SOS -0.30 #30 #5
Season SOS -0.19 #19 #1
SOS - Basic 0.38 #1 #1
In-Div SOS 0.32 #10 #2
Non-Div SOS 0.43 #1 #1
Last 5 Rating -1.38 #23 #5
Last 10 Rating -1.60 #26 #5
In-Div Rating -1.34 #26 #5
Non-Div Rating -1.97 #29 #5
Luck Rating -2.28 #27 #5
Consistency Rating 3.71 #6 #5
Vs. 1-5 Rating -1.54 #24 #5
Vs. 6-10 Rating -2.13 #29 #5
Vs. 11-16 Rating -2.40 #27 #5
Vs. 17-22 Rating -- #18 #3
Vs. 23-30 Rating 1.86 #4 #1