coin-dollar notification2 facebook2 twitter2

Washington at Atlanta

  Sunday May 27, 2012 - 8:05 pm - Atlanta, GA | Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 6.5 | Team Pages: WAS | ATL

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.3 (#9) -0.5 (#28)
Last 10 Games -0.4 (#19) -0.3 (#17)
Away Games 0.3 (#14) -0.4 (#22)
Home Games -0.0 (#14) -0.7 (#25)
Division Games -0.1 (#17) -0.4 (#21)
Non-Division Games 0.3 (#13) -0.6 (#24)
Schedule Strength (Past) -0.2 (#30) -0.1 (#23)
Schedule Strength (Future) -0.3 (#29) -0.2 (#26)
Luck Rating -1.3 (#20) 0.9 (#12)
Consistency Rating 4.2 (#20) 3.7 (#4)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank League Range
Predictive Rating 0.3 #9 #1 -1.2
0.7
Home Rating -0.0 #14 #2 -1.6
1.5
Away Rating 0.3 #14 #1 -1.7
1.1
Home Advantage -0.0 #18 #4 -2.0
1.7
Strength Of Schedule -0.2 #30 #5 -0.2
0.2
Future SOS -0.3 #29 #4 -0.3
0.2
Season SOS -0.2 #30 #5 -0.2
0.2
SOS - Basic -0.2 #30 #5 -0.2
0.2
In-Div SOS -0.6 #30 #5 -0.6
0.4
Non-Div SOS 0.1 #5 #2 -0.3
0.3
Last 5 Rating 0.2 #14 #4 -5.7
4.7
Last 10 Rating -0.4 #19 #4 -3.2
2.5
In-Div Rating -0.1 #17 #2 -1.4
1.2
Non-Div Rating 0.3 #13 #1 -1.6
1.1
Luck Rating -1.3 #20 #3 -8.3
7.5
Consistency Rating 4.2 #20 #1 3.4
4.7
Vs. 1-5 Rating -1.8 #26 #3 -2.9
1.5
Vs. 6-10 Rating 0.7 #10 #2 -4.8
3.9
Vs. 11-16 Rating 1.1 #3 #1 -2.1
1.9
Vs. 17-22 Rating 0.7 #8 #1 -3.4
1.9
Vs. 23-30 Rating -0.3 #20 #3 -1.6
2.3

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank League Range
Predictive Rating -0.5 #28 #4 -1.2
0.7
Home Rating -0.7 #25 #4 -1.6
1.5
Away Rating -0.4 #22 #2 -1.7
1.1
Home Advantage -0.0 #19 #5 -2.0
1.7
Strength Of Schedule -0.1 #23 #3 -0.2
0.2
Future SOS -0.2 #26 #2 -0.3
0.2
Season SOS -0.1 #25 #2 -0.2
0.2
SOS - Basic -0.1 #23 #3 -0.2
0.2
In-Div SOS -0.2 #27 #2 -0.6
0.4
Non-Div SOS 0.0 #15 #3 -0.3
0.3
Last 5 Rating -0.2 #18 #5 -5.7
4.7
Last 10 Rating -0.3 #17 #3 -3.2
2.5
In-Div Rating -0.4 #21 #4 -1.4
1.2
Non-Div Rating -0.6 #24 #4 -1.6
1.1
Luck Rating 0.9 #12 #2 -8.3
7.5
Consistency Rating 3.7 #4 #5 3.4
4.7
Vs. 1-5 Rating 0.1 #9 #1 -2.9
1.5
Vs. 6-10 Rating -1.8 #28 #5 -4.8
3.9
Vs. 11-16 Rating -0.7 #25 #4 -2.1
1.9
Vs. 17-22 Rating -0.6 #23 #3 -3.4
1.9
Vs. 23-30 Rating -0.2 #19 #2 -1.6
2.3