Washington at Atlanta : Power Ratings

Sunday May 27, 2012 8:05 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 6.5

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.65 (#3) -0.46 (#27)
Last 10 Games 3.68 (#1) -0.29 (#21)
Away Games 1.76 (#3) -0.75 (#25)
Home Games 0.88 (#7) -0.65 (#22)
Division Games 0.45 (#14) -1.37 (#28)
Non-Division Games 3.45 (#2) 0.49 (#9)
Schedule Strength (Past) -0.14 (#27) -0.12 (#22)
Schedule Strength (Future) -0.13 (#27) 0.01 (#15)
Luck Rating 3.32 (#2) -1.33 (#23)
Consistency Rating 5.32 (#30) 3.62 (#10)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.65 #3 #1
Home Rating 0.88 #7 #1
Away Rating 1.76 #3 #1
Home Advantage -0.58 #21 #4
Strength Of Schedule -0.14 #27 #4
Future SOS -0.13 #27 #5
Season SOS -0.13 #27 #5
SOS - Basic -0.14 #27 #4
In-Div SOS -0.15 #22 #4
Non-Div SOS -0.12 #17 #3
Last 5 Rating 4.11 #1 #1
Last 10 Rating 3.68 #1 #1
In-Div Rating 0.45 #14 #3
Non-Div Rating 3.45 #2 #1
Luck Rating 3.32 #2 #1
Consistency Rating 5.32 #30 #1
Vs. 1-5 Rating -- #7 #2
Vs. 6-10 Rating -- #10 #1
Vs. 11-16 Rating 2.33 #2 #1
Vs. 17-22 Rating -1.43 #27 #3
Vs. 23-30 Rating 4.25 #3 #1

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.46 #27 #5
Home Rating -0.65 #22 #4
Away Rating -0.75 #25 #5
Home Advantage 0.40 #16 #3
Strength Of Schedule -0.12 #22 #3
Future SOS 0.01 #15 #1
Season SOS -0.00 #16 #1
SOS - Basic -0.12 #22 #3
In-Div SOS 0.25 #4 #1
Non-Div SOS -0.79 #30 #5
Last 5 Rating 0.77 #13 #3
Last 10 Rating -0.29 #21 #4
In-Div Rating -1.37 #28 #5
Non-Div Rating 0.49 #9 #2
Luck Rating -1.33 #23 #4
Consistency Rating 3.62 #10 #4
Vs. 1-5 Rating -3.98 #28 #5
Vs. 6-10 Rating -- #17 #1
Vs. 11-16 Rating 0.35 #10 #3
Vs. 17-22 Rating -1.51 #28 #4
Vs. 23-30 Rating 0.49 #14 #3