Washington at Atlanta : Power Ratings

Sunday May 27, 2012 8:05 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 6.5

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.68 (#6) -0.51 (#25)
Last 10 Games 1.27 (#7) -0.42 (#17)
Away Games 1.12 (#3) 0.15 (#17)
Home Games 0.57 (#5) -1.39 (#30)
Division Games 0.20 (#12) -0.65 (#26)
Non-Division Games 1.31 (#3) -0.54 (#24)
Schedule Strength (Past) -0.20 (#30) -0.06 (#22)
Schedule Strength (Future) -0.23 (#27) -0.11 (#24)
Luck Rating 1.92 (#8) -0.33 (#18)
Consistency Rating 5.05 (#30) 4.71 (#23)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.68 #6 #1
Home Rating 0.57 #5 #1
Away Rating 1.12 #3 #1
Home Advantage -0.25 #19 #2
Strength Of Schedule -0.20 #30 #5
Future SOS -0.23 #27 #4
Season SOS -0.21 #30 #5
SOS - Basic -0.21 #29 #5
In-Div SOS -0.43 #30 #5
Non-Div SOS -0.04 #21 #5
Last 5 Rating 0.42 #13 #2
Last 10 Rating 1.27 #7 #1
In-Div Rating 0.20 #12 #1
Non-Div Rating 1.31 #3 #1
Luck Rating 1.92 #8 #1
Consistency Rating 5.05 #30 #1
Vs. 1-5 Rating 2.18 #1 #1
Vs. 6-10 Rating 0.75 #6 #1
Vs. 11-16 Rating 1.23 #5 #1
Vs. 17-22 Rating 1.31 #4 #1
Vs. 23-30 Rating 0.30 #13 #2

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.51 #25 #4
Home Rating -1.39 #30 #5
Away Rating 0.15 #17 #4
Home Advantage -1.24 #29 #5
Strength Of Schedule -0.06 #22 #3
Future SOS -0.11 #24 #3
Season SOS -0.07 #22 #2
SOS - Basic -0.05 #21 #3
In-Div SOS -0.15 #22 #2
Non-Div SOS 0.01 #17 #4
Last 5 Rating -0.10 #16 #3
Last 10 Rating -0.42 #17 #4
In-Div Rating -0.65 #26 #5
Non-Div Rating -0.54 #24 #3
Luck Rating -0.33 #18 #3
Consistency Rating 4.71 #23 #3
Vs. 1-5 Rating -0.63 #18 #3
Vs. 6-10 Rating -0.13 #14 #2
Vs. 11-16 Rating -0.82 #25 #4
Vs. 17-22 Rating -0.90 #24 #4
Vs. 23-30 Rating -0.56 #24 #4