Washington at Atlanta : Power Ratings

Sunday May 27, 2012 8:05 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 6.5

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.35 (#8) -1.28 (#29)
Last 10 Games 0.45 (#11) -0.84 (#22)
Away Games 2.22 (#3) -0.77 (#26)
Home Games -1.00 (#22) -2.48 (#30)
Division Games 0.27 (#12) -1.07 (#25)
Non-Division Games 1.73 (#3) -1.89 (#30)
Schedule Strength (Past) -0.31 (#25) 0.10 (#14)
Schedule Strength (Future) -0.39 (#30) -0.30 (#28)
Luck Rating 1.61 (#8) -3.46 (#28)
Consistency Rating 4.03 (#15) 3.67 (#5)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.35 #8 #1
Home Rating -1.00 #22 #2
Away Rating 2.22 #3 #1
Home Advantage -2.91 #30 #5
Strength Of Schedule -0.31 #25 #3
Future SOS -0.39 #30 #5
Season SOS -0.37 #30 #5
SOS - Basic -0.32 #25 #3
In-Div SOS -0.68 #29 #4
Non-Div SOS 0.35 #4 #1
Last 5 Rating 1.97 #3 #1
Last 10 Rating 0.45 #11 #1
In-Div Rating 0.27 #12 #1
Non-Div Rating 1.73 #3 #1
Luck Rating 1.61 #8 #3
Consistency Rating 4.03 #15 #2
Vs. 1-5 Rating -0.83 #20 #4
Vs. 6-10 Rating -- #11 #2
Vs. 11-16 Rating 3.36 #1 #1
Vs. 17-22 Rating 0.15 #14 #2
Vs. 23-30 Rating 0.17 #16 #2

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.28 #29 #5
Home Rating -2.48 #30 #5
Away Rating -0.77 #26 #5
Home Advantage -1.41 #22 #4
Strength Of Schedule 0.10 #14 #1
Future SOS -0.30 #28 #3
Season SOS -0.20 #21 #1
SOS - Basic 0.12 #14 #1
In-Div SOS -0.13 #18 #1
Non-Div SOS 0.32 #5 #2
Last 5 Rating -0.66 #21 #3
Last 10 Rating -0.84 #22 #3
In-Div Rating -1.07 #25 #4
Non-Div Rating -1.89 #30 #5
Luck Rating -3.46 #28 #5
Consistency Rating 3.67 #5 #4
Vs. 1-5 Rating -1.35 #26 #5
Vs. 6-10 Rating -1.71 #28 #5
Vs. 11-16 Rating -2.04 #28 #4
Vs. 17-22 Rating -2.83 #30 #5
Vs. 23-30 Rating 0.72 #12 #1