Washington at Atlanta : Power Ratings

Sunday May 27, 2012 8:05 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 6.5

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.51 (#6) -1.32 (#30)
Last 10 Games -0.86 (#23) -1.32 (#24)
Away Games 1.28 (#4) -0.93 (#28)
Home Games 0.18 (#12) -1.89 (#30)
Division Games 0.98 (#6) -0.92 (#25)
Non-Division Games 0.58 (#6) -1.71 (#30)
Schedule Strength (Past) -0.31 (#29) -0.17 (#20)
Schedule Strength (Future) -0.70 (#30) -0.30 (#26)
Luck Rating 0.14 (#15) -3.08 (#26)
Consistency Rating 3.99 (#7) 3.80 (#3)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.51 #6 #1
Home Rating 0.18 #12 #1
Away Rating 1.28 #4 #1
Home Advantage -0.80 #27 #5
Strength Of Schedule -0.31 #29 #5
Future SOS -0.70 #30 #5
Season SOS -0.38 #30 #5
SOS - Basic -0.32 #29 #5
In-Div SOS -0.71 #30 #5
Non-Div SOS -0.05 #17 #2
Last 5 Rating 0.26 #15 #2
Last 10 Rating -0.86 #23 #3
In-Div Rating 0.98 #6 #1
Non-Div Rating 0.58 #6 #1
Luck Rating 0.14 #15 #3
Consistency Rating 3.99 #7 #3
Vs. 1-5 Rating 0.68 #8 #3
Vs. 6-10 Rating 0.32 #9 #1
Vs. 11-16 Rating 0.70 #8 #1
Vs. 17-22 Rating 0.86 #5 #1
Vs. 23-30 Rating 0.71 #10 #1

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.32 #30 #5
Home Rating -1.89 #30 #5
Away Rating -0.93 #28 #5
Home Advantage -0.62 #25 #4
Strength Of Schedule -0.17 #20 #1
Future SOS -0.30 #26 #2
Season SOS -0.19 #21 #1
SOS - Basic -0.15 #19 #1
In-Div SOS -0.31 #23 #1
Non-Div SOS -0.08 #18 #3
Last 5 Rating -2.53 #28 #4
Last 10 Rating -1.32 #24 #4
In-Div Rating -0.92 #25 #4
Non-Div Rating -1.71 #30 #5
Luck Rating -3.08 #26 #5
Consistency Rating 3.80 #3 #5
Vs. 1-5 Rating -1.98 #28 #5
Vs. 6-10 Rating -1.54 #28 #4
Vs. 11-16 Rating -1.48 #27 #5
Vs. 17-22 Rating -0.55 #20 #3
Vs. 23-30 Rating -2.01 #29 #5