Washington at Atlanta : Power Ratings

Sunday May 27, 2012 8:05 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 6.5

Team Power Ratings

Rating WAS adv ATL
Predictive 0.58 (#6) -0.58 (#26)
Last 10 Games 0.06 (#16) -1.61 (#24)
Away Games 0.96 (#6) 0.03 (#16)
Home Games 0.35 (#8) -1.36 (#30)
Division Games 0.26 (#10) -0.63 (#25)
Non-Division Games 0.99 (#6) -0.69 (#25)
Schedule Strength (Past) -0.24 (#30) -0.12 (#27)
Schedule Strength (Future) 0.58 (#6) -0.58 (#26)
Luck Rating 2.29 (#7) -1.75 (#19)
Consistency Rating 4.68 (#21) 4.70 (#23)

Washington Nationals Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.58 #6 #1
Home Rating 0.35 #8 #1
Away Rating 0.96 #6 #1
Home Advantage -0.31 #24 #4
Strength Of Schedule -0.24 #30 #5
Future SOS 0.58 #6 #1
Season SOS -0.24 #30 #5
SOS - Basic -0.24 #30 #5
In-Div SOS -0.53 #30 #5
Non-Div SOS 0.01 #18 #4
Last 5 Rating 1.07 #7 #2
Last 10 Rating 0.06 #16 #3
In-Div Rating 0.26 #10 #1
Non-Div Rating 0.99 #6 #1
Luck Rating 2.29 #7 #1
Consistency Rating 4.68 #21 #3
Vs. 1-5 Rating 0.75 #7 #1
Vs. 6-10 Rating 1.51 #6 #1
Vs. 11-16 Rating -0.31 #16 #2
Vs. 17-22 Rating 0.93 #6 #1
Vs. 23-30 Rating 0.39 #12 #1

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.58 #26 #4
Home Rating -1.36 #30 #5
Away Rating 0.03 #16 #2
Home Advantage -1.10 #30 #5
Strength Of Schedule -0.12 #27 #3
Future SOS -0.58 #26 #4
Season SOS -0.12 #27 #3
SOS - Basic -0.11 #25 #3
In-Div SOS -0.24 #25 #2
Non-Div SOS -0.01 #19 #5
Last 5 Rating -3.71 #28 #5
Last 10 Rating -1.61 #24 #5
In-Div Rating -0.63 #25 #4
Non-Div Rating -0.69 #25 #3
Luck Rating -1.75 #19 #3
Consistency Rating 4.70 #23 #2
Vs. 1-5 Rating -0.81 #19 #3
Vs. 6-10 Rating -0.15 #16 #2
Vs. 11-16 Rating -0.58 #22 #3
Vs. 17-22 Rating -0.84 #25 #4
Vs. 23-30 Rating -0.96 #28 #4