NY Mets at Atlanta : Power Ratings

Friday Jul 13, 2012 7:35 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 8.5

Team Power Ratings

Rating NYM adv ATL
Predictive 0.16 (#16) -1.32 (#29)
Last 10 Games -1.16 (#24) -0.67 (#22)
Away Games 0.84 (#12) -0.74 (#26)
Home Games -0.60 (#16) -2.58 (#30)
Division Games -0.04 (#15) -1.23 (#27)
Non-Division Games 0.34 (#10) -1.89 (#29)
Schedule Strength (Past) -0.46 (#30) 0.04 (#16)
Schedule Strength (Future) -0.31 (#29) -0.30 (#26)
Luck Rating 0.78 (#14) -4.31 (#28)
Consistency Rating 4.09 (#18) 3.63 (#4)

NY Mets Mets Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.16 #16 #2
Home Rating -0.60 #16 #1
Away Rating 0.84 #12 #2
Home Advantage -1.14 #19 #2
Strength Of Schedule -0.46 #30 #5
Future SOS -0.31 #29 #4
Season SOS -0.35 #29 #4
SOS - Basic -0.47 #30 #5
In-Div SOS -0.78 #30 #5
Non-Div SOS -0.21 #24 #4
Last 5 Rating 0.95 #7 #1
Last 10 Rating -1.16 #24 #4
In-Div Rating -0.04 #15 #2
Non-Div Rating 0.34 #10 #2
Luck Rating 0.78 #14 #4
Consistency Rating 4.09 #18 #1
Vs. 1-5 Rating 2.60 #1 #1
Vs. 6-10 Rating -1.48 #25 #4
Vs. 11-16 Rating 0.22 #13 #3
Vs. 17-22 Rating 2.45 #5 #1
Vs. 23-30 Rating -0.05 #21 #2

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.32 #29 #5
Home Rating -2.58 #30 #5
Away Rating -0.74 #26 #5
Home Advantage -1.55 #21 #4
Strength Of Schedule 0.04 #16 #1
Future SOS -0.30 #26 #2
Season SOS -0.21 #21 #1
SOS - Basic 0.06 #16 #1
In-Div SOS -0.20 #19 #1
Non-Div SOS 0.26 #5 #2
Last 5 Rating -1.51 #23 #4
Last 10 Rating -0.67 #22 #3
In-Div Rating -1.23 #27 #5
Non-Div Rating -1.89 #29 #5
Luck Rating -4.31 #28 #5
Consistency Rating 3.63 #4 #4
Vs. 1-5 Rating -1.31 #24 #5
Vs. 6-10 Rating -1.69 #27 #5
Vs. 11-16 Rating -2.06 #27 #4
Vs. 17-22 Rating -2.82 #30 #5
Vs. 23-30 Rating -0.08 #22 #3