NY Mets at Atlanta : Power Ratings

Friday Jul 13, 2012 7:35 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 8.5

Team Power Ratings

Rating NYM adv ATL
Predictive -0.14 (#20) -1.30 (#30)
Last 10 Games -1.36 (#23) -2.21 (#29)
Away Games -0.07 (#21) -0.85 (#28)
Home Games -0.55 (#22) -1.87 (#30)
Division Games -0.56 (#22) -0.89 (#25)
Non-Division Games -0.15 (#20) -1.71 (#30)
Schedule Strength (Past) -0.22 (#25) -0.16 (#19)
Schedule Strength (Future) -0.57 (#29) -0.26 (#27)
Luck Rating -0.97 (#19) -3.89 (#27)
Consistency Rating 3.96 (#7) 3.77 (#3)

NY Mets Mets Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.14 #20 #2
Home Rating -0.55 #22 #3
Away Rating -0.07 #21 #2
Home Advantage -0.18 #18 #2
Strength Of Schedule -0.22 #25 #3
Future SOS -0.57 #29 #4
Season SOS -0.30 #29 #4
SOS - Basic -0.22 #25 #3
In-Div SOS -0.47 #28 #3
Non-Div SOS -0.07 #17 #2
Last 5 Rating -2.15 #27 #4
Last 10 Rating -1.36 #23 #4
In-Div Rating -0.56 #22 #3
Non-Div Rating -0.15 #20 #3
Luck Rating -0.97 #19 #4
Consistency Rating 3.96 #7 #3
Vs. 1-5 Rating 0.41 #13 #3
Vs. 6-10 Rating -0.98 #24 #3
Vs. 11-16 Rating 0.84 #8 #2
Vs. 17-22 Rating -0.80 #24 #4
Vs. 23-30 Rating -0.68 #23 #2

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.30 #30 #5
Home Rating -1.87 #30 #5
Away Rating -0.85 #28 #5
Home Advantage -0.68 #24 #3
Strength Of Schedule -0.16 #19 #1
Future SOS -0.26 #27 #2
Season SOS -0.18 #21 #1
SOS - Basic -0.15 #18 #1
In-Div SOS -0.28 #23 #1
Non-Div SOS -0.08 #18 #3
Last 5 Rating -1.68 #24 #3
Last 10 Rating -2.21 #29 #5
In-Div Rating -0.89 #25 #4
Non-Div Rating -1.71 #30 #5
Luck Rating -3.89 #27 #5
Consistency Rating 3.77 #3 #5
Vs. 1-5 Rating -1.72 #26 #4
Vs. 6-10 Rating -1.05 #25 #4
Vs. 11-16 Rating -1.05 #28 #5
Vs. 17-22 Rating -0.58 #21 #3
Vs. 23-30 Rating -2.19 #29 #5