NY Mets at Atlanta : Power Ratings

Friday Jul 13, 2012 7:35 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 8.5

Team Power Ratings

Rating NYM adv ATL
Predictive 0.43 (#7) -1.31 (#30)
Last 10 Games 2.98 (#2) -2.49 (#29)
Away Games 2.38 (#3) -0.73 (#23)
Home Games 0.09 (#9) -2.64 (#28)
Division Games 0.31 (#13) -1.29 (#25)
Non-Division Games 2.59 (#1) -2.38 (#29)
Schedule Strength (Past) -0.60 (#29) 0.23 (#11)
Schedule Strength (Future) -0.34 (#30) -0.27 (#27)
Luck Rating 1.43 (#7) -3.14 (#28)
Consistency Rating 4.40 (#24) 3.55 (#8)

NY Mets Mets Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.43 #7 #1
Home Rating 0.09 #9 #1
Away Rating 2.38 #3 #1
Home Advantage -1.98 #23 #4
Strength Of Schedule -0.60 #29 #4
Future SOS -0.34 #30 #5
Season SOS -0.37 #30 #5
SOS - Basic -0.62 #29 #4
In-Div SOS -1.02 #30 #5
Non-Div SOS -0.06 #17 #3
Last 5 Rating 2.70 #3 #1
Last 10 Rating 2.98 #2 #1
In-Div Rating 0.31 #13 #1
Non-Div Rating 2.59 #1 #1
Luck Rating 1.43 #7 #3
Consistency Rating 4.40 #24 #1
Vs. 1-5 Rating 2.52 #2 #1
Vs. 6-10 Rating -- #9 #2
Vs. 11-16 Rating 1.12 #11 #2
Vs. 17-22 Rating 11.76 #1 #1
Vs. 23-30 Rating 0.37 #6 #2

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.31 #30 #5
Home Rating -2.64 #28 #5
Away Rating -0.73 #23 #5
Home Advantage -1.61 #20 #2
Strength Of Schedule 0.23 #11 #1
Future SOS -0.27 #27 #3
Season SOS -0.20 #20 #1
SOS - Basic 0.23 #11 #1
In-Div SOS 0.13 #18 #2
Non-Div SOS 0.33 #4 #1
Last 5 Rating -2.43 #26 #5
Last 10 Rating -2.49 #29 #5
In-Div Rating -1.29 #25 #4
Non-Div Rating -2.38 #29 #5
Luck Rating -3.14 #28 #5
Consistency Rating 3.55 #8 #4
Vs. 1-5 Rating -2.43 #26 #5
Vs. 6-10 Rating -3.21 #29 #5
Vs. 11-16 Rating -2.13 #26 #5
Vs. 17-22 Rating -- #20 #3
Vs. 23-30 Rating 1.88 #4 #1