NY Mets at Atlanta : Power Ratings

Wednesday Jun 15, 2011 7:10 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 7

Team Power Ratings

Rating NYM adv ATL
Predictive -0.17 (#20) -0.49 (#27)
Last 10 Games -2.10 (#27) 1.23 (#6)
Away Games -0.51 (#23) 0.20 (#15)
Home Games -1.26 (#27) -1.78 (#28)
Division Games -0.74 (#23) -1.10 (#26)
Non-Division Games -1.38 (#25) -0.18 (#18)
Schedule Strength (Past) -0.28 (#29) -0.11 (#24)
Schedule Strength (Future) -0.07 (#18) -0.09 (#20)
Luck Rating -3.45 (#29) -0.98 (#20)
Consistency Rating 4.99 (#29) 4.38 (#19)

NY Mets Mets Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.17 #20 #2
Home Rating -1.26 #27 #3
Away Rating -0.51 #23 #5
Home Advantage -0.45 #19 #3
Strength Of Schedule -0.28 #29 #5
Future SOS -0.07 #18 #1
Season SOS -0.12 #24 #4
SOS - Basic -0.28 #29 #5
In-Div SOS -0.34 #29 #4
Non-Div SOS -0.13 #21 #4
Last 5 Rating -0.82 #24 #2
Last 10 Rating -2.10 #27 #4
In-Div Rating -0.74 #23 #4
Non-Div Rating -1.38 #25 #4
Luck Rating -3.45 #29 #4
Consistency Rating 4.99 #29 #2
Vs. 1-5 Rating -2.79 #29 #5
Vs. 6-10 Rating -- #12 #1
Vs. 11-16 Rating -1.28 #24 #2
Vs. 17-22 Rating -3.86 #30 #5
Vs. 23-30 Rating -0.10 #19 #3

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.49 #27 #4
Home Rating -1.78 #28 #4
Away Rating 0.20 #15 #2
Home Advantage -1.69 #29 #5
Strength Of Schedule -0.11 #24 #3
Future SOS -0.09 #20 #2
Season SOS -0.10 #22 #3
SOS - Basic -0.11 #24 #3
In-Div SOS -0.05 #17 #2
Non-Div SOS -0.18 #24 #5
Last 5 Rating 0.08 #15 #1
Last 10 Rating 1.23 #6 #1
In-Div Rating -1.10 #26 #5
Non-Div Rating -0.18 #18 #2
Luck Rating -0.98 #20 #2
Consistency Rating 4.38 #19 #3
Vs. 1-5 Rating -1.40 #22 #3
Vs. 6-10 Rating -- #14 #1
Vs. 11-16 Rating -1.57 #27 #3
Vs. 17-22 Rating -0.44 #20 #3
Vs. 23-30 Rating 0.07 #17 #1