NY Mets at Atlanta : Power Ratings

Wednesday Jun 15, 2011 7:10 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 7

Team Power Ratings

Rating NYM adv ATL
Predictive -0.00 (#15) 0.03 (#14)
Last 10 Games -0.05 (#15) 1.33 (#6)
Away Games 0.17 (#16) 1.89 (#4)
Home Games -0.54 (#17) 0.81 (#5)
Division Games -0.25 (#13) 2.28 (#4)
Non-Division Games -0.15 (#14) -0.01 (#11)
Schedule Strength (Past) 0.02 (#14) -0.03 (#17)
Schedule Strength (Future) 0.03 (#14) 0.04 (#13)
Luck Rating 2.06 (#10) 5.23 (#1)
Consistency Rating 5.03 (#27) 4.79 (#24)

NY Mets Mets Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.00 #15 #3
Home Rating -0.54 #17 #4
Away Rating 0.17 #16 #3
Home Advantage -0.41 #14 #3
Strength Of Schedule 0.02 #14 #3
Future SOS 0.03 #14 #4
Season SOS 0.03 #14 #2
SOS - Basic 0.02 #14 #3
In-Div SOS 0.06 #15 #1
Non-Div SOS -0.02 #16 #4
Last 5 Rating 0.93 #12 #2
Last 10 Rating -0.05 #15 #4
In-Div Rating -0.25 #13 #2
Non-Div Rating -0.15 #14 #4
Luck Rating 2.06 #10 #3
Consistency Rating 5.03 #27 #3
Vs. 1-5 Rating -- #11 #2
Vs. 6-10 Rating 1.22 #8 #2
Vs. 11-16 Rating -1.85 #26 #4
Vs. 17-22 Rating -1.35 #24 #5
Vs. 23-30 Rating 0.47 #14 #4

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.03 #14 #2
Home Rating 0.81 #5 #2
Away Rating 1.89 #4 #1
Home Advantage -0.78 #18 #4
Strength Of Schedule -0.03 #17 #4
Future SOS 0.04 #13 #3
Season SOS 0.02 #16 #3
SOS - Basic -0.03 #16 #4
In-Div SOS -0.18 #25 #5
Non-Div SOS 0.22 #6 #2
Last 5 Rating 0.94 #11 #1
Last 10 Rating 1.33 #6 #1
In-Div Rating 2.28 #4 #1
Non-Div Rating -0.01 #11 #3
Luck Rating 5.23 #1 #1
Consistency Rating 4.79 #24 #4
Vs. 1-5 Rating 1.53 #2 #1
Vs. 6-10 Rating 1.12 #9 #3
Vs. 11-16 Rating 1.86 #2 #1
Vs. 17-22 Rating 2.55 #4 #2
Vs. 23-30 Rating 0.27 #17 #5