NY Mets at Atlanta : Power Ratings

Saturday Apr 16, 2011 7:40 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 8.5

Team Power Ratings

Rating NYM adv ATL
Predictive -0.28 (#21) -0.57 (#27)
Last 10 Games 0.03 (#18) -1.76 (#26)
Away Games 0.16 (#16) 0.01 (#19)
Home Games -1.35 (#29) -1.43 (#30)
Division Games -0.26 (#19) -0.65 (#26)
Non-Division Games -0.86 (#25) -0.68 (#24)
Schedule Strength (Past) -0.08 (#25) -0.06 (#21)
Schedule Strength (Future) -0.08 (#21) -0.10 (#23)
Luck Rating -4.71 (#27) -0.12 (#16)
Consistency Rating 4.75 (#24) 4.87 (#28)

NY Mets Mets Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.28 #21 #3
Home Rating -1.35 #29 #4
Away Rating 0.16 #16 #3
Home Advantage -1.20 #29 #5
Strength Of Schedule -0.08 #25 #4
Future SOS -0.08 #21 #2
Season SOS -0.08 #25 #3
SOS - Basic -0.08 #24 #4
In-Div SOS -0.22 #26 #4
Non-Div SOS 0.02 #14 #3
Last 5 Rating -1.33 #24 #3
Last 10 Rating 0.03 #18 #3
In-Div Rating -0.26 #19 #3
Non-Div Rating -0.86 #25 #4
Luck Rating -4.71 #27 #4
Consistency Rating 4.75 #24 #3
Vs. 1-5 Rating -3.39 #30 #5
Vs. 6-10 Rating -1.59 #27 #5
Vs. 11-16 Rating -0.08 #15 #3
Vs. 17-22 Rating -1.67 #30 #5
Vs. 23-30 Rating 0.85 #6 #1

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.57 #27 #4
Home Rating -1.43 #30 #5
Away Rating 0.01 #19 #4
Home Advantage -1.14 #27 #4
Strength Of Schedule -0.06 #21 #3
Future SOS -0.10 #23 #3
Season SOS -0.07 #22 #2
SOS - Basic -0.05 #21 #3
In-Div SOS -0.15 #22 #2
Non-Div SOS -0.00 #18 #4
Last 5 Rating -2.42 #27 #4
Last 10 Rating -1.76 #26 #4
In-Div Rating -0.65 #26 #5
Non-Div Rating -0.68 #24 #3
Luck Rating -0.12 #16 #3
Consistency Rating 4.87 #28 #2
Vs. 1-5 Rating -0.63 #18 #3
Vs. 6-10 Rating -0.12 #15 #2
Vs. 11-16 Rating -0.69 #24 #4
Vs. 17-22 Rating -1.23 #28 #4
Vs. 23-30 Rating -0.65 #25 #4