NY Mets at Atlanta : Power Ratings

Saturday Apr 16, 2011 7:40 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 8.5

Team Power Ratings

Rating NYM adv ATL
Predictive 0.43 (#8) -1.31 (#30)
Last 10 Games 2.85 (#2) -2.46 (#29)
Away Games 2.37 (#3) -0.68 (#23)
Home Games 0.16 (#10) -2.64 (#28)
Division Games 0.34 (#14) -1.25 (#24)
Non-Division Games 2.38 (#4) -2.38 (#29)
Schedule Strength (Past) -0.58 (#29) 0.24 (#11)
Schedule Strength (Future) -0.33 (#30) -0.28 (#28)
Luck Rating 1.85 (#6) -3.11 (#28)
Consistency Rating 4.29 (#21) 3.56 (#8)

NY Mets Mets Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.43 #8 #1
Home Rating 0.16 #10 #1
Away Rating 2.37 #3 #1
Home Advantage -1.91 #23 #4
Strength Of Schedule -0.58 #29 #4
Future SOS -0.33 #30 #5
Season SOS -0.37 #30 #5
SOS - Basic -0.60 #29 #4
In-Div SOS -1.00 #30 #5
Non-Div SOS -0.10 #19 #4
Last 5 Rating 2.83 #3 #1
Last 10 Rating 2.85 #2 #1
In-Div Rating 0.34 #14 #1
Non-Div Rating 2.38 #4 #2
Luck Rating 1.85 #6 #3
Consistency Rating 4.29 #21 #1
Vs. 1-5 Rating 2.50 #2 #1
Vs. 6-10 Rating -- #9 #2
Vs. 11-16 Rating 1.06 #12 #3
Vs. 17-22 Rating 6.25 #2 #1
Vs. 23-30 Rating 0.38 #7 #2

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.31 #30 #5
Home Rating -2.64 #28 #5
Away Rating -0.68 #23 #5
Home Advantage -1.66 #20 #2
Strength Of Schedule 0.24 #11 #1
Future SOS -0.28 #28 #3
Season SOS -0.20 #19 #1
SOS - Basic 0.25 #11 #1
In-Div SOS 0.17 #16 #2
Non-Div SOS 0.33 #6 #1
Last 5 Rating -2.37 #26 #5
Last 10 Rating -2.46 #29 #5
In-Div Rating -1.25 #24 #4
Non-Div Rating -2.38 #29 #5
Luck Rating -3.11 #28 #5
Consistency Rating 3.56 #8 #5
Vs. 1-5 Rating -2.37 #25 #5
Vs. 6-10 Rating -3.20 #29 #5
Vs. 11-16 Rating -2.12 #26 #5
Vs. 17-22 Rating -- #19 #3
Vs. 23-30 Rating 1.90 #4 #1