NY Mets at Atlanta : Power Ratings

Saturday Apr 16, 2011 7:40 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 8.5

Team Power Ratings

Rating NYM adv ATL
Predictive 0.20 (#15) -1.33 (#29)
Last 10 Games -0.34 (#18) -1.34 (#28)
Away Games 0.93 (#10) -0.71 (#25)
Home Games -0.51 (#16) -2.51 (#30)
Division Games 0.10 (#15) -1.10 (#25)
Non-Division Games 0.38 (#10) -2.02 (#30)
Schedule Strength (Past) -0.41 (#30) -0.01 (#18)
Schedule Strength (Future) -0.31 (#29) -0.25 (#26)
Luck Rating 1.72 (#10) -4.60 (#29)
Consistency Rating 4.01 (#14) 3.57 (#3)

NY Mets Mets Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.20 #15 #2
Home Rating -0.51 #16 #1
Away Rating 0.93 #10 #2
Home Advantage -1.14 #19 #2
Strength Of Schedule -0.41 #30 #5
Future SOS -0.31 #29 #4
Season SOS -0.34 #29 #4
SOS - Basic -0.42 #30 #5
In-Div SOS -0.70 #30 #5
Non-Div SOS -0.18 #24 #4
Last 5 Rating 1.75 #4 #1
Last 10 Rating -0.34 #18 #2
In-Div Rating 0.10 #15 #2
Non-Div Rating 0.38 #10 #2
Luck Rating 1.72 #10 #3
Consistency Rating 4.01 #14 #1
Vs. 1-5 Rating 2.59 #1 #1
Vs. 6-10 Rating -0.83 #25 #3
Vs. 11-16 Rating 0.33 #13 #3
Vs. 17-22 Rating 2.43 #5 #1
Vs. 23-30 Rating -0.01 #21 #2

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.33 #29 #5
Home Rating -2.51 #30 #5
Away Rating -0.71 #25 #5
Home Advantage -1.50 #20 #3
Strength Of Schedule -0.01 #18 #1
Future SOS -0.25 #26 #2
Season SOS -0.18 #21 #1
SOS - Basic 0.01 #18 #1
In-Div SOS -0.20 #21 #1
Non-Div SOS 0.15 #8 #2
Last 5 Rating -2.78 #29 #5
Last 10 Rating -1.34 #28 #5
In-Div Rating -1.10 #25 #4
Non-Div Rating -2.02 #30 #5
Luck Rating -4.60 #29 #5
Consistency Rating 3.57 #3 #4
Vs. 1-5 Rating -1.33 #25 #5
Vs. 6-10 Rating -1.73 #29 #5
Vs. 11-16 Rating -2.04 #27 #4
Vs. 17-22 Rating -2.79 #30 #5
Vs. 23-30 Rating -0.48 #22 #3