Miami at Atlanta : Power Ratings

Tuesday Jul 31, 2012 7:10 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 8.5

Team Power Ratings

Rating MIA adv ATL
Predictive -1.22 (#30) -0.11 (#19)
Last 10 Games -2.47 (#28) 0.92 (#12)
Away Games -4.72 (#30) 1.29 (#9)
Home Games -1.12 (#22) 2.26 (#3)
Division Games -4.61 (#30) 1.77 (#7)
Non-Division Games -1.68 (#26) 2.19 (#7)
Schedule Strength (Past) 0.23 (#7) 0.17 (#8)
Schedule Strength (Future) 0.11 (#3) -0.00 (#18)
Luck Rating -2.23 (#25) 2.56 (#5)
Consistency Rating 6.11 (#30) 4.76 (#23)

Miami Marlins Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.22 #30 #5
Home Rating -1.12 #22 #5
Away Rating -4.72 #30 #5
Home Advantage 3.90 #2 #2
Strength Of Schedule 0.23 #7 #1
Future SOS 0.11 #3 #1
Season SOS 0.13 #3 #1
SOS - Basic 0.24 #7 #1
In-Div SOS 0.05 #12 #1
Non-Div SOS 0.31 #5 #2
Last 5 Rating -3.51 #27 #5
Last 10 Rating -2.47 #28 #5
In-Div Rating -4.61 #30 #5
Non-Div Rating -1.68 #26 #5
Luck Rating -2.23 #25 #5
Consistency Rating 6.11 #30 #1
Vs. 1-5 Rating -0.62 #19 #5
Vs. 6-10 Rating -- #19 #3
Vs. 11-16 Rating -4.02 #30 #5
Vs. 17-22 Rating -3.68 #29 #5
Vs. 23-30 Rating -- #20 #4

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.11 #19 #4
Home Rating 2.26 #3 #2
Away Rating 1.29 #9 #1
Home Advantage 1.27 #8 #3
Strength Of Schedule 0.17 #8 #2
Future SOS -0.00 #18 #3
Season SOS 0.02 #15 #2
SOS - Basic 0.17 #8 #2
In-Div SOS 0.03 #13 #2
Non-Div SOS 0.58 #3 #1
Last 5 Rating 1.17 #11 #2
Last 10 Rating 0.92 #12 #2
In-Div Rating 1.77 #7 #1
Non-Div Rating 2.19 #7 #2
Luck Rating 2.56 #5 #2
Consistency Rating 4.76 #23 #3
Vs. 1-5 Rating 1.04 #6 #1
Vs. 6-10 Rating 1.00 #6 #2
Vs. 11-16 Rating 2.17 #5 #1
Vs. 17-22 Rating 2.54 #2 #1
Vs. 23-30 Rating -- #17 #4