Miami at Atlanta : Power Ratings

Friday Jul 29, 2011 7:35 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 8

Team Power Ratings

Rating MIA adv ATL
Predictive -0.12 (#18) -0.58 (#29)
Last 10 Games 0.21 (#13) -1.01 (#22)
Away Games 0.77 (#9) -1.66 (#27)
Home Games 0.60 (#9) -0.73 (#23)
Division Games 1.09 (#3) -2.45 (#29)
Non-Division Games -0.05 (#17) 0.50 (#12)
Schedule Strength (Past) 0.05 (#11) -0.19 (#28)
Schedule Strength (Future) -0.07 (#21) 0.02 (#14)
Luck Rating 1.29 (#7) -2.32 (#27)
Consistency Rating 3.44 (#7) 3.33 (#4)

Miami Marlins Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.12 #18 #3
Home Rating 0.60 #9 #2
Away Rating 0.77 #9 #2
Home Advantage 0.14 #19 #4
Strength Of Schedule 0.05 #11 #1
Future SOS -0.07 #21 #3
Season SOS -0.06 #21 #3
SOS - Basic 0.05 #11 #1
In-Div SOS 0.09 #12 #2
Non-Div SOS -0.05 #15 #2
Last 5 Rating 0.81 #13 #3
Last 10 Rating 0.21 #13 #3
In-Div Rating 1.09 #3 #1
Non-Div Rating -0.05 #17 #4
Luck Rating 1.29 #7 #2
Consistency Rating 3.44 #7 #4
Vs. 1-5 Rating -- #16 #1
Vs. 6-10 Rating -0.63 #21 #3
Vs. 11-16 Rating 1.82 #3 #1
Vs. 17-22 Rating -- #16 #1
Vs. 23-30 Rating 0.79 #12 #3

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.58 #29 #5
Home Rating -0.73 #23 #4
Away Rating -1.66 #27 #5
Home Advantage 1.23 #8 #1
Strength Of Schedule -0.19 #28 #4
Future SOS 0.02 #14 #1
Season SOS -0.01 #16 #1
SOS - Basic -0.19 #28 #4
In-Div SOS 0.19 #7 #1
Non-Div SOS -0.78 #30 #5
Last 5 Rating -3.15 #28 #5
Last 10 Rating -1.01 #22 #4
In-Div Rating -2.45 #29 #5
Non-Div Rating 0.50 #12 #2
Luck Rating -2.32 #27 #5
Consistency Rating 3.33 #4 #5
Vs. 1-5 Rating -- #18 #1
Vs. 6-10 Rating -4.21 #30 #5
Vs. 11-16 Rating -2.22 #29 #5
Vs. 17-22 Rating -1.52 #27 #5
Vs. 23-30 Rating 0.50 #15 #4