Miami at Atlanta : Power Ratings

Friday Jul 29, 2011 7:35 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 8

Team Power Ratings

Rating MIA adv ATL
Predictive -0.38 (#23) -1.32 (#30)
Last 10 Games -0.17 (#16) -1.42 (#26)
Away Games 0.80 (#13) -0.72 (#25)
Home Games -1.27 (#23) -2.56 (#30)
Division Games -0.35 (#20) -1.19 (#27)
Non-Division Games -0.07 (#16) -1.91 (#30)
Schedule Strength (Past) -0.17 (#21) 0.02 (#16)
Schedule Strength (Future) -0.32 (#29) -0.26 (#26)
Luck Rating 2.44 (#5) -4.73 (#29)
Consistency Rating 4.02 (#13) 3.59 (#4)

Miami Marlins Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.38 #23 #3
Home Rating -1.27 #23 #3
Away Rating 0.80 #13 #3
Home Advantage -1.77 #23 #4
Strength Of Schedule -0.17 #21 #2
Future SOS -0.32 #29 #4
Season SOS -0.28 #27 #3
SOS - Basic -0.17 #21 #2
In-Div SOS -0.23 #24 #2
Non-Div SOS -0.12 #21 #3
Last 5 Rating 0.93 #12 #2
Last 10 Rating -0.17 #16 #2
In-Div Rating -0.35 #20 #3
Non-Div Rating -0.07 #16 #3
Luck Rating 2.44 #5 #2
Consistency Rating 4.02 #13 #2
Vs. 1-5 Rating -- #16 #3
Vs. 6-10 Rating 0.77 #6 #1
Vs. 11-16 Rating 2.68 #2 #2
Vs. 17-22 Rating -1.14 #25 #4
Vs. 23-30 Rating -2.20 #28 #5

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.32 #30 #5
Home Rating -2.56 #30 #5
Away Rating -0.72 #25 #5
Home Advantage -1.53 #22 #3
Strength Of Schedule 0.02 #16 #1
Future SOS -0.26 #26 #2
Season SOS -0.18 #21 #1
SOS - Basic 0.05 #15 #1
In-Div SOS -0.16 #20 #1
Non-Div SOS 0.19 #8 #2
Last 5 Rating -0.77 #21 #5
Last 10 Rating -1.42 #26 #5
In-Div Rating -1.19 #27 #5
Non-Div Rating -1.91 #30 #5
Luck Rating -4.73 #29 #5
Consistency Rating 3.59 #4 #4
Vs. 1-5 Rating -1.32 #25 #5
Vs. 6-10 Rating -1.69 #28 #5
Vs. 11-16 Rating -2.05 #27 #4
Vs. 17-22 Rating -2.82 #30 #5
Vs. 23-30 Rating -0.22 #22 #3