Miami at Atlanta : Power Ratings

Friday Jul 29, 2011 7:35 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 8

Team Power Ratings

Rating MIA adv ATL
Predictive -0.28 (#21) -1.29 (#30)
Last 10 Games -0.14 (#17) -2.05 (#27)
Away Games -0.09 (#22) -0.87 (#28)
Home Games -0.26 (#16) -1.88 (#30)
Division Games -0.50 (#22) -0.90 (#25)
Non-Division Games 0.06 (#17) -1.68 (#30)
Schedule Strength (Past) -0.26 (#28) -0.17 (#20)
Schedule Strength (Future) -0.37 (#28) -0.26 (#27)
Luck Rating 2.66 (#6) -3.59 (#26)
Consistency Rating 3.87 (#4) 3.76 (#3)

Miami Marlins Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.28 #21 #3
Home Rating -0.26 #16 #2
Away Rating -0.09 #22 #3
Home Advantage 0.10 #12 #1
Strength Of Schedule -0.26 #28 #4
Future SOS -0.37 #28 #3
Season SOS -0.29 #27 #3
SOS - Basic -0.26 #27 #4
In-Div SOS -0.50 #28 #3
Non-Div SOS -0.11 #21 #5
Last 5 Rating 0.39 #14 #2
Last 10 Rating -0.14 #17 #2
In-Div Rating -0.50 #22 #3
Non-Div Rating 0.06 #17 #2
Luck Rating 2.66 #6 #2
Consistency Rating 3.87 #4 #4
Vs. 1-5 Rating 0.71 #9 #2
Vs. 6-10 Rating -0.30 #15 #1
Vs. 11-16 Rating 0.24 #13 #3
Vs. 17-22 Rating -0.28 #19 #4
Vs. 23-30 Rating -0.54 #21 #2

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.29 #30 #5
Home Rating -1.88 #30 #5
Away Rating -0.87 #28 #5
Home Advantage -0.68 #26 #5
Strength Of Schedule -0.17 #20 #1
Future SOS -0.26 #27 #2
Season SOS -0.19 #21 #1
SOS - Basic -0.16 #19 #1
In-Div SOS -0.29 #23 #1
Non-Div SOS -0.09 #18 #3
Last 5 Rating -1.14 #24 #4
Last 10 Rating -2.05 #27 #4
In-Div Rating -0.90 #25 #4
Non-Div Rating -1.68 #30 #5
Luck Rating -3.59 #26 #5
Consistency Rating 3.76 #3 #5
Vs. 1-5 Rating -1.73 #27 #4
Vs. 6-10 Rating -1.05 #24 #4
Vs. 11-16 Rating -1.44 #28 #5
Vs. 17-22 Rating 0.04 #15 #2
Vs. 23-30 Rating -2.22 #29 #5