Miami at Atlanta : Power Ratings

Friday Jul 29, 2011 7:35 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 8

Team Power Ratings

Rating MIA adv ATL
Predictive -0.41 (#24) -1.31 (#30)
Last 10 Games 0.43 (#12) -2.49 (#29)
Away Games 0.97 (#14) -0.70 (#23)
Home Games -1.78 (#24) -2.65 (#28)
Division Games -0.08 (#17) -1.25 (#25)
Non-Division Games -0.25 (#15) -2.40 (#29)
Schedule Strength (Past) 0.02 (#18) 0.23 (#11)
Schedule Strength (Future) -0.31 (#29) -0.27 (#25)
Luck Rating 0.93 (#11) -3.12 (#28)
Consistency Rating 3.92 (#13) 3.56 (#8)

Miami Marlins Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.41 #24 #3
Home Rating -1.78 #24 #3
Away Rating 0.97 #14 #3
Home Advantage -2.46 #24 #5
Strength Of Schedule 0.02 #18 #2
Future SOS -0.31 #29 #4
Season SOS -0.27 #25 #3
SOS - Basic 0.03 #18 #2
In-Div SOS -0.16 #20 #3
Non-Div SOS 0.25 #8 #2
Last 5 Rating 2.47 #5 #2
Last 10 Rating 0.43 #12 #2
In-Div Rating -0.08 #17 #3
Non-Div Rating -0.25 #15 #3
Luck Rating 0.93 #11 #4
Consistency Rating 3.92 #13 #3
Vs. 1-5 Rating -- #17 #3
Vs. 6-10 Rating 0.86 #3 #1
Vs. 11-16 Rating 1.09 #12 #3
Vs. 17-22 Rating -3.31 #30 #5
Vs. 23-30 Rating -2.16 #29 #5

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.31 #30 #5
Home Rating -2.65 #28 #5
Away Rating -0.70 #23 #5
Home Advantage -1.64 #19 #2
Strength Of Schedule 0.23 #11 #1
Future SOS -0.27 #25 #2
Season SOS -0.20 #19 #1
SOS - Basic 0.24 #11 #1
In-Div SOS 0.16 #16 #2
Non-Div SOS 0.31 #6 #1
Last 5 Rating -2.43 #27 #5
Last 10 Rating -2.49 #29 #5
In-Div Rating -1.25 #25 #4
Non-Div Rating -2.40 #29 #5
Luck Rating -3.12 #28 #5
Consistency Rating 3.56 #8 #5
Vs. 1-5 Rating -2.43 #26 #5
Vs. 6-10 Rating -3.21 #29 #5
Vs. 11-16 Rating -2.11 #26 #5
Vs. 17-22 Rating -- #19 #3
Vs. 23-30 Rating 1.89 #4 #1