Miami at Atlanta : Power Ratings

Friday Jul 29, 2011 7:35 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 8

Team Power Ratings

Rating MIA adv ATL
Predictive -0.36 (#22) -1.34 (#30)
Last 10 Games 0.33 (#13) -2.62 (#29)
Away Games -0.00 (#22) -1.00 (#28)
Home Games -0.63 (#21) -1.89 (#30)
Division Games -0.71 (#25) -0.62 (#23)
Non-Division Games 0.12 (#16) -2.08 (#30)
Schedule Strength (Past) -0.30 (#28) -0.16 (#21)
Schedule Strength (Future) -0.28 (#25) -0.24 (#24)
Luck Rating 4.56 (#4) -4.55 (#27)
Consistency Rating 3.91 (#6) 3.73 (#2)

Miami Marlins Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.36 #22 #3
Home Rating -0.63 #21 #3
Away Rating -0.00 #22 #3
Home Advantage -0.35 #18 #2
Strength Of Schedule -0.30 #28 #4
Future SOS -0.28 #25 #3
Season SOS -0.30 #28 #3
SOS - Basic -0.30 #28 #4
In-Div SOS -0.42 #28 #3
Non-Div SOS -0.20 #25 #5
Last 5 Rating -0.16 #15 #2
Last 10 Rating 0.33 #13 #2
In-Div Rating -0.71 #25 #4
Non-Div Rating 0.12 #16 #3
Luck Rating 4.56 #4 #2
Consistency Rating 3.91 #6 #4
Vs. 1-5 Rating 2.88 #1 #1
Vs. 6-10 Rating 0.81 #6 #2
Vs. 11-16 Rating -3.24 #30 #5
Vs. 17-22 Rating 0.19 #12 #2
Vs. 23-30 Rating -0.80 #22 #3

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.34 #30 #5
Home Rating -1.89 #30 #5
Away Rating -1.00 #28 #5
Home Advantage -0.55 #20 #3
Strength Of Schedule -0.16 #21 #1
Future SOS -0.24 #24 #2
Season SOS -0.19 #21 #1
SOS - Basic -0.14 #21 #1
In-Div SOS -0.28 #22 #1
Non-Div SOS -0.08 #18 #2
Last 5 Rating -3.29 #30 #5
Last 10 Rating -2.62 #29 #5
In-Div Rating -0.62 #23 #3
Non-Div Rating -2.08 #30 #5
Luck Rating -4.55 #27 #5
Consistency Rating 3.73 #2 #5
Vs. 1-5 Rating -2.02 #29 #5
Vs. 6-10 Rating -2.19 #30 #5
Vs. 11-16 Rating -1.00 #25 #4
Vs. 17-22 Rating -0.05 #14 #3
Vs. 23-30 Rating -2.50 #30 #5