Miami at Atlanta : Power Ratings

Friday Jul 29, 2011 7:35 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 8

Team Power Ratings

Rating MIA adv ATL
Predictive -0.23 (#20) -0.51 (#25)
Last 10 Games 0.36 (#13) -0.42 (#17)
Away Games 0.21 (#14) 0.15 (#17)
Home Games -0.53 (#19) -1.39 (#30)
Division Games -0.30 (#20) -0.64 (#26)
Non-Division Games -0.08 (#14) -0.55 (#24)
Schedule Strength (Past) -0.02 (#18) -0.05 (#22)
Schedule Strength (Future) -0.27 (#28) -0.10 (#24)
Luck Rating 0.35 (#15) -0.31 (#18)
Consistency Rating 4.33 (#12) 4.71 (#23)

Miami Marlins Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.23 #20 #2
Home Rating -0.53 #19 #2
Away Rating 0.21 #14 #2
Home Advantage -0.45 #24 #3
Strength Of Schedule -0.02 #18 #2
Future SOS -0.27 #28 #5
Season SOS -0.09 #26 #4
SOS - Basic -0.02 #19 #2
In-Div SOS -0.15 #23 #3
Non-Div SOS 0.05 #7 #1
Last 5 Rating 0.77 #12 #1
Last 10 Rating 0.36 #13 #2
In-Div Rating -0.30 #20 #4
Non-Div Rating -0.08 #14 #2
Luck Rating 0.35 #15 #2
Consistency Rating 4.33 #12 #4
Vs. 1-5 Rating -2.49 #29 #4
Vs. 6-10 Rating -0.20 #16 #3
Vs. 11-16 Rating 0.31 #12 #3
Vs. 17-22 Rating 0.00 #18 #2
Vs. 23-30 Rating 0.22 #14 #3

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.51 #25 #4
Home Rating -1.39 #30 #5
Away Rating 0.15 #17 #4
Home Advantage -1.24 #29 #5
Strength Of Schedule -0.05 #22 #3
Future SOS -0.10 #24 #3
Season SOS -0.07 #21 #2
SOS - Basic -0.05 #21 #3
In-Div SOS -0.14 #22 #2
Non-Div SOS 0.00 #16 #3
Last 5 Rating -0.10 #16 #4
Last 10 Rating -0.42 #17 #4
In-Div Rating -0.64 #26 #5
Non-Div Rating -0.55 #24 #3
Luck Rating -0.31 #18 #3
Consistency Rating 4.71 #23 #3
Vs. 1-5 Rating -0.63 #18 #3
Vs. 6-10 Rating -0.12 #14 #2
Vs. 11-16 Rating -0.83 #25 #4
Vs. 17-22 Rating -0.90 #24 #4
Vs. 23-30 Rating -0.55 #24 #4