Chi Cubs at Atlanta : Power Ratings

Thursday Jul 5, 2012 7:10 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 8

Team Power Ratings

Rating CHC adv ATL
Predictive 1.06 (#2) -1.11 (#29)
Last 10 Games 1.21 (#7) 1.14 (#8)
Away Games 1.43 (#2) -0.66 (#28)
Home Games 1.17 (#1) -1.52 (#27)
Division Games 1.55 (#1) -0.61 (#24)
Non-Division Games 1.09 (#2) -1.52 (#30)
Schedule Strength (Past) -0.29 (#28) -0.19 (#24)
Schedule Strength (Future) -0.34 (#21) -0.64 (#27)
Luck Rating 2.28 (#8) -0.26 (#14)
Consistency Rating 4.27 (#16) 3.77 (#2)

Chi Cubs Cubs Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 1.06 #2 #1
Home Rating 1.17 #1 #1
Away Rating 1.43 #2 #1
Home Advantage 0.04 #14 #3
Strength Of Schedule -0.29 #28 #5
Future SOS -0.34 #21 #4
Season SOS -0.29 #28 #5
SOS - Basic -0.31 #28 #5
In-Div SOS -0.41 #26 #5
Non-Div SOS -0.20 #26 #1
Last 5 Rating 2.50 #5 #1
Last 10 Rating 1.21 #7 #1
In-Div Rating 1.55 #1 #1
Non-Div Rating 1.09 #2 #1
Luck Rating 2.28 #8 #1
Consistency Rating 4.27 #16 #3
Vs. 1-5 Rating 2.44 #2 #1
Vs. 6-10 Rating 1.38 #2 #1
Vs. 11-16 Rating 2.10 #1 #1
Vs. 17-22 Rating 1.04 #5 #1
Vs. 23-30 Rating 1.21 #8 #1

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.11 #29 #4
Home Rating -1.52 #27 #4
Away Rating -0.66 #28 #4
Home Advantage -0.52 #23 #4
Strength Of Schedule -0.19 #24 #2
Future SOS -0.64 #27 #3
Season SOS -0.21 #24 #2
SOS - Basic -0.18 #22 #2
In-Div SOS -0.29 #24 #2
Non-Div SOS -0.11 #19 #3
Last 5 Rating 0.47 #14 #2
Last 10 Rating 1.14 #8 #1
In-Div Rating -0.61 #24 #3
Non-Div Rating -1.52 #30 #5
Luck Rating -0.26 #14 #4
Consistency Rating 3.77 #2 #5
Vs. 1-5 Rating -1.94 #28 #5
Vs. 6-10 Rating -1.05 #24 #3
Vs. 11-16 Rating -1.47 #29 #5
Vs. 17-22 Rating -1.11 #27 #4
Vs. 23-30 Rating -0.87 #25 #3