Chi Cubs at Atlanta : Power Ratings

Thursday Jul 5, 2012 7:10 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 8

Team Power Ratings

Rating CHC adv ATL
Predictive 0.70 (#5) -0.11 (#19)
Last 10 Games 0.48 (#13) 1.35 (#7)
Away Games 1.21 (#11) 1.30 (#10)
Home Games -0.21 (#15) 2.83 (#3)
Division Games 1.28 (#9) 2.13 (#5)
Non-Division Games -0.56 (#15) 2.20 (#7)
Schedule Strength (Past) -0.28 (#24) 0.20 (#7)
Schedule Strength (Future) -0.05 (#21) -0.01 (#18)
Luck Rating -1.51 (#20) 2.54 (#5)
Consistency Rating 4.52 (#21) 4.92 (#25)

Chi Cubs Cubs Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.70 #5 #1
Home Rating -0.21 #15 #2
Away Rating 1.21 #11 #3
Home Advantage -1.11 #22 #3
Strength Of Schedule -0.28 #24 #4
Future SOS -0.05 #21 #4
Season SOS -0.07 #24 #5
SOS - Basic -0.29 #24 #4
In-Div SOS -0.02 #20 #4
Non-Div SOS -0.73 #29 #5
Last 5 Rating -1.05 #20 #5
Last 10 Rating 0.48 #13 #3
In-Div Rating 1.28 #9 #3
Non-Div Rating -0.56 #15 #2
Luck Rating -1.51 #20 #4
Consistency Rating 4.52 #21 #2
Vs. 1-5 Rating -- #11 #4
Vs. 6-10 Rating 0.59 #8 #1
Vs. 11-16 Rating 3.68 #2 #1
Vs. 17-22 Rating -0.52 #18 #3
Vs. 23-30 Rating -0.77 #25 #5

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.11 #19 #4
Home Rating 2.83 #3 #2
Away Rating 1.30 #10 #1
Home Advantage 1.83 #4 #3
Strength Of Schedule 0.20 #7 #1
Future SOS -0.01 #18 #3
Season SOS 0.01 #15 #2
SOS - Basic 0.20 #7 #2
In-Div SOS 0.05 #13 #1
Non-Div SOS 0.59 #2 #1
Last 5 Rating 0.96 #11 #2
Last 10 Rating 1.35 #7 #2
In-Div Rating 2.13 #5 #1
Non-Div Rating 2.20 #7 #2
Luck Rating 2.54 #5 #2
Consistency Rating 4.92 #25 #3
Vs. 1-5 Rating 1.00 #6 #1
Vs. 6-10 Rating 1.00 #6 #2
Vs. 11-16 Rating 7.83 #1 #1
Vs. 17-22 Rating 2.54 #2 #1
Vs. 23-30 Rating -- #18 #4