Chi Cubs at Atlanta : Power Ratings

Thursday Jul 5, 2012 7:10 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 8

Team Power Ratings

Rating CHC adv ATL
Predictive 1.20 (#1) -1.32 (#30)
Last 10 Games 0.95 (#9) -1.43 (#26)
Away Games 3.19 (#1) -0.73 (#25)
Home Games 1.10 (#2) -2.55 (#30)
Division Games 2.95 (#1) -1.21 (#27)
Non-Division Games 1.47 (#4) -1.90 (#30)
Schedule Strength (Past) -0.36 (#27) 0.02 (#16)
Schedule Strength (Future) -0.31 (#27) -0.28 (#26)
Luck Rating 1.84 (#9) -4.74 (#29)
Consistency Rating 4.53 (#29) 3.59 (#4)

Chi Cubs Cubs Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 1.20 #1 #1
Home Rating 1.10 #2 #1
Away Rating 3.19 #1 #1
Home Advantage -1.79 #25 #5
Strength Of Schedule -0.36 #27 #4
Future SOS -0.31 #27 #5
Season SOS -0.33 #28 #5
SOS - Basic -0.39 #28 #4
In-Div SOS -0.40 #27 #5
Non-Div SOS -0.32 #26 #2
Last 5 Rating 1.65 #6 #1
Last 10 Rating 0.95 #9 #2
In-Div Rating 2.95 #1 #1
Non-Div Rating 1.47 #4 #1
Luck Rating 1.84 #9 #2
Consistency Rating 4.53 #29 #1
Vs. 1-5 Rating -- #14 #2
Vs. 6-10 Rating 2.31 #2 #1
Vs. 11-16 Rating 2.66 #4 #1
Vs. 17-22 Rating 3.84 #3 #1
Vs. 23-30 Rating 0.94 #9 #2

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.32 #30 #5
Home Rating -2.55 #30 #5
Away Rating -0.73 #25 #5
Home Advantage -1.52 #22 #4
Strength Of Schedule 0.02 #16 #1
Future SOS -0.28 #26 #2
Season SOS -0.20 #21 #1
SOS - Basic 0.04 #15 #1
In-Div SOS -0.18 #20 #1
Non-Div SOS 0.20 #8 #2
Last 5 Rating -0.78 #20 #5
Last 10 Rating -1.43 #26 #5
In-Div Rating -1.21 #27 #5
Non-Div Rating -1.90 #30 #5
Luck Rating -4.74 #29 #5
Consistency Rating 3.59 #4 #4
Vs. 1-5 Rating -1.28 #25 #5
Vs. 6-10 Rating -1.71 #28 #5
Vs. 11-16 Rating -2.05 #27 #4
Vs. 17-22 Rating -2.82 #30 #5
Vs. 23-30 Rating -0.25 #22 #3