Chi Cubs at Atlanta : Power Ratings

Thursday Jul 5, 2012 7:10 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 8

Team Power Ratings

Rating CHC adv ATL
Predictive 0.40 (#8) -0.55 (#26)
Last 10 Games 2.69 (#2) -0.53 (#19)
Away Games 0.55 (#10) 0.22 (#16)
Home Games -0.12 (#16) -1.50 (#26)
Division Games 0.94 (#5) -0.87 (#24)
Non-Division Games -0.38 (#20) -0.54 (#22)
Schedule Strength (Past) -0.17 (#27) -0.25 (#29)
Schedule Strength (Future) -0.19 (#26) 0.05 (#13)
Luck Rating -2.55 (#24) 0.68 (#13)
Consistency Rating 4.07 (#5) 4.67 (#23)

Chi Cubs Cubs Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.40 #8 #1
Home Rating -0.12 #16 #2
Away Rating 0.55 #10 #2
Home Advantage -0.38 #21 #3
Strength Of Schedule -0.17 #27 #5
Future SOS -0.19 #26 #5
Season SOS -0.18 #28 #5
SOS - Basic -0.18 #26 #5
In-Div SOS -0.24 #24 #4
Non-Div SOS -0.12 #25 #4
Last 5 Rating 2.31 #5 #1
Last 10 Rating 2.69 #2 #1
In-Div Rating 0.94 #5 #1
Non-Div Rating -0.38 #20 #4
Luck Rating -2.55 #24 #4
Consistency Rating 4.07 #5 #4
Vs. 1-5 Rating -1.10 #21 #4
Vs. 6-10 Rating 0.13 #13 #1
Vs. 11-16 Rating -0.75 #23 #4
Vs. 17-22 Rating 1.65 #4 #1
Vs. 23-30 Rating -0.26 #20 #3

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.55 #26 #4
Home Rating -1.50 #26 #4
Away Rating 0.22 #16 #3
Home Advantage -1.42 #27 #5
Strength Of Schedule -0.25 #29 #4
Future SOS 0.05 #13 #1
Season SOS -0.09 #20 #2
SOS - Basic -0.25 #29 #4
In-Div SOS -0.18 #23 #2
Non-Div SOS -0.32 #30 #5
Last 5 Rating -0.92 #18 #3
Last 10 Rating -0.53 #19 #3
In-Div Rating -0.87 #24 #5
Non-Div Rating -0.54 #22 #2
Luck Rating 0.68 #13 #2
Consistency Rating 4.67 #23 #3
Vs. 1-5 Rating -0.00 #13 #3
Vs. 6-10 Rating -- #15 #2
Vs. 11-16 Rating -1.49 #28 #4
Vs. 17-22 Rating -1.23 #23 #3
Vs. 23-30 Rating 0.15 #14 #3