Chi Cubs at Atlanta : Power Ratings

Thursday Jul 5, 2012 7:10 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 8

Team Power Ratings

Rating CHC adv ATL
Predictive 1.20 (#1) -1.28 (#30)
Last 10 Games 2.54 (#1) -1.60 (#26)
Away Games 4.32 (#1) -0.67 (#24)
Home Games 1.04 (#1) -2.62 (#28)
Division Games 3.82 (#1) -1.34 (#26)
Non-Division Games 2.02 (#2) -1.94 (#30)
Schedule Strength (Past) -0.49 (#27) 0.38 (#2)
Schedule Strength (Future) -0.27 (#26) -0.30 (#29)
Luck Rating 2.83 (#4) -2.27 (#27)
Consistency Rating 5.04 (#28) 3.71 (#7)

Chi Cubs Cubs Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 1.20 #1 #1
Home Rating 1.04 #1 #1
Away Rating 4.32 #1 #1
Home Advantage -2.98 #27 #5
Strength Of Schedule -0.49 #27 #4
Future SOS -0.27 #26 #5
Season SOS -0.30 #28 #5
SOS - Basic -0.52 #27 #4
In-Div SOS -0.48 #27 #4
Non-Div SOS -0.51 #27 #3
Last 5 Rating 3.28 #3 #1
Last 10 Rating 2.54 #1 #1
In-Div Rating 3.82 #1 #1
Non-Div Rating 2.02 #2 #1
Luck Rating 2.83 #4 #1
Consistency Rating 5.04 #28 #1
Vs. 1-5 Rating -- #10 #1
Vs. 6-10 Rating -- #11 #1
Vs. 11-16 Rating 1.90 #5 #1
Vs. 17-22 Rating 6.05 #1 #1
Vs. 23-30 Rating 2.42 #2 #2

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.28 #30 #5
Home Rating -2.62 #28 #5
Away Rating -0.67 #24 #5
Home Advantage -1.64 #22 #3
Strength Of Schedule 0.38 #2 #1
Future SOS -0.30 #29 #4
Season SOS -0.19 #20 #2
SOS - Basic 0.39 #1 #1
In-Div SOS 0.32 #10 #2
Non-Div SOS 0.45 #1 #1
Last 5 Rating -1.40 #22 #4
Last 10 Rating -1.60 #26 #5
In-Div Rating -1.34 #26 #5
Non-Div Rating -1.94 #30 #5
Luck Rating -2.27 #27 #5
Consistency Rating 3.71 #7 #5
Vs. 1-5 Rating -1.50 #24 #5
Vs. 6-10 Rating -2.15 #27 #5
Vs. 11-16 Rating -2.39 #27 #5
Vs. 17-22 Rating -- #19 #3
Vs. 23-30 Rating 1.89 #4 #1