Chi Cubs at Atlanta : Power Ratings

Thursday Jul 5, 2012 7:10 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 8

Team Power Ratings

Rating CHC adv ATL
Predictive 0.69 (#2) -0.34 (#25)
Last 10 Games 2.08 (#3) 0.16 (#14)
Away Games 1.91 (#1) 0.03 (#17)
Home Games -0.62 (#19) -0.68 (#21)
Division Games 0.77 (#6) -1.39 (#28)
Non-Division Games 1.45 (#6) 1.53 (#5)
Schedule Strength (Past) -0.03 (#19) -0.10 (#21)
Schedule Strength (Future) -0.17 (#29) -0.01 (#16)
Luck Rating -0.11 (#17) -0.50 (#22)
Consistency Rating 3.46 (#6) 3.94 (#12)

Chi Cubs Cubs Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.69 #2 #1
Home Rating -0.62 #19 #2
Away Rating 1.91 #1 #1
Home Advantage -2.23 #28 #4
Strength Of Schedule -0.03 #19 #3
Future SOS -0.17 #29 #5
Season SOS -0.15 #29 #5
SOS - Basic -0.04 #19 #3
In-Div SOS -0.17 #23 #4
Non-Div SOS 0.45 #5 #2
Last 5 Rating 3.01 #5 #1
Last 10 Rating 2.08 #3 #1
In-Div Rating 0.77 #6 #1
Non-Div Rating 1.45 #6 #1
Luck Rating -0.11 #17 #4
Consistency Rating 3.46 #6 #5
Vs. 1-5 Rating 1.26 #3 #1
Vs. 6-10 Rating 1.74 #4 #1
Vs. 11-16 Rating 0.57 #8 #3
Vs. 17-22 Rating -- #12 #1
Vs. 23-30 Rating 0.97 #6 #2

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.34 #25 #5
Home Rating -0.68 #21 #3
Away Rating 0.03 #17 #5
Home Advantage -0.41 #18 #2
Strength Of Schedule -0.10 #21 #3
Future SOS -0.01 #16 #1
Season SOS -0.02 #19 #3
SOS - Basic -0.10 #21 #3
In-Div SOS 0.23 #5 #1
Non-Div SOS -0.58 #30 #5
Last 5 Rating 3.13 #4 #2
Last 10 Rating 0.16 #14 #3
In-Div Rating -1.39 #28 #5
Non-Div Rating 1.53 #5 #2
Luck Rating -0.50 #22 #4
Consistency Rating 3.94 #12 #5
Vs. 1-5 Rating -4.05 #30 #5
Vs. 6-10 Rating -- #17 #1
Vs. 11-16 Rating -0.18 #21 #3
Vs. 17-22 Rating -- #20 #2
Vs. 23-30 Rating 0.85 #8 #1