Chi Cubs at Atlanta : Power Ratings

Saturday Aug 13, 2011 7:10 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 8.5

Team Power Ratings

Rating CHC adv ATL
Predictive 0.58 (#7) -0.58 (#26)
Last 10 Games 0.16 (#15) -1.61 (#24)
Away Games 0.83 (#7) 0.04 (#16)
Home Games 0.30 (#9) -1.36 (#30)
Division Games 0.66 (#5) -0.63 (#25)
Non-Division Games 0.50 (#8) -0.69 (#25)
Schedule Strength (Past) -0.12 (#27) -0.12 (#26)
Schedule Strength (Future) 0.83 (#4) -0.58 (#26)
Luck Rating -0.99 (#18) -1.75 (#19)
Consistency Rating 4.66 (#19) 4.70 (#23)

Chi Cubs Cubs Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.58 #7 #1
Home Rating 0.30 #9 #1
Away Rating 0.83 #7 #1
Home Advantage -0.23 #22 #3
Strength Of Schedule -0.12 #27 #5
Future SOS 0.83 #4 #1
Season SOS -0.09 #22 #4
SOS - Basic -0.13 #28 #5
In-Div SOS -0.21 #23 #5
Non-Div SOS -0.04 #22 #2
Last 5 Rating -1.03 #23 #4
Last 10 Rating 0.16 #15 #2
In-Div Rating 0.66 #5 #1
Non-Div Rating 0.50 #8 #2
Luck Rating -0.99 #18 #2
Consistency Rating 4.66 #19 #2
Vs. 1-5 Rating -0.94 #23 #3
Vs. 6-10 Rating 0.42 #10 #1
Vs. 11-16 Rating -0.34 #17 #3
Vs. 17-22 Rating 1.52 #3 #1
Vs. 23-30 Rating 0.89 #8 #1

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.58 #26 #4
Home Rating -1.36 #30 #5
Away Rating 0.04 #16 #2
Home Advantage -1.10 #30 #5
Strength Of Schedule -0.12 #26 #3
Future SOS -0.58 #26 #4
Season SOS -0.12 #27 #3
SOS - Basic -0.11 #25 #3
In-Div SOS -0.24 #25 #2
Non-Div SOS -0.01 #19 #5
Last 5 Rating -3.71 #28 #5
Last 10 Rating -1.61 #24 #5
In-Div Rating -0.63 #25 #4
Non-Div Rating -0.69 #25 #3
Luck Rating -1.75 #19 #3
Consistency Rating 4.70 #23 #2
Vs. 1-5 Rating -0.83 #20 #3
Vs. 6-10 Rating -0.14 #16 #2
Vs. 11-16 Rating -0.57 #22 #3
Vs. 17-22 Rating -0.84 #25 #4
Vs. 23-30 Rating -0.96 #28 #4