Chi Cubs at Atlanta : Power Ratings

Saturday Aug 13, 2011 7:10 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 8.5

Team Power Ratings

Rating CHC adv ATL
Predictive 1.20 (#1) -1.31 (#30)
Last 10 Games 1.34 (#5) -0.83 (#22)
Away Games 3.26 (#1) -0.75 (#26)
Home Games 1.10 (#2) -2.59 (#30)
Division Games 2.99 (#1) -1.23 (#27)
Non-Division Games 1.50 (#4) -1.89 (#30)
Schedule Strength (Past) -0.38 (#28) 0.06 (#15)
Schedule Strength (Future) -0.31 (#29) -0.29 (#26)
Luck Rating 1.43 (#11) -3.86 (#28)
Consistency Rating 4.58 (#29) 3.66 (#4)

Chi Cubs Cubs Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 1.20 #1 #1
Home Rating 1.10 #2 #1
Away Rating 3.26 #1 #1
Home Advantage -1.86 #25 #5
Strength Of Schedule -0.38 #28 #5
Future SOS -0.31 #29 #5
Season SOS -0.33 #28 #5
SOS - Basic -0.40 #29 #5
In-Div SOS -0.46 #28 #5
Non-Div SOS -0.29 #26 #2
Last 5 Rating 2.81 #3 #1
Last 10 Rating 1.34 #5 #1
In-Div Rating 2.99 #1 #1
Non-Div Rating 1.50 #4 #1
Luck Rating 1.43 #11 #2
Consistency Rating 4.58 #29 #1
Vs. 1-5 Rating -- #14 #2
Vs. 6-10 Rating 2.33 #1 #1
Vs. 11-16 Rating 2.90 #2 #1
Vs. 17-22 Rating 3.83 #3 #1
Vs. 23-30 Rating 0.96 #9 #2

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.31 #30 #5
Home Rating -2.59 #30 #5
Away Rating -0.75 #26 #5
Home Advantage -1.54 #21 #4
Strength Of Schedule 0.06 #15 #1
Future SOS -0.29 #26 #2
Season SOS -0.20 #21 #1
SOS - Basic 0.08 #14 #1
In-Div SOS -0.20 #19 #1
Non-Div SOS 0.32 #5 #2
Last 5 Rating -0.65 #20 #3
Last 10 Rating -0.83 #22 #3
In-Div Rating -1.23 #27 #5
Non-Div Rating -1.89 #30 #5
Luck Rating -3.86 #28 #5
Consistency Rating 3.66 #4 #4
Vs. 1-5 Rating -1.31 #24 #5
Vs. 6-10 Rating -1.69 #27 #5
Vs. 11-16 Rating -2.07 #27 #4
Vs. 17-22 Rating -2.83 #30 #5
Vs. 23-30 Rating 0.15 #16 #2