Chi Cubs at Atlanta : Power Ratings

Saturday Aug 13, 2011 7:10 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 8.5

Team Power Ratings

Rating CHC adv ATL
Predictive 0.1 (#16) -1.0 (#29)
Last 10 Games -1.7 (#26) -5.6 (#30)
Away Games 0.6 (#6) -1.1 (#29)
Home Games -0.5 (#20) -1.4 (#30)
Division Games -0.1 (#19) -0.9 (#26)
Non-Division Games 0.2 (#13) -1.4 (#29)
Schedule Strength (Past) -0.1 (#21) -0.1 (#24)
Schedule Strength (Future) -0.0 (#18) -0.0 (#20)
Luck Rating 6.9 (#4) -1.1 (#18)
Consistency Rating 3.8 (#5) 4.0 (#12)

Chi Cubs Cubs Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.1 #16 #3
Home Rating -0.5 #20 #3
Away Rating 0.6 #6 #2
Home Advantage -0.8 #30 #5
Strength Of Schedule -0.1 #21 #3
Future SOS -0.0 #18 #4
Season SOS -0.1 #20 #3
SOS - Basic -0.1 #21 #3
In-Div SOS 0.0 #15 #3
Non-Div SOS -0.2 #27 #2
Last 5 Rating -2.1 #26 #4
Last 10 Rating -1.7 #26 #5
In-Div Rating -0.1 #19 #4
Non-Div Rating 0.2 #13 #3
Luck Rating 6.9 #4 #3
Consistency Rating 3.8 #5 #3
Vs. 1-5 Rating -0.9 #21 #3
Vs. 6-10 Rating 0.7 #8 #3
Vs. 11-16 Rating 2.5 #1 #1
Vs. 17-22 Rating 0.6 #10 #2
Vs. 23-30 Rating -0.4 #22 #3

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -1.0 #29 #4
Home Rating -1.4 #30 #5
Away Rating -1.1 #29 #4
Home Advantage -0.0 #18 #5
Strength Of Schedule -0.1 #24 #2
Future SOS -0.0 #20 #1
Season SOS -0.1 #23 #2
SOS - Basic -0.1 #22 #2
In-Div SOS -0.3 #27 #2
Non-Div SOS 0.0 #15 #5
Last 5 Rating -6.3 #30 #5
Last 10 Rating -5.6 #30 #5
In-Div Rating -0.9 #26 #4
Non-Div Rating -1.4 #29 #4
Luck Rating -1.1 #18 #3
Consistency Rating 4.0 #12 #4
Vs. 1-5 Rating -1.6 #29 #5
Vs. 6-10 Rating -1.5 #29 #5
Vs. 11-16 Rating -1.3 #27 #4
Vs. 17-22 Rating -0.9 #25 #4
Vs. 23-30 Rating -1.1 #29 #4