Toronto at Atlanta : Power Ratings

Saturday Jun 9, 2012 4:05 pm - Atlanta, GA
Odds: Atlanta by 1.5, Total Points: 8

Team Power Ratings

Rating TOR adv ATL
Predictive -0.38 (#23) 0.14 (#13)
Last 10 Games 0.06 (#16) 1.25 (#7)
Away Games -0.82 (#24) 1.22 (#6)
Home Games -0.61 (#22) 0.10 (#11)
Division Games -0.85 (#23) 1.41 (#1)
Non-Division Games -0.61 (#23) 0.07 (#14)
Schedule Strength (Past) 0.00 (#16) -0.00 (#17)
Schedule Strength (Future) 0.11 (#12) -0.03 (#19)
Luck Rating -1.49 (#16) 6.47 (#7)
Consistency Rating 4.14 (#6) 4.23 (#16)

Toronto Blue Jays Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating -0.38 #23 #4
Home Rating -0.61 #22 #4
Away Rating -0.82 #24 #4
Home Advantage 0.51 #8 #3
Strength Of Schedule 0.00 #16 #2
Future SOS 0.11 #12 #4
Season SOS 0.01 #14 #2
SOS - Basic 0.01 #16 #2
In-Div SOS 0.23 #9 #2
Non-Div SOS -0.18 #30 #5
Last 5 Rating -0.22 #16 #3
Last 10 Rating 0.06 #16 #3
In-Div Rating -0.85 #23 #4
Non-Div Rating -0.61 #23 #4
Luck Rating -1.49 #16 #4
Consistency Rating 4.14 #6 #5
Vs. 1-5 Rating -0.99 #24 #4
Vs. 6-10 Rating 0.62 #10 #4
Vs. 11-16 Rating -2.17 #29 #5
Vs. 17-22 Rating -0.52 #21 #4
Vs. 23-30 Rating 0.17 #15 #3

Atlanta Braves Rankings

Rating Value Rank Conf Rank
Predictive Rating 0.14 #13 #2
Home Rating 0.10 #11 #1
Away Rating 1.22 #6 #1
Home Advantage -0.81 #25 #4
Strength Of Schedule -0.00 #17 #3
Future SOS -0.03 #19 #3
Season SOS -0.01 #18 #4
SOS - Basic -0.01 #17 #3
In-Div SOS -0.22 #24 #4
Non-Div SOS 0.17 #2 #2
Last 5 Rating 0.45 #11 #2
Last 10 Rating 1.25 #7 #3
In-Div Rating 1.41 #1 #1
Non-Div Rating 0.07 #14 #3
Luck Rating 6.47 #7 #1
Consistency Rating 4.23 #16 #5
Vs. 1-5 Rating -0.51 #19 #4
Vs. 6-10 Rating 1.01 #7 #1
Vs. 11-16 Rating -0.38 #18 #3
Vs. 17-22 Rating 1.71 #2 #1
Vs. 23-30 Rating 0.56 #11 #1