Passing Stat Highlights

Season Team G CMP ATT CMP% YDS Y/A TD INT NET FUM QBR
2020 HBU 3 106 169 62.7% 1453 8.6 12 1 -- 0 157.2
2019 HBU 1 27 37 73.0% 300 8.1 2 0 -- 1 158.9
2018 HBU 1 27 49 55.1% 226 4.6 2 1 -- 0 103.2
2017 HBU 1 21 34 61.8% 199 5.9 0 0 -- 1 110.9

Rushing Stat Highlights

Season Team G ATT YDS Y/A TD REC YDS Y/C TD FUM
2020 HBU 3 16 -8 -0.5 0 1 10 10.0 0 0
2019 HBU 1 7 -15 -2.1 0 0 0 -- 0 1
2018 HBU 1 11 15 1.4 0 0 0 -- 0 0
2017 HBU 1 9 -38 -4.2 0 0 0 -- 0 1

Receiving Stat Highlights

Season Team G REC YDS Y/C TD FUM
2020 HBU 3 1 10 10.0 0 0
2019 HBU 1 0 0 -- 0 1
2018 HBU 1 0 0 -- 0 0
2017 HBU 1 0 0 -- 0 1

* Please note that our player stats only go back to the year 2006.