Valparaiso at Arizona

  Monday Nov 7, 2011 - 9:00 pm - Tucson, AZ | Odds: Arizona by 14.5, Total Points: 136 | Team Pages: VAPO | ARIZ

Scoring

Split Season Last 3 Games Away vs. Home
Stat VAPO adv ARIZ VAPO adv ARIZ VAPO adv ARIZ
Avg Score Margin +9.1 +17.7 -3.7 +23.0 +12.5 +22.8
Points/Game 70.0 77.1 62.0 80.3 71.1 82.5
Opp Points/Game 60.9 59.4 65.7 57.3 58.6 59.8
Win % - All 0.818 1.000 0.667 1.000 0.875 1.000

Offensive Efficiency

Split Season Last 3 Games Away vs. Home
Stat VAPO adv ARIZ VAPO adv ARIZ VAPO adv ARIZ
Assists/Game 12.4 15.2 11.0 16.7 13.1 17.1
Assists/FGM 0.504 0.572 0.508 0.588 0.507 0.588
Assists/Turnover 0.993 1.271 1.179 1.282 0.963 1.412
Free Throw % 66.4% 65.4% 67.3% 59.6% 67.5% 62.4%
Three Point % 39.5% 37.8% 32.4% 40.9% 42.7% 37.8%
Two Point % 49.2% 55.9% 42.0% 58.3% 51.3% 60.3%
Effective FG % 53.0% 56.1% 44.7% 59.1% 56.1% 59.2%
Shooting % 45.5% 50.7% 38.0% 53.5% 48.0% 53.3%
Shooting Efficiency 1.101 1.155 0.956 1.190 1.148 1.195

Defensive Efficiency

Split Season Last 3 Games Away vs. Home
Stat VAPO adv ARIZ VAPO adv ARIZ VAPO adv ARIZ
Total Rebounds/Gm 34.9 37.1 32.0 41.3 34.4 39.2
Off Rebounds/Gm 9.8 9.4 7.3 9.7 10.9 9.9
Def Rebounds/Gm 21.9 26.2 21.0 29.7 20.9 27.8
Blocks/Game 4.3 3.6 3.7 2.7 4.6 3.6
Opp Blocks/Game 3.0 1.2 3.7 1.0 2.9 0.8
Block % 8.2% 6.8% 7.3% 4.8% 9.1% 6.7%
Steals/Game 6.4 8.4 6.3 7.7 6.4 8.8
Opp Steals/Game 6.7 4.8 6.0 8.0 7.1 4.5
Steals/Play 8.8% 11.1% 8.8% 9.8% 8.9% 11.4%

Turnovers & Fouls

Split Season Last 3 Games Away vs. Home
Stat VAPO adv ARIZ VAPO adv ARIZ VAPO adv ARIZ
Turnovers/Game 12.5 12.0 9.3 13.0 13.6 12.1
Opp Turnovers/Game 14.3 14.6 14.3 14.7 15.0 14.4
Turnovers/Play 16.4% 15.2% 12.6% 16.2% 18.0% 14.9%
Personal Fouls/Gm 16.5 17.8 16.0 18.0 16.2 16.5
Opp Personal Fouls/Gm 17.8 21.9 16.0 22.0 16.5 22.4