Valparaiso at Arizona

  Monday Nov 7, 2011 - 9:00 pm - Tucson, AZ | Odds: Arizona by 14.5, Total Points: 136 | Team Pages: VAPO | ARIZ

Scoring

Split Season Last 3 Games Away vs. Home
Stat VAPO adv ARIZ VAPO adv ARIZ VAPO adv ARIZ
Avg Score Margin +8.8 +17.2 +2.3 +22.7 +8.8 +22.3
Points/Game 69.2 75.8 57.0 75.3 68.5 77.4
Opp Points/Game 60.5 58.6 54.7 52.7 59.7 55.1
Win % - All 0.821 0.893 0.667 1.000 0.765 1.000

Offensive Efficiency

Split Season Last 3 Games Away vs. Home
Stat VAPO adv ARIZ VAPO adv ARIZ VAPO adv ARIZ
Assists/Game 12.6 13.9 11.3 14.7 12.9 15.7
Assists/FGM 0.515 0.521 0.618 0.579 0.521 0.570
Assists/Turnover 1.014 1.193 1.030 1.222 1.009 1.298
Free Throw % 68.2% 69.5% 66.1% 77.6% 68.1% 67.5%
Three Point % 38.8% 35.7% 42.3% 35.7% 40.8% 36.7%
Two Point % 48.9% 53.8% 40.2% 48.0% 47.9% 55.3%
Effective FG % 52.0% 53.7% 49.3% 49.4% 52.5% 55.2%
Shooting % 45.5% 49.1% 41.0% 45.0% 45.5% 50.1%
Shooting Efficiency 1.096 1.141 1.030 1.110 1.094 1.155

Defensive Efficiency

Split Season Last 3 Games Away vs. Home
Stat VAPO adv ARIZ VAPO adv ARIZ VAPO adv ARIZ
Total Rebounds/Gm 37.0 36.8 32.7 42.7 36.5 39.3
Off Rebounds/Gm 9.6 9.7 9.7 13.0 10.5 10.8
Def Rebounds/Gm 23.5 25.0 19.7 25.3 22.9 26.2
Blocks/Game 4.2 3.4 2.7 3.7 4.4 3.6
Opp Blocks/Game 3.3 2.5 3.3 4.7 3.5 1.7
Block % 7.9% 6.7% 5.1% 7.3% 8.5% 7.1%
Steals/Game 5.7 7.3 4.0 6.3 5.8 7.7
Opp Steals/Game 6.6 4.9 6.0 4.0 6.7 4.6
Steals/Play 7.7% 9.8% 5.9% 8.6% 8.1% 10.5%

Turnovers & Fouls

Split Season Last 3 Games Away vs. Home
Stat VAPO adv ARIZ VAPO adv ARIZ VAPO adv ARIZ
Turnovers/Game 12.4 11.6 11.0 12.0 12.8 12.1
Opp Turnovers/Game 12.1 14.4 11.0 13.3 12.6 14.7
Turnovers/Play 16.4% 14.9% 16.6% 15.0% 16.9% 15.3%
Personal Fouls/Gm 16.9 18.1 15.7 19.0 16.6 16.7
Opp Personal Fouls/Gm 18.0 20.9 18.3 21.7 16.4 21.3