San Antonio at Houston

  Thursday Dec 29, 2011 - 8:00 pm - Houston, TX | Odds: San Antonio by 3, Total Points: 197.5 | Team Pages: SAS | HOU

Key Offensive Stats

Stat SAS adv HOU
Off Efficiency 1.081 1.073
Effective FG % 53.9% 52.8%
Turnovers/Play 13.1% 14.2%
Off Rebound % 22.9% 28.0%
FTA/FGA 0.250 0.381
Points/Game 105.6 108.0
Avg Score Margin +8.0 +4.3

Key Defensive Stats

Stat SAS adv HOU
Def Efficiency 0.999 1.031
Opp Effective FG % 48.4% 49.0%
Opp Turnovers/Play 12.9% 12.3%
Def Rebound % 76.5% 74.0%
Opp FTA/FGA 0.244 0.260
Opp Points/Game 97.6 103.7
Block % 5.6% 6.3%
Personal Fouls/Play 17.2% 18.5%

San Antonio vs Houston Offensive Efficiency

Stat SAS adv HOU
Possessions/Gm 97.7 100.6
Off Efficiency 1.081 1.073
Effective FG % 53.9% 52.8%
Two Point Rate 74.2% 67.4%
Three Point Rate 25.8% 32.6%
FTA/Play 19.4% 27.6%
Two Point % 51.8% 52.6%
Three Point % 39.9% 35.5%
Free Throw % 78.1% 71.4%
Points (2 pters) 63.7 57.6
Points (3 pters) 25.6 28.2
Off Rebound % 22.9% 28.0%
Def Rebound % 76.5% 74.0%
Block % 5.6% 6.3%
Steals/Play 7.0% 6.6%
Turnovers/Play 13.1% 14.2%
Personal Fouls/Play 17.2% 18.5%
Assists/FGM 0.606 0.555

San Antonio vs Houston Defensive Efficiency

Stat SAS adv HOU
Possessions/Gm 97.7 100.6
Def Efficiency 0.999 1.031
Opp Effective FG % 48.4% 49.0%
Opp Two Point Rate 77.5% 73.6%
Opp Three Point Rate 22.5% 26.4%
Opp FTA/Play 19.1% 20.3%
Opp Two Point % 47.1% 47.6%
Opp Three Point % 35.3% 35.3%
Opp Free Throw % 76.2% 76.1%
Opp Points (2 pters) 61.7 61.7
Opp Points (3 pters) 20.2 24.6
Opp Off Rebound % 23.5% 26.0%
Opp Def Rebound % 77.1% 72.0%
Opp Block % 5.3% 7.2%
Opp Steals/Play 7.0% 7.6%
Opp Turnovers/Play 12.9% 12.3%
Opp Personal Fouls/Play 18.5% 21.7%
Opp Assists/FGM 0.528 0.562