San Antonio at Houston

  Thursday Dec 29, 2011 - 8:00 pm - Houston, TX | Odds: San Antonio by 3, Total Points: 197.5 | Team Pages: SAS | HOU

Key Offensive Stats

Stat SAS adv HOU
Off Efficiency 1.072 1.071
Effective FG % 53.6% 53.0%
Turnovers/Play 13.3% 14.4%
Off Rebound % 22.6% 27.6%
FTA/FGA 0.240 0.386
Points/Game 105.2 107.8
Avg Score Margin +7.7 +4.5

Key Defensive Stats

Stat SAS adv HOU
Def Efficiency 0.994 1.027
Opp Effective FG % 48.1% 48.9%
Opp Turnovers/Play 12.7% 12.4%
Def Rebound % 76.4% 74.0%
Opp FTA/FGA 0.241 0.257
Opp Points/Game 97.5 103.3
Block % 6.0% 6.4%
Personal Fouls/Play 16.8% 18.3%

San Antonio vs Houston Offensive Efficiency

Stat SAS adv HOU
Possessions/Gm 98.1 100.7
Off Efficiency 1.072 1.071
Effective FG % 53.6% 53.0%
Two Point Rate 74.4% 67.0%
Three Point Rate 25.6% 33.0%
FTA/Play 18.7% 27.9%
Two Point % 51.6% 52.8%
Three Point % 39.5% 35.5%
Free Throw % 78.5% 71.1%
Points (2 pters) 64.1 57.2
Points (3 pters) 25.3 28.4
Off Rebound % 22.6% 27.6%
Def Rebound % 76.4% 74.0%
Block % 6.0% 6.4%
Steals/Play 6.8% 6.7%
Turnovers/Play 13.3% 14.4%
Personal Fouls/Play 16.8% 18.3%
Assists/FGM 0.618 0.560

San Antonio vs Houston Defensive Efficiency

Stat SAS adv HOU
Possessions/Gm 98.1 100.7
Def Efficiency 0.994 1.027
Opp Effective FG % 48.1% 48.9%
Opp Two Point Rate 78.5% 73.8%
Opp Three Point Rate 21.5% 26.2%
Opp FTA/Play 18.9% 20.1%
Opp Two Point % 46.8% 47.5%
Opp Three Point % 35.2% 35.2%
Opp Free Throw % 75.9% 75.6%
Opp Points (2 pters) 62.6 61.8
Opp Points (3 pters) 19.3 24.4
Opp Off Rebound % 23.6% 26.0%
Opp Def Rebound % 77.4% 72.4%
Opp Block % 5.5% 6.9%
Opp Steals/Play 7.1% 7.6%
Opp Turnovers/Play 12.7% 12.4%
Opp Personal Fouls/Play 18.0% 21.8%
Opp Assists/FGM 0.538 0.567