San Antonio at Houston

  Thursday Dec 29, 2011 - 8:00 pm - Houston, TX | Odds: San Antonio by 3, Total Points: 197.5 | Team Pages: SAS | HOU

Key Offensive Stats

Stat SAS adv HOU
Off Efficiency 1.026 1.024
Effective FG % 50.3% 50.8%
Turnovers/Play 13.2% 15.0%
Off Rebound % 23.3% 27.5%
FTA/FGA 0.257 0.295
Points/Game 100.6 103.2
Avg Score Margin +3.5 +3.4

Key Defensive Stats

Stat SAS adv HOU
Def Efficiency 0.991 0.990
Opp Effective FG % 48.4% 48.3%
Opp Turnovers/Play 13.1% 15.0%
Def Rebound % 77.6% 73.2%
Opp FTA/FGA 0.261 0.289
Opp Points/Game 97.1 99.8
Block % 6.5% 5.7%
Personal Fouls/Play 17.9% 20.2%

San Antonio vs Houston Offensive Efficiency

Stat SAS adv HOU
Possessions/Gm 98.0 100.8
Off Efficiency 1.026 1.024
Effective FG % 50.3% 50.8%
Two Point Rate 72.5% 59.7%
Three Point Rate 27.5% 40.3%
FTA/Play 19.9% 22.0%
Two Point % 48.9% 50.0%
Three Point % 36.0% 34.7%
Free Throw % 77.2% 71.7%
Points (2 pters) 59.2 50.1
Points (3 pters) 24.8 35.3
Off Rebound % 23.3% 27.5%
Def Rebound % 77.6% 73.2%
Block % 6.5% 5.7%
Steals/Play 7.0% 8.6%
Turnovers/Play 13.2% 15.0%
Personal Fouls/Play 17.9% 20.2%
Assists/FGM 0.636 0.597

San Antonio vs Houston Defensive Efficiency

Stat SAS adv HOU
Possessions/Gm 98.0 100.8
Def Efficiency 0.991 0.990
Opp Effective FG % 48.4% 48.3%
Opp Two Point Rate 77.0% 73.1%
Opp Three Point Rate 23.0% 26.9%
Opp FTA/Play 20.2% 21.6%
Opp Two Point % 46.8% 48.7%
Opp Three Point % 36.0% 31.4%
Opp Free Throw % 75.1% 76.8%
Opp Points (2 pters) 60.0 59.9
Opp Points (3 pters) 20.7 21.3
Opp Off Rebound % 22.4% 26.8%
Opp Def Rebound % 76.7% 72.5%
Opp Block % 5.6% 6.4%
Opp Steals/Play 7.3% 7.8%
Opp Turnovers/Play 13.1% 15.0%
Opp Personal Fouls/Play 18.4% 18.2%
Opp Assists/FGM 0.568 0.566