San Antonio at Houston

  Thursday Dec 29, 2011 - 8:00 pm - Houston, TX | Odds: San Antonio by 3, Total Points: 197.5 | Team Pages: SAS | HOU

Key Offensive Stats

Stat SAS adv HOU
Off Efficiency 1.028 1.024
Effective FG % 50.6% 51.0%
Turnovers/Play 13.4% 15.4%
Off Rebound % 23.1% 27.9%
FTA/FGA 0.270 0.294
Points/Game 101.0 102.7
Avg Score Margin +3.6 +3.7

Key Defensive Stats

Stat SAS adv HOU
Def Efficiency 0.991 0.987
Opp Effective FG % 48.2% 48.4%
Opp Turnovers/Play 13.0% 15.3%
Def Rebound % 77.3% 73.5%
Opp FTA/FGA 0.262 0.288
Opp Points/Game 97.3 99.0
Block % 6.5% 5.4%
Personal Fouls/Play 18.0% 20.2%

San Antonio vs Houston Offensive Efficiency

Stat SAS adv HOU
Possessions/Gm 98.2 100.3
Off Efficiency 1.028 1.024
Effective FG % 50.6% 51.0%
Two Point Rate 72.8% 59.9%
Three Point Rate 27.2% 40.1%
FTA/Play 20.7% 21.8%
Two Point % 48.8% 49.8%
Three Point % 36.7% 35.2%
Free Throw % 76.6% 71.9%
Points (2 pters) 59.0 49.8
Points (3 pters) 24.9 35.3
Off Rebound % 23.1% 27.9%
Def Rebound % 77.3% 73.5%
Block % 6.5% 5.4%
Steals/Play 6.9% 8.8%
Turnovers/Play 13.4% 15.4%
Personal Fouls/Play 18.0% 20.2%
Assists/FGM 0.639 0.580

San Antonio vs Houston Defensive Efficiency

Stat SAS adv HOU
Possessions/Gm 98.2 100.3
Def Efficiency 0.991 0.987
Opp Effective FG % 48.2% 48.4%
Opp Two Point Rate 77.0% 73.5%
Opp Three Point Rate 23.0% 26.5%
Opp FTA/Play 20.3% 21.5%
Opp Two Point % 47.0% 48.7%
Opp Three Point % 34.9% 31.7%
Opp Free Throw % 75.8% 76.7%
Opp Points (2 pters) 60.5 59.6
Opp Points (3 pters) 20.2 21.0
Opp Off Rebound % 22.7% 26.5%
Opp Def Rebound % 76.9% 72.1%
Opp Block % 5.8% 6.8%
Opp Steals/Play 7.3% 8.0%
Opp Turnovers/Play 13.0% 15.3%
Opp Personal Fouls/Play 18.7% 18.3%
Opp Assists/FGM 0.566 0.576