San Antonio at Houston

  Thursday Dec 29, 2011 - 8:00 pm - Houston, TX | Odds: San Antonio by 3, Total Points: 197.5 | Team Pages: SAS | HOU

Common Opponents (2013-2014 Season)

San Antonio Results Houston Results
Opponent (Rank) Date H/A/N Result Date H/A/N Result
LA Lakers (26) 04/16 Home L by 13
LA Lakers (26) 03/19 Away W by 16
LA Lakers (26) 03/14 Home W by 34
LA Lakers (26) 11/01 Away W by 6
LA Lakers (26) 04/08 Away W by 15
LA Lakers (26) 02/19 Away W by 26
LA Lakers (26) 01/08 Home W by 14
LA Lakers (26) 11/07 Home L by 1
Phoenix (12) 04/11 Home W by 8
Phoenix (12) 02/21 Away L by 21
Phoenix (12) 12/18 Away W by 7
Phoenix (12) 11/06 Home W by 3
Phoenix (12) 02/23 Away W by 3
Phoenix (12) 02/05 Home W by 14
Phoenix (12) 12/04 Home L by 9
Golden State (5) 04/02 Home W by 21
Golden State (5) 03/22 Away W by 9
Golden State (5) 12/19 Away W by 2
Golden State (5) 11/08 Home W by 2
Golden State (5) 02/20 Away L by 3
Golden State (5) 12/13 Away W by 4
Golden State (5) 12/06 Home W by 22
New York (18) 01/02 Home L by 4
New York (18) 11/10 Away W by 31
New York (18) 01/03 Home W by 2
New York (18) 11/14 Away W by 3
Utah (28) 03/16 Home W by 18
Utah (28) 01/15 Home W by 4
Utah (28) 12/14 Away W by 16
Utah (28) 11/15 Away W by 9
Utah (28) 03/17 Home W by 38
Utah (28) 12/02 Away L by 6
Utah (28) 11/02 Away W by 11
Philadelphia (30) 03/24 Home W by 22
Philadelphia (30) 11/11 Away W by 24
Philadelphia (30) 03/27 Home W by 22
Philadelphia (30) 11/13 Away L by 6
Boston (25) 02/12 Away W by 12
Boston (25) 11/20 Home W by 11
Boston (25) 01/13 Away W by 12
Boston (25) 11/19 Home W by 24
Memphis (11) 04/06 Home W by 20
Memphis (11) 01/07 Away W by 2
Memphis (11) 11/22 Away W by 16
Memphis (11) 10/30 Home W by 7
Memphis (11) 01/25 Away L by 18
Memphis (11) 01/24 Home L by 1
Memphis (11) 12/26 Home W by 8
Memphis (11) 11/25 Away W by 7
Cleveland (23) 03/04 Away W by 21
Cleveland (23) 11/23 Home W by 30
Cleveland (23) 03/22 Away W by 7
Cleveland (23) 02/01 Home W by 14
New Orleans (21) 03/29 Home W by 16
New Orleans (21) 02/03 Away W by 7
New Orleans (21) 01/13 Away W by 6
New Orleans (21) 11/25 Home W by 19
New Orleans (21) 04/16 Away L by 5
New Orleans (21) 04/12 Home W by 7
New Orleans (21) 01/15 Away W by 3
New Orleans (21) 12/28 Home W by 9
Denver (19) 03/28 Away W by 31
Denver (19) 03/26 Home W by 5
Denver (19) 11/05 Away W by 8
Denver (19) 04/09 Away L by 7
Denver (19) 04/06 Home W by 5
Denver (19) 11/16 Home W by 11
Okla City (3) 05/31 Away W by 5
Okla City (3) 05/29 Home W by 28
Okla City (3) 05/27 Away L by 13
Okla City (3) 05/25 Away L by 9
Okla City (3) 05/21 Home W by 35
Okla City (3) 05/19 Home W by 17
Okla City (3) 04/03 Away L by 12
Okla City (3) 01/22 Home L by 6
Okla City (3) 12/21 Home L by 13
Okla City (3) 11/27 Away L by 6
Okla City (3) 04/04 Home W by 4
Okla City (3) 03/11 Away L by 8
Okla City (3) 01/16 Home L by 12
Okla City (3) 12/29 Away L by 31
Atlanta (16) 01/24 Away W by 26
Atlanta (16) 12/02 Home W by 2
Atlanta (16) 01/10 Away L by 3
Atlanta (16) 11/27 Home W by 29
Washington (15) 02/05 Away W by 7
Washington (15) 11/13 Home W by 13
Washington (15) 02/12 Home W by 1
Washington (15) 01/11 Away W by 7
Indiana (8) 03/31 Away W by 26
Indiana (8) 12/07 Home L by 11
Indiana (8) 03/07 Home W by 26
Indiana (8) 12/20 Away L by 33
Toronto (13) 12/23 Home W by 13
Toronto (13) 12/10 Away W by 13
Toronto (13) 04/02 Away L by 4
Toronto (13) 11/11 Home W by 6
Minnesota (10) 04/08 Away L by 19
Minnesota (10) 01/12 Home W by 18
Minnesota (10) 12/13 Home W by 7
Minnesota (10) 04/11 Away L by 2
Minnesota (10) 03/20 Home W by 23
Minnesota (10) 02/10 Away W by 18
Minnesota (10) 11/23 Home W by 11
LA Clippers (2) 02/18 Away W by 10
LA Clippers (2) 01/04 Home W by 24
LA Clippers (2) 12/16 Away L by 23
LA Clippers (2) 03/29 Home L by 11
LA Clippers (2) 02/26 Away L by 8
LA Clippers (2) 11/09 Home L by 13
LA Clippers (2) 11/04 Away L by 19
Orlando (27) 03/08 Home W by 9
Orlando (27) 11/29 Away W by 18
Orlando (27) 03/05 Away W by 12
Orlando (27) 12/08 Home W by 10
Dallas (9) 05/04 Home W by 23
Dallas (9) 05/02 Away L by 2
Dallas (9) 04/30 Home W by 6
Dallas (9) 04/28 Away W by 4
Dallas (9) 04/26 Away L by 1
Dallas (9) 04/23 Home L by 21
Dallas (9) 04/20 Home W by 5
Dallas (9) 04/10 Away W by 9
Dallas (9) 03/02 Home W by 6
Dallas (9) 01/08 Home W by 22
Dallas (9) 12/26 Away W by 9
Dallas (9) 01/29 Away W by 2
Dallas (9) 12/23 Home L by 7
Dallas (9) 11/20 Away L by 3
Dallas (9) 11/01 Home W by 8
Sacramento (22) 03/21 Away W by 20
Sacramento (22) 02/01 Home W by 2
Sacramento (22) 12/29 Home W by 8
Sacramento (22) 02/25 Away W by 26
Sacramento (22) 01/22 Home W by 21
Sacramento (22) 12/31 Home L by 4
Sacramento (22) 12/15 Away L by 15
Milwaukee (29) 01/19 Home W by 28
Milwaukee (29) 12/11 Away W by 32
Milwaukee (29) 02/08 Away W by 6
Milwaukee (29) 01/18 Home W by 10
Brooklyn (17) 02/06 Away L by 14
Brooklyn (17) 12/31 Home W by 21
Brooklyn (17) 04/01 Away L by 9
Brooklyn (17) 11/29 Home W by 19
Portland (7) 05/14 Home W by 22
Portland (7) 05/12 Away L by 11
Portland (7) 05/10 Away W by 15
Portland (7) 05/08 Home W by 17
Portland (7) 05/06 Home W by 24
Portland (7) 03/12 Home W by 13
Portland (7) 02/19 Away W by 2
Portland (7) 01/17 Home L by 9
Portland (7) 11/02 Away L by 10
Portland (7) 05/02 Away L by 1
Portland (7) 04/30 Home W by 10
Portland (7) 04/27 Away L by 3
Portland (7) 04/25 Away W by 5
Portland (7) 04/23 Home L by 7
Portland (7) 04/20 Home L by 2
Portland (7) 03/09 Home W by 5
Portland (7) 01/20 Home W by 13
Portland (7) 12/12 Away L by 7
Portland (7) 11/05 Away W by 15
Miami (6) 06/15 Home W by 17
Miami (6) 06/12 Away W by 21
Miami (6) 06/10 Away W by 19
Miami (6) 06/08 Home L by 2
Miami (6) 06/05 Home W by 15
Miami (6) 03/06 Home W by 24
Miami (6) 01/26 Away L by 12
Miami (6) 03/16 Away L by 9
Miami (6) 03/04 Home W by 3
Chicago (14) 03/11 Away W by 8
Chicago (14) 01/29 Home L by 10
Chicago (14) 03/13 Away L by 24
Chicago (14) 12/18 Home W by 15
Detroit (24) 02/26 Home W by 10
Detroit (24) 02/10 Away L by 9
Detroit (24) 03/01 Home W by 8
Detroit (24) 12/21 Away W by 17
Charlotte (20) 02/28 Home W by 10
Charlotte (20) 02/08 Away W by 4
Charlotte (20) 03/24 Away W by 11
Charlotte (20) 10/30 Home W by 13