San Antonio at Houston

  Thursday Dec 29, 2011 - 8:00 pm - Houston, TX | Odds: San Antonio by 3, Total Points: 197.5 | Team Pages: SAS | HOU

Common Opponents (2014-2015 Season)

San Antonio Results Houston Results
Opponent (Rank) Date H/A/N Result Date H/A/N Result
Dallas (4) 12/20 Away L by 6
Dallas (4) 10/28 Home W by 1
Dallas (4) 01/28 Home W by 5
Dallas (4) 11/22 Home W by 3
Phoenix (13) 01/09 Home W by 5
Phoenix (13) 10/31 Away L by 5
Phoenix (13) 01/23 Away W by 2
Phoenix (13) 12/06 Home W by 5
Atlanta (3) 11/05 Home W by 2
Atlanta (3) 12/20 Home L by 7
LA Clippers (2) 12/22 Home W by 7
LA Clippers (2) 11/10 Away W by 4
LA Clippers (2) 11/28 Home L by 17
Golden State (1) 11/11 Away W by 13
Golden State (1) 01/21 Away L by 13
Golden State (1) 01/17 Home L by 25
Golden State (1) 12/10 Away L by 12
Golden State (1) 11/08 Home L by 11
New Orleans (15) 12/31 Home W by 2
New Orleans (15) 12/26 Away L by 7
New Orleans (15) 11/08 Home L by 1
New Orleans (15) 01/02 Away L by 28
New Orleans (15) 12/18 Home L by 9
LA Lakers (26) 01/23 Home W by 14
LA Lakers (26) 12/12 Home L by 2
LA Lakers (26) 11/14 Away W by 13
LA Lakers (26) 01/25 Away W by 12
LA Lakers (26) 11/19 Home L by 6
LA Lakers (26) 10/28 Away W by 18
Sacramento (24) 11/28 Home W by 8
Sacramento (24) 11/15 Away L by 3
Sacramento (24) 12/11 Away W by 4
Sacramento (24) 11/26 Home W by 13
Philadelphia (30) 12/01 Away W by 6
Philadelphia (30) 11/17 Home W by 25
Philadelphia (30) 11/14 Home W by 1
Philadelphia (30) 11/03 Away W by 11
Minnesota (29) 01/10 Away W by 15
Minnesota (29) 12/06 Home W by 22
Minnesota (29) 11/21 Away W by 29
Minnesota (29) 12/05 Away W by 2
Minnesota (29) 11/12 Neu W by 12
Brooklyn (25) 12/03 Away L by 2
Brooklyn (25) 11/22 Home W by 12
Brooklyn (25) 01/12 Away W by 14
Indiana (17) 11/26 Home W by 6
Indiana (17) 01/19 Home W by 12
Boston (23) 11/30 Away W by 22
Boston (23) 01/30 Away W by 6
Boston (23) 11/01 Home W by 14
Cleveland (10) 11/19 Away W by 2
Cleveland (10) 01/07 Away W by 12
Memphis (6) 12/30 Away L by 8
Memphis (6) 12/17 Home L by 1
Memphis (6) 12/05 Away W by 6
Memphis (6) 12/26 Away W by 6
Memphis (6) 12/03 Home W by 9
Memphis (6) 11/17 Away L by 26
Utah (20) 01/18 Home W by 20
Utah (20) 12/09 Away L by 4
Utah (20) 01/10 Home W by 15
Utah (20) 10/29 Away W by 11
New York (28) 12/10 Home W by 14
New York (28) 01/08 Away W by 24
New York (28) 11/24 Home W by 5
Denver (18) 01/20 Away W by 10
Denver (18) 12/14 Away W by 8
Denver (18) 12/17 Away W by 4
Denver (18) 12/13 Home W by 12
Portland (5) 01/16 Home W by 14
Portland (5) 12/19 Home L by 10
Portland (5) 12/15 Away L by 13
Portland (5) 12/22 Home W by 15
Okla City (12) 12/25 Home L by 8
Okla City (12) 01/15 Home W by 11
Okla City (12) 11/16 Away W by 4
Washington (14) 01/13 Away L by 8
Washington (14) 01/03 Home W by 9
Washington (14) 12/29 Home L by 1
Charlotte (19) 01/28 Home W by 9
Charlotte (19) 01/14 Away W by 5
Charlotte (19) 12/31 Home W by 19
Chicago (11) 01/22 Away L by 23
Chicago (11) 01/05 Away L by 9
Milwaukee (16) 01/25 Home W by 6
Milwaukee (16) 11/29 Away W by 14