San Antonio at Milwaukee

  Tuesday Jan 10, 2012 - 8:00 pm - Milwaukee, WI | Odds: San Antonio by 2, Total Points: 185.5 | Team Pages: SAS | MIL

Common Opponents (2014-2015 Season)

San Antonio Results Milwaukee Results
Opponent (Rank) Date H/A/N Result Date H/A/N Result
Dallas (7) 12/20 Away L by 6
Dallas (7) 10/28 Home W by 1
Dallas (7) 12/07 Away L by 23
Dallas (7) 12/03 Home L by 2
Phoenix (13) 02/28 Away W by 27
Phoenix (13) 01/09 Home W by 5
Phoenix (13) 10/31 Away L by 5
Phoenix (13) 01/06 Home L by 6
Phoenix (13) 12/15 Away W by 2
Atlanta (3) 11/05 Home W by 2
Atlanta (3) 02/22 Home L by 11
Atlanta (3) 12/27 Home L by 5
Atlanta (3) 12/26 Away W by 30
Houston (9) 12/28 Home W by 4
Houston (9) 11/06 Away L by 17
Houston (9) 02/06 Away L by 6
Houston (9) 11/29 Home L by 14
LA Clippers (2) 02/19 Away L by 4
LA Clippers (2) 01/31 Home L by 20
LA Clippers (2) 12/22 Home W by 7
LA Clippers (2) 11/10 Away W by 4
LA Clippers (2) 12/20 Away L by 4
LA Clippers (2) 12/13 Home W by 5
Golden State (1) 02/20 Away L by 11
Golden State (1) 11/11 Away W by 13
Golden State (1) 03/04 Away L by 9
LA Lakers (26) 01/23 Home W by 14
LA Lakers (26) 12/12 Home L by 2
LA Lakers (26) 11/14 Away W by 13
LA Lakers (26) 02/27 Away L by 8
LA Lakers (26) 02/04 Home W by 8
Sacramento (24) 03/04 Home W by 27
Sacramento (24) 02/27 Away W by 11
Sacramento (24) 11/28 Home W by 8
Sacramento (24) 11/15 Away L by 3
Sacramento (24) 02/11 Home W by 8
Sacramento (24) 12/18 Away W by 1
Philadelphia (30) 12/01 Away W by 6
Philadelphia (30) 11/17 Home W by 25
Philadelphia (30) 02/25 Home W by 16
Philadelphia (30) 01/07 Away W by 20
Philadelphia (30) 10/31 Home W by 12
Minnesota (28) 01/10 Away W by 15
Minnesota (28) 12/06 Home W by 22
Minnesota (28) 11/21 Away W by 29
Minnesota (28) 01/09 Home W by 14
Minnesota (28) 11/26 Away W by 17
Brooklyn (23) 12/03 Away L by 2
Brooklyn (23) 11/22 Home W by 12
Brooklyn (23) 02/09 Home W by 6
Brooklyn (23) 11/19 Away W by 4
Indiana (17) 02/09 Away W by 2
Indiana (17) 11/26 Home W by 6
Indiana (17) 01/02 Home L by 3
Indiana (17) 11/04 Away W by 6
Boston (22) 11/30 Away W by 22
Boston (22) 02/07 Home W by 3
Cleveland (6) 11/19 Away W by 2
Cleveland (6) 12/31 Away W by 16
Cleveland (6) 12/02 Away L by 3
Memphis (8) 12/30 Away L by 8
Memphis (8) 12/17 Home L by 1
Memphis (8) 12/05 Away W by 6
Memphis (8) 11/08 Home W by 1
Utah (18) 02/23 Away L by 9
Utah (18) 01/18 Home W by 20
Utah (18) 12/09 Away L by 4
Utah (18) 02/28 Away L by 7
Utah (18) 01/22 Home L by 2
New York (29) 12/10 Home W by 14
New York (29) 01/15 Neu W by 16
New York (29) 01/04 Away W by 13
New York (29) 11/18 Home W by 4
Denver (25) 01/20 Away W by 10
Denver (25) 12/14 Away W by 8
Denver (25) 03/03 Away L by 11
Denver (25) 02/20 Home W by 8
Portland (4) 02/25 Away L by 16
Portland (4) 01/16 Home W by 14
Portland (4) 12/19 Home L by 10
Portland (4) 12/15 Away L by 13
Portland (4) 01/31 Home W by 7
Portland (4) 12/17 Away L by 7
Okla City (10) 12/25 Home L by 8
Okla City (10) 12/09 Away L by 13
Okla City (10) 11/11 Home W by 7
Washington (14) 01/13 Away L by 8
Washington (14) 01/03 Home W by 9
Washington (14) 11/22 Home L by 11
Washington (14) 11/01 Away L by 11
Detroit (20) 02/11 Away W by 17
Detroit (20) 01/06 Home L by 1
Detroit (20) 01/24 Home W by 15
Detroit (20) 11/28 Away W by 16
Detroit (20) 11/25 Home W by 12
Detroit (20) 11/07 Away L by 3
Charlotte (19) 01/28 Home W by 9
Charlotte (19) 01/14 Away W by 5
Charlotte (19) 12/29 Away W by 10
Charlotte (19) 12/23 Home L by 7
Charlotte (19) 10/29 Away L by 2
Chicago (12) 01/22 Away L by 23
Chicago (12) 02/23 Away L by 16
Chicago (12) 01/10 Away L by 8
Chicago (12) 11/05 Home L by 9
Orlando (27) 02/04 Home W by 7
Orlando (27) 01/29 Away W by 15
Orlando (27) 11/14 Away L by 16
Miami (21) 02/06 Home W by 13
Miami (21) 01/27 Away W by 7
Miami (21) 12/05 Home W by 24
Miami (21) 11/16 Away W by 7
Toronto (11) 02/08 Away L by 5
Toronto (11) 02/02 Away W by 7
Toronto (11) 01/19 Home L by 3
Toronto (11) 11/21 Away L by 42