Miami at Okla City

  Thursday Jun 14, 2012 - 9:00 pm - Oklahoma City, OK | Odds: Oklahoma City by 5, Total Points: 196 | Team Pages: MIA | OKC

Common Opponents (2014-2015 Season)

Miami Results Okla City Results
Opponent (Rank) Date H/A/N Result Date H/A/N Result
Washington (14) 12/19 Home L by 2
Washington (14) 12/01 Away L by 21
Washington (14) 10/29 Home W by 12
Washington (14) 01/21 Away W by 2
Washington (14) 01/02 Home W by 7
Philadelphia (30) 12/23 Home L by 4
Philadelphia (30) 11/01 Away W by 18
Philadelphia (30) 12/05 Away W by 12
Toronto (8) 11/02 Home W by 5
Toronto (8) 11/04 Away L by 12
Houston (9) 01/03 Away L by 36
Houston (9) 11/04 Home L by 17
Houston (9) 01/15 Away L by 11
Houston (9) 11/16 Home L by 4
Charlotte (19) 01/21 Away L by 2
Charlotte (19) 11/23 Home W by 1
Charlotte (19) 11/05 Away L by 7
Charlotte (19) 12/26 Home W by 23
Dallas (4) 01/30 Home L by 21
Dallas (4) 11/09 Away W by 9
Dallas (4) 12/28 Away L by 5
Minnesota (29) 11/08 Home W by 10
Minnesota (29) 01/26 Home W by 8
Minnesota (29) 12/12 Away W by 19
Atlanta (3) 12/03 Home L by 10
Atlanta (3) 11/14 Away L by 11
Atlanta (3) 01/23 Away L by 10
Milwaukee (16) 01/27 Home L by 7
Milwaukee (16) 12/05 Away L by 24
Milwaukee (16) 11/16 Home L by 7
Milwaukee (16) 12/09 Home W by 13
Milwaukee (16) 11/11 Away L by 7
Brooklyn (25) 01/04 Home W by 4
Brooklyn (25) 12/16 Away W by 4
Brooklyn (25) 11/17 Away W by 12
Brooklyn (25) 11/21 Home L by 2
Brooklyn (25) 11/03 Away L by 31
LA Clippers (2) 01/11 Away W by 14
LA Clippers (2) 11/20 Home L by 17
LA Clippers (2) 10/30 Away L by 3
Orlando (27) 12/29 Home L by 1
Orlando (27) 11/22 Away W by 7
Orlando (27) 01/18 Away W by 28
Golden State (1) 01/14 Away L by 15
Golden State (1) 11/25 Home L by 17
Golden State (1) 01/16 Home W by 12
Golden State (1) 01/05 Away L by 26
Golden State (1) 12/18 Away L by 5
Golden State (1) 11/23 Home L by 5
New York (28) 11/30 Away W by 7
New York (28) 01/28 Away L by 8
New York (28) 11/28 Home W by 27
Memphis (6) 12/27 Home L by 8
Memphis (6) 12/07 Away L by 16
Memphis (6) 11/07 Home L by 2
Phoenix (13) 12/09 Away W by 6
Phoenix (13) 12/31 Home W by 3
Phoenix (13) 12/14 Home W by 24
Denver (18) 12/10 Away L by 20
Denver (18) 11/19 Away L by 7
Denver (18) 11/01 Home W by 11
Utah (20) 12/17 Home L by 18
Utah (20) 12/12 Away W by 5
Utah (20) 01/09 Home W by 5
Utah (20) 11/26 Home W by 15
Utah (20) 11/18 Away L by 17
Boston (23) 12/21 Home W by 16
Boston (23) 11/12 Away W by 15
Cleveland (10) 12/25 Home W by 10
Cleveland (10) 01/25 Away L by 10
Cleveland (10) 12/11 Home W by 9
Portland (5) 01/08 Away L by 16
Portland (5) 12/23 Home L by 4
Portland (5) 10/29 Away L by 17
LA Lakers (26) 01/13 Away W by 3
LA Lakers (26) 12/19 Away W by 1
Sacramento (24) 01/16 Away W by 12
Sacramento (24) 01/07 Away L by 21
Sacramento (24) 12/16 Away W by 12
Sacramento (24) 11/09 Home W by 8